Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 6 augusti 2017

Karnevalen är överKarneval:

Old Pisan carnelevare "to remove meat," literally "raising flesh," from Latin caro "flesh" (originally "a piece of flesh," from PIE root *sker- "to cut") + levare "lighten, raise, remove" (from PIE root *legwh- "not heavy, having little weight").
Etymonline 

Nej, det är inte den skrälliga Pridefestivalen jag syftar på utan någon Maria Engqvist som i SvD använder hela sitt litteraturvetenskapliga kunnande för att upphöja Facebook till ett fenomen på nivå med Platons Idévärld (där tingen kan beskådas i deras ideala natur). Likt den sekulära (gudlösa satanisten) använder hon också karnevalen som en analogi men utan att nämna den fasta som följde på yvigheten. 

Utifrån Etymonline blir jag inte riktigt klok på hur karnevalens eufori går ihop med den kristna fastehögtiden. Det är säkert rätt att man kan uppleva det som en lättnad och eufori för kropp och själ att "skära ut", dvs. ta bort kött från menyn, men då borde ordet karneval representera självspäkningen under fastan och inte den upprymda festen just innan. Jag lämnar frågan hängande...

Själva kulturartikeln i SvD är bara ett på tok för långt försvarstal för ett, sannolikt, skyldigt nöje hos skribenten. Den korta och mer korrekta beskrivningen av Facebook torde vara självlögn och/eller eskapism. Västerlandets svårartade narcissism nuddade hon bestämt vid men släppte snabbt.

https://www.svd.se/medeltidens-karnevaler-lever-kvar-i-dagens-sociala-medier*****

Bilden: Australiensiska folkpopgruppen Seekers signaturmelodi "The Carnival is Over" från mitten av 60-talet. Ursprungligen en rysk visa, säger Wikipedia. När Seekers fick en hit passade också amerikanskan Jackie DeShannon på att göra en rätt dyster version, som är den jag hört. Mollstämd som en världslig fransk existentialist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar