Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 6 augusti 2017

Hel buffé: Eld & Vattenkriget, mer Shakespeare, järtecken, samt tidigare liv-fragment

Den här bloggen gör lätt idiosynkratiskt bruk av de fyra elementen genom att sätta dem i fokus och orda om deras möten i olika kombinationer. Planeternas aspekter underordnas i detta perspektiv och är bara bindemedlet för dessa anknytningar. Också en planets disponentskap över en annan (ex: Solen i Väduren disponerad av Vädurens härskare Mars) indikerar elementens blandning eftersom disponentens elementära belägenhet inverkar på den disponerades.

Vissa element är häftiga i reaktionen vid möte, andra neutrala, andra åter "fattar inte" varandra, som t.ex. rationell Luft och känslomässigt Vatten. När Eld möter Vatten fräser och ångar det rejält. Astrologiskt blir dessa horoskopinnehavare ovanligt emotionella och snara till urladdningar. De är också "sensationalister" och har som livsluft sådant som gnistrar och sprakar - STARKA TIDNINGSRUBRIKER.

I sista kapitlet av litteraturvetaren Priscilla Costellos Shakespeare and the Stars (2016) upptäckter jag (ännu en gång) att jag inte var först med de här lösliga tankarna. Kapitlet börjar med ett litet citat från dramat King Lear:
You do me wrong to take me out of the grave.
Thou art a soul in bliss; but I am bound
Upon a wheel of fire, that mine own tears
Do scald like molten lead.

(King Lear IV, vii, 45-8)
Den i kroppen (graven - minns Platons soma=sema) fjättrade kung Lear bannar någon välsignad och fri själ (blissful) som tycks ha väckt kungen ur hans omedvetenhet (graven). Lear ser själv hur han är bunden på ett brinnande hjul och hans tårar (vatten) möter elden och skållar honom likt smält bly. Eld och Vatten i urladdning. 

Litteraturvetaren kommer dock att ägna kapitlet åt att visa hur "Shakespeare" använder Stenbockens tecken och Saturnus som underliggande tematik för handlingen så det dröjer bara några sidor innan påpekande kommer att Saturnus metall är just bly.

Den här pjäsen minns jag hur en f.d. flickvän skrev en analys av i 90-talets början under sina studier i litteraturvetenskap. Själv var jag inte det minsta intresserad av varken litteratur eller Shakespeare vid tiden, men så hade jag heller inte som hon genomgått en ärevördig teaterskola i USA. Det är möjligt att detta ändå haft någon inverkan på hans "Shakespeare-dröm" (som dock var kodad) och som drabbade honom 17 år senare med sådan kraft att jag fortfarande läser böcker i det fascinerande ämnet om vem, egentligen, som skrev de berömda pjäserna. (Relationen blev för övrigt inte långlivad, två år kanske, och vid tiden för drömmen 2005 hade jag sedan länge glömt att ett skolarbete om Kung Lear en gång legat på datorns hårddisk.)  

Intressant är att den blivande aktrisen, som fick kalla fötter av USA och flyttade hem valde just den här pjäsen för sitt specialarbete, hon som vid tiden trodde sig vara född i (tropiska) Vattumannen. Men i beteende visar hon sig i backspegeln ha varit en tvättäkta siderisk Sol-Stenbock: lätt konservativ, angelägen om att vara korrekt i alla lägen, kraftfullt intellekt och stundtals mästrande men också så tillgiven att bloggaren nästan skäms lite för att inte ha kunnat besvarat tillgivenheten vid den tiden...

Stenbocken är som sagt just det tecken Priscilla Costello identifierar som "nerven" i Kung Lear och exemplen hon hämtar ur replikskiftena många och övertygande. Man söker alltid fenomen som påminner om sig själv, och bara zodiaken "fungerar" (som den sideriska gör), så kan man få märkliga bekräftelser på detta - som när jag gjorde en lång lista på alla människor jag verkligen gillat i livet och kollade dem sideriskt. En lista förbluffande dominerad av det egna soltecknet Vågen som sol- mån- eller ascendenttecken resulterade. Testet gav konkretion åt det slitna uttrycket att "lika barn leker bäst". 

Tyvärr stämmer inte alltid talesättet. Har det egna horoskopet problem i ett visst tecken finns dragningen kanske där, men till sist visar sig problemen... Bloggaren har t.ex. en ömsesidig reception mellan Solen i Vågen och Venus i Lejonet och även om "godheten" överväger i den kombinationen indikerar den också att relationer inte är nödvändiga i detta jordeliv. Solens disponent i "rundgång" med Venus indikerar ett vanvettigt starkt inflöde i Solen - Venus är distinkt orienterad mot "Vägen upp" eller åter mot "himmelen" varifrån själen en gång trillade ned.  

 
Venus = någon att harmoniera med.
Solen = centrum vari motsatserna
är förenade och "inget mer behov
av Venus "uppgående" i den andra.
Solen = nummer 1 samt Individualitet
"Att vara eller inte vara, det är frågan"


Med den typen av astro-symbolik är det inte konstigt att romerska filosofen Plotinus föll i god jord, med sin tanke om att en Afrodite (Venus) som blickar uppåt eller inåt är en gudinna men när hon blickar ner eller ut i den materiella världen sänker sig till horans nivå. I vår materialistiska värld är ordvalen för starka men det beror på att sekularismen förstört medborgarna så att de inte längre har en susning om vad de lever för (annat än att tjäna lön och söka underhållning på lediga stunder).  

I antiken som nu föds människorna under vitt skilda astrologiska omen och om man tror den här världen bygger på ett nollsummespel och aldrig som sådan kommer att räddas, så måste lika många fallande själar födas, som själar som vandrar vägen upp och redan är integrerade eller i innevarande liv kommer att knyta an till sin inre själsliga identitet, till sitt soltecken...

Litteraturvetaren Priscilla Costello noterade i ett annat kapitel om pjäsen Stormen att "Shakespeares" alter ego, magikern Prospero hade märkliga varelser som sina "slavar" under exilen på en ö någonstans i Medelhavet. Dels en "luftens ande", Ariel, som han befriade efter att ha varit inspärrad 12 år i ett träd. Som jag skrev nyligen bör trädet ha varit en symbol för en upprättstående mänsklig kropp, "Shakespeare" kunde av pjäserna att döma uppenbarligen sin Bibel, där t.ex. Jesus kallar sig ett träd och lyssnarskaran de grenar som går ut från trädet. (En bloggsökning namnet Ariel visar att trädliknelsen fördes på tal redan 2013 under rubriken "Ockult sidospaning".)

Det intressanta med anden Ariel, noterar Costello, är att han i ett väsen är en legering av både Luft och Eld, hans repliker och aktiviteter kan knytas till bägge. Förklaringen är enkel, "Shakespeare" kunde uppenbarligen sin antika kosmologi väldigt bra, Ouranos - den åttonde kretsen eller himlen - tänktes ibland som en legering av de ytterst subtila elementen Eld och Luft (och nu handlar det om elementen som kosmiskt stoff och inte t.ex. den andningsluft man andas nere på jorden). 

Bloggaren föreslår sitt eget horoskop som en bra illustration av ett "mikrokosmos" på två ben som i hög grad lever sitt liv på den "uraniska" eller "himmelska" nivån, som en luftande, en Ariel. Här syns en tät länkning mellan Luft och Eld. Faktum är att jag haft en dröm om rymden där namnet Ariel förekom och det flera år innan jag upptäckte att pjäsen Stormen hade en rollfigur, en ande, med det namnet.

Från 2013, två inlägg om Ariel-drömmen:

http://siderisk.blogspot.se/2013/11/forgiftades-arafat-av-sharon-samt.html

(Ariel-drömmen 2 februari 2006, bara två månader efter "Oxford-drömmen".

http://siderisk.blogspot.se/2013/07/ariel-guds-lejon.html


En bloggläsare påminde för flera år sedan om att det finns en figur med samma namn i en Disney-film som jag förstås inte sett (en barnfilm). Det fanns en gång ett tvättmedel med samma namn så ordet har registrerats i detta liv. Men att drömma om en gigantisk ande i rymden som svarar "Ariel" på min fråga om vad den heter är en i sig osannolik fördjupning av ett prosaiskt tvättmedelsmärke. 

Att senare hitta en Ariel hos "Shakespeare" som indirekt indikerar Ouranos eller världsrymden genom legeringen av Eld och Luft, det borde få vem som helst att undra hur mycket kunskap våra själar har medan vaken-egot ligger avstängt om natten!

Jag hade häromdagen en "tidigare liv"-vision i vaket tillstånd (flera år sedan senast) och det var (även denna gång) under musiklyssning som psyket slappnade av till den grad att en gammal kinesisk scen poppade upp som en slags association till något sångaren sjöng. I drömmen bugar två undersåtar inför sin herre, oklart vilka figurerna var. (Tarot-kortet Hierofanten har samma upplägg men där vägleder en prästliknande figur två andra.)  

Det viktiga var att jag i den sekundkorta vakensynen kunde uppleva härskarens makt över undersåtarna exakt som jesusliknelsen om trädet. Jag kände påtagligt tvenne "grenar" gå ut som energistrålar från härskaren och de band bokstavligen undersåtarna i osviklig lojalitet. Att energin utgick från härskaren är i själva verket en efterhandskonstruktion, under den sekundlånga synen ÄR bandet där, det finns ingen rörelse från härskaren till mottagaren... 

Under den sekunden VISSTE jag att de kinesiska undersåtarnas medvetande också kände samma sak. Vill man reducera synen till astrologisk symbolik är det fullt möjligt, bloggaren har undersåtarnas Måne i Tvillingarna, tecknet som porträtteras som två individer. Han har ledaren/Solen i Vågen i kombination med kommunikationssambandets Merkurius och den senare skulle då vara de "energigrenar" som gick ut från Solen/ledaren och band de två undersåtarna stenhårt i lojalitet. 

Var det allt den sekundsnabba "visionen" gjorde, att - kreativt måste medges - tecknas de viktigaste bitarna i bloggarens horoskop och bädda in dem som en ålderdomlig kinesisk scen? Bloggaren hade flera kinesiska drömmar runt 20 men jag trodde det tidigare livet sedan länge var "återlevt" och en del misstag från då reparerade. 

Under en gammal förälskelse på 80-talet hade jag en mycket snarlik vakenupplevelse vid frukostbordet då mitt inre öga uppfattade en "energikabel" komma söderifrån (en riktning där flickvännen bodde) och gå rakt igenom fönsterrutan och till matbordet. Kort sagt en syn som låg dubbelexponerad på det ögonen vittnade om. I energikabeln pulserade små ljus och jag var omedelbart medveten om att det var hon som "sökte" mig i sina tankar. 

Samma sommar blev jag på promenad i Stockholm medveten om att hon (bosatt i annan stad) gick med mig över en bro men inte sida vid sida utan INUTI mig. Flera andar kan ockupera samma "rum" eftersom de inte är underordnade rummet. Senare samma dag ringde hon (eller jag) och jag frågade vad hon sysslat med klockan si-och-så. Hemma på rummet och dagdrömt, kom svaret, bland annat på mig! Så ser älskandes telepati ut i praktiken.

Troligen är Eld och Luft i horoskopet till hjälp för att SE bandet mellan två eller flera människor.

Den korta "kinesiska" flashbacken kan ha varit en kombination av en arketyp och ett tidigare liv-minne. Det säger något om hur mäktig människans ande är bara hon slipper jordens förklenande inverkan. Kroppsbyggare är därför i den här bloggarens ögon de mest sorgliga människorna, men det är uppenbarligen deras öde, att bygga in sig ännu mer i det som isolerar dem från intelligens och klarsyn! 

"Shakespeare" var inne på samma linje för enligt Costellos analys av "Stormen" är Prosperos andra slav, en inföding vid namn Caliban, uppenbarligen en representant för motsatsen till Ariel och därmed en representation av vad som resulterar ur enbart de två lägre elementen, Jord och Vatten. Detta ger en skränande och förråad natur (som författaren dock tillåter utvecklas och se sina tidigare misstag när pjäsen når sitt slut). 

Bloggläsare som sett tillräckligt många av bloggens inlägg kan häpna över hur exakt samma bild vuxit fram även här. Hur många invandrarhatare och egendomliga tidningsrubriker har inte visat sig motsvara horoskop som obalanserat drar ner i gyttjan, ner i Jord och Vatten och utan någon förlösande inverkan från vare sig Eld eller Luft? 

Den astrologi bloggen kartlagt under 8 år och säkert över 20.000 sidor text (jag tappade räkningen vid 5.000 och det var redan efter cirka två år) är samma astrologi som frodades i Europa under renässansen och naturligtvis samma astrologi som praktiserades i antiken. Dess världsbild var strikt hierarkisk och insikten fördunklas allt mer ju längre från Eldelementet (eller Solen) man befinner sig.

Hur kan då Sverigehoroskopet beteckna ett så urbota materialistiska klimat när Eld och Luft synes vara dess signum? (Månen i Eld-Väduren, Solen i Luft-Vattumannen och ascendenten i Luft-Vågen.) Indisk astrologi varnar för att vara så ytlig att bara se till en enkla placeringarna. All analys måste inkludera planetens dolda disponent. Och väger man in disponenterna sjunker Sveriges "vibrationer" betänkligt. Svenskarnas luftlätta jämlikhets-Våg har sin Venus nedsjunken ända ner till Jordelementets pryl- och statusfixerade tecken Stenbocken.  

Folksjälen eller vanligt folks sinnelag (Månen i Väduren) upplever detsamma, men nu genom att disponenten Mars sjunker ner till Jordtecknet Oxen. Bara eliten i Sverige (Solen i 5e ledarskapshuset) förbehåller sig privilegiet att tänka klart och helt rationellt. Solen i Luft-Vattumannen har Saturnus som disponent och denna återfinns i Lufttecknet Tvillingarna

Nationalhoroskopet avslöjar en extremt ojämlik fördelning av gracerna i Sverige, vissa har det mesta och allmänheten luras tro att de är "rätt jämlika". Det är de inte. Överheten har lurat dem hela med billigt krimskrams från Ullared och smaklösa smulor från den rika överhetens bord. Ät en god indier på restaurang och försök sedan känna någon smak alls i en blek folklig kopia med FELIX eller FINDUS på förpackningen... 

Svenska folket är grundlurade på livets guldkant och DN har ibland faktiskt allt skarpare artiklar som protesterar mot den rådande ojämlikheten. Men att använda evolutionspsykologi, en arketypiskt betingad fantasi (som min sekundlånga vision) för att förklara varför människan inte är skapad för extrem ojämlikhet, är bara tragiskt och typiskt den sekulära kulturens begränsade intelligens och ordförråd. Det är "i himmelen" insikten om den onde rike mannen bor och det är människornas kontakt med själen som ger åtkomst till det gudomliga samvete astrologin söker synliggöra via symboler. Det är från vårt "högre Jag" vi upprörs över att en VD i USA idag tjänar - inte 30 gånger så mycket som en arbetare - vilket folk gissade på i en stor undersökning - utan har en årslön 350 gånger så stor som arbetarens. 

När bloggen skriver om Sverigehoroskopets Onda Ledarskikt i allians med den Onde Rike Mannen (verksamt onda Solen och Jupiter i 5 huset för eliten), då är det dessa amerikanska förhållanden i Sverige som åsyftas. Kan vara bra att se Ondskan i siffror. Minns att Sverige 2020 går in i en mångårig Jupitercykel. Vad kommer att hända då? När Jupiter är verksamt ond, brukar bubblor spricka, men det kan också innebära den monstruösa kapitalismens sista försök att roffa åt sig allt från majoriteten och då har vi ett inbördeskrig som naturlig följd

Måtte Sveriges militär på den dagen förstå bättre än de Rika Onda och ta folkets sida. Med militärens stöd är det lätt att störta den här skendemokratin men fara är att svensk militär sedan länge tappat kontakten med de goda värderingarna.


fäng extraspaning

För att bevisa hur felbar Eld/Luft-kombinationen ändå kan vara, här en egotrippad sökning bland alla sparade horoskop. Kanske har bloggaren lite mer "syner" och "drömmar" än en del andra. Intressant därför att se vilka som delar bloggarens tydliga Eld/Luft-struktur. Det finns förstås många olika sätt att bringa dessa element samman men här gäller frågan:
  • Månen i Luft-Tvillingarna disponerad av Merkurius i Luft-Vågen
  • Solen i Luft-Vågen disponerad av Venus i Eld-Lejonet (ömsesidig reception).
  1. Manfred Mann;21.10.1940;12:00
  2. Leif Pagrotsky;20.10.1951;12:00
  3. Bo Pellnäs;22.10.1959;12:00
  4. Siwert Aldenryd;22.10.1959;19:00
  5. Weird Al Yankovic;23.10.1959;11:00
  6. Heidi Hay;25.10.1964;12:00
  7. Paul Lindquist;25.10.1964;12:00
  8. Marcus Strömberg;25.10.1967;12:00
Tiderna måste ha blivit ondare ju närmare nuet vi kommer. Listan börjar riktigt bra men slutar sämre. Först ut den begåvade keyboardisten Manfred Mann, tillika namnet på den grupp som hade världshittar under hela 60-talet, Do Wah Diddy Diddy, Fox On The Run, och den fint nedkortade och poppifierade Dylan-kompositionen Just Like A Woman. Under 70-ytalet sysslade Manfred Mann's Earth Band med mer komplex jazzrock.

(Dylan uttalade sig och tyckte den brittiska beat-gruppen var bäst av alla på att tolka hans musik och då ska man veta att amerikanska band var som iglar på att försöka göra sig ett namn på hans musik).

Det här var min yngsta barndoms första favoritgrupp eftersom det ännu in på 70-talet spelades mycket 60-talshits i radion och jag ler nu eftersom farmor hade ett skrytpiano som ingen använde förutom jag som fyra-femåring. Jag satt alltid där och försökte ta ut melodier som lät vackra som barn - en Manfred Mann-karriär som inte var menad att bli...

Socialdemokraten Pagrotsky, kulturintresserad, är en vänlig själ som helt ute i ogjort väder talat om medborgarlön. Som om den Rike Onde Mannen i Sverige skulle gå med på att avsätta merparten av sin orättfärdiga ackumulation till samhället!

Bo Pellnäs är en överste av "första grad", minns inte i vilket sammanhang det horoskopet sparades...

En satiriker i musikalisk tappning föddes i USA ett dygn efter bloggaren: Weird Al Yankovic skrev nya texter till hitlåtar som aldrig mer blev sig lika efter hans respektlösa versioner. Påminner lite om den här bloggens mer skruvade inlägg, som mestadels följer hack i häl på publicerade artiklar... 

Heidi fick sig en artikel i någon kvällstidning, en ledande svenska i tatueringskonsten. Svårt att kommentera, men Vågen och Lejonet drar naturligtvis mot konster och det visuella. 

Men tiderna mörkade som sagt och de två sista namnen är inte trevliga. Lindquist fick tidningsrubriker sedan han raderat en döv människa från sin vänlista på Facebook. En otäck Lidingö-moderat av den typ bloggen har som den ideologiska ärkefienden. Strömberg är inte ett dugg bättre, vd för Academedia som Arbetsförmedlingen just köpt upp en massa kurser för invandrade människor. Tydligen till ett så lågt bud att Strömberg och anhang ägnar sig åt vidrig lönedumpning för invandrarlärare. (Här ser vi var det svenska inbördeskriget kommer att börja - nysvenskarna kommer med all rätt att revoltera mot landets sjukhet.)

Varför de två sista är sådana urspårningar beror i första fallet troligen på Månen med Rahu i Tvillingarna och i det senare fallet på den hetsiga och obalanserade "eviga rundgången" mellan de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus som ömsesidigt aspekterar varandra (Skytten resp. Fiskarna). Detta är ett tecken på en sjukhet i tiden (Saturnus/Kronos).
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar