Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 8 augusti 2017

Knäcker solförmörkelsen den 21 augusti västerlandet?

Det var som själva fan flög i mitt försök att beräkna horoskopet för den totala solförmörkelsen över USA inom kort. Jag gjorde alla möjliga tankefel som jag kom på mig med, och efter att ha lagt ut karta och kommentar hade kartan likväl två skrivfel, vilka en läsare uppmärksammade.

Eftersom den totala solförmörkelsen träffar president Trump mitt i nunan (mitt på hans olycksplanet Mars vid ascendenten) gick tankarna dels till gamla tiders förställningar om ett kungamord under ett så här svart omen för en nation (eller stadsstat). Men jag tänkte även på USA:s egen profet Edgar Cayce (1877-1945) och hans digra förutsägelser om en tid av våldsamma förändringar av jordytan - i USA och globalt.

Den här kända förutsägelsen av Cayce finns och har funnits på så många ställen på nätet att en del inte ens skriver ut numret på vilken transföreläsning den härrör från. Jag har den i åtminstone två böcker om fenomenet Cayce men källhänvisningen är mindre viktig än de dunkla orden själva:
Europas övre del kommer att förändras som i en ögonblinkning.

När vissa förhållanden i södra Stilla havet först bryts upp, och de [skeenden] som visar sig som sjunkande eller stigande av det [den geografiska areal] som ligger närapå opposit, eller i Medelhavet och området kring Etna [Sicilien], då må vi veta att DET har börjat.

Vad är "Europas övre del"? Det är lätt att som svensk uppfatta det som Skandinavien eller t.o.m. som norra delen av Europa (Holland, Tyskland etc). Någotdera måste det vara och jag återkommer till frågan.

Sedan talade den synske om "vissa förhållanden" i vad som måste vara den sydligare delen av Stilla havet, där vi har eldsringen av vulkaner. "Uppbrytningar" är tveklöst ett klumpigt sätt ur hypnosen att beskriva jordskorpans bristningar vid kraftiga jordbävningar och "sjunkande eller stigande" ser ut som delar av de tektoniska plattorna häver sig mot varandra så att en platta höjer sig medan den trycker ner en intilliggande. 

Den som studerat jordbävningar under några år märker snart att när en rapport inkommer blir det ofta en jordbävning på andra sidan jorden snart efter (typ ett dygn senare), ungefär som om planeten måste korrigera på flera ställen för att återställa jämvikten...

Det verkar som om Cayce under hypnos pekar på något liknande när han ringar in Medelhavet i närheten av det vulkaniska Sicilien som en "spegelbild" av uppbrotten i södra Stilla havet. Jag kom att tänka på Cayce-profetian i dag när det nu varit en andra jordbävning under sommaren i Medelhavet och som drabbade samma ort som sist (fast lindrigare). Här har vi en svaghet och en spänning i jordskorpan! Blir det tredje gången gillt under den stundande nymånen?

Siaren Cayces hållpunkt ETNA nästan på gångavstånd
från sommarens andra jordbävning i Medelhavet


Apropå DN:s nyliga artikelserie om att den tiotusenåriga tjälen snabbt håller på att gå ur marken under Sibirien och att byggnader börjar sätta sig och kollapsa, så kan man notera att Skandinavien ligger i princip opposit mot Sibiriens bortersta tipp (just före Berings sund). Om man följer Cayces oppositionstanke Stilla havet/Medelhavet skulle man kunna tänka sig att det mittemot det sjunkande Sibirien finns en svag punkt ytterligare, nämligen universums mest gudlösa plats, ateistlandet Sverige som i september tänkt bjuda in den krigsgalna imperialisten USA för att träna låtsaskrig mot Ryssland. Kan det vara Sverige/Norge (NATO!) som kommer att drabbas av denna "förändring som i en ögonblinkning"?

Kommer något amerikanskt klantarsle att av misstag detonera ett atomvapen som amerikanerna naturligtvis kommer att föra med sig utan att "deklarera i tullen"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar