Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 4 augusti 2017

IT-skandalens långa svenska förhistoria...

Det är möjligt att svenskarnas självgodhet är på väg att rasa ihop totalt. Inte bara var landet kriminellt sent med att anamma den gregorianska kalendern, och pinsamt senfärdiga med att ge kvinnor rösträtt, se nu också vad världen kan läsa om landets berömda visionär Swedenborg. Det är en ingående diskussion på AstroDatabank.com om problemet med att fastslå när på dygnet Swedenborg egentligen föddes:
Sweden, even in the 20th century, did not record birth times to the nearest minute like in the US or to the nearest 15 minutes like in European continental countries like France, Germany, Luxembourg, Belgium, and Italy.

Sweden did not record birth times of any accuracy at all in the 20th century, I know from speaking to a Swedish friend and contemporary. If Sweden did not record birth times in the 20th century, it is hard to imagine that it would have done so in the 17th century and then disbanded doing so in subsequent, more scientific and bureaucratic centuries.
http://www.astro.com/astro-databank/Swedenborg,_Emanuel

Men någon från Sverige har uppenbarligen burit falskt vittnesbörd, för både jag och min syster har mycket exakta födelseklockslag, dock nedtecknade i handböcker vår mor fyllde i om vår födelse (vikt, ögonfärg, med mera). Vad som står i det officiella födelsecertifikatet är jag inte säker på men jag tror ovanstående påstående om det inexakta och efterblivna Sverige delvis är fel. Kanske gällde bristen på precision under det tidiga 1900-talet...

I vilket fall som helst rimmar vår nationella myt om att vara så duktiga på allt möjligt illa med omvärldens bild, enligt vilken svenskarna brukade vara "snälla men lite dumma". IT-skandalen och regeringen Löfvens försök att mörka hela skandalen understryker dumheten, men särskilt snälla är vi inte längre, inte efter Reinfeldts sönderbrytande av det humana samhället. Nu är det marknaden som äger dig, du loser-svensk! Du har återigen blivit en livegen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar