Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 6 augusti 2017

Dunkelt tänkt, dunkelt sagt från bankvärldens bottenskikt


Ekonomen Claes Hemberg på Avanza Bank är en mycket liten parasit som klänger fast på den gigantiska parasit som kallas Bankvärlden. Från sin trygga position kastar han små spartipssmulor åt det svenska folk som skulle ta livet av sig om de förstod vilka meningslösheter den onde rike mannen lurar dem att fylla sin tid med. De kommer att leva och dö som medelmåttor eller knappt det alltsedan samhällssystemet riggats som en pyramid med allt mer radikal lutning ju närmare toppen man kommer. Den tillåter inte mer än ett fåtal att leva verkligt väl. Allt detta månande om sparande och pappersplaceringar är bara blå dunster i ögonen på vanligt folk.

Att något brister i intelligensen hos de rovdjur som sällar sig till bankvärlden visade nyligen Anders Borg med all önskvärd tydlighet. Men när nu Hemberg i SvD ska förklara varför Kinneviks styrelse dumpar den moderata f.d. finansministern, klarar denna expert i penningplaceringar inte att formulera sig sammanhängande (och jag utgår från att SvD citerat honom korrekt):

Det finns många bra kvinnor som inte når styrelser, chefsroller och vd-jobb, så det är kanske väldigt svårt att rekrytera de här toppkvinnorna om bolaget inte har en tydlig ställning i sådana här och liknande frågor.

Det här kallar svenskarna "snömos", substanslöst pladder. Men en mer korrekt beskrivning är att Hemberg häver ur sig en tanke som i själva verket är ett montage av två separata tankar och hoppas att ingen ska märka att det är en non sequitur - att det första ledet inte på något sätt implicerar det andra.

Wikipedia: Non sequitur (logic), a logical fallacy where a stated conclusion is not supported by its premise and therefore the conclusion is arbitrary.

Detta gör Hemberg till en desinformatör som sprider  en rökridå som bara handlar om att hålla sin egen rygg fri! Han söker sitta på alla stolar samtidigt: fortsätta vara vän (möjligen) med Anders Borg (i händelse av en comeback) och samtidigt fjäska för kvinnor (pk feminism) och samtidigt visa sig stå på Kinneviks sida! Hur kan ett horoskop för en så feg människa se ut?

Inte oväntat dyker Sverigehoroskopets makalösa fixering vid materia och pengar upp här också i formen av ett oupplösligt band mellan barnets egoistiska synvinkel (Väduren) och den näring/pengar det suktar efter (Oxen). Här har vi ett typiskt fall av "blinda som leder blinda". Sinnelaget är Jungfrun, ett tecken som sällan odlar sin åkerlott med annat än PROFIT (skörden) i tankarna. Typiskt att hitta den här månplaceringen för en som vänder sig mot småsparare och deras jakt på smulorna från den rike mannens bord.

Primitiv form av "egenmäktighetssyndromet" via
ömsesidig reception mellan Venus och Mars,
vilka två också bildar "horbocksignaturen".
Här tydlig signal om "hora för pengarna" eller
en osund bindning till det materiella.

Att Mån-Jungfrun som ascendent placerar Sol-Väduren i korruptionens 8e hus känns faktiskt logiskt - här är samma grundtyp av karta som Anders Borg som också hade ett sinne bundet till materien och en Eld-Sol som irrat sig in i det syndfulla 8e huset, som passande nog också handlar om pengar man hoppas få överta via arv, dvs pengar utan att man ansträngt sig. Av den anledningen kan man koppla banksektorn som lever som en parasit ovanpå alla andra sorterar under detta dödens 8e hus...

Här medges det att bloggen följer den antika filosofin som menar att Jordelementet illustrerar fallet över ättestupan. Platon ville inte inkorporerar detta element, som bara illustrerar död materia, med de övriga tre som alla indikerar själen i tre olika distinkta våningsplan.

Underst och befinner sig den dödliga näringssjälen (Vatten) som med sin tendens att söka sig ner mot en materiell struktur bara varar en livscykel på planeten jorden: Men därovan den långlivade rationella själen (Luft) till vilken mänskligheten som art hör. Den är heller inte evig, inte förrän den ingått en oupplöslig legering med Eld och blir till en "andesjäl". 

Jag upptäckte nyligen att författaren bakom pennamnet Shakespeare var fullt medveten om det speciella med legeringen av Eld och Luft, kanske hade han också läst de antika grekiska filosofer som brottades med hur man bäst skulle beskriva den eviga världen i termer av elementen... Det är i pjäsen Stormen (kanske författarens allra sista) som anden Ariel visar sig uttrycka både Luftens och Eldens kvaliteter.

Att denne Hemberg ser beslöjad och inte helt ärlig ut i blicken och jobbar för bankväsendet rimmar perfekt med en annan ex-kändis född med omoralens Mars extra fördärvad av den korrumperande Djävulens blick (stjärnan Algol). Mona Sahlin med sina kontokortsaffärer och falska intyganden om storleken på livvaktens pengar hade like den här ekonomen också Mars på ungefär rät linje med Algol och se hur det gick för henne...

Att en månascendent i Jordtecknet Jungfrun placerar Oxen i 9e huset för "min Gud", känner vi igen från Fredrik Reinfeldts fysiska Jungfruascendent. Han fick då in den verksamt onda Jupiter i 9e och han ansåg alltså att den rike onde mannen var hans Gud, eller lika gärna: stora och lätta pengar. Denne Hemberg har i jämförelsen en svår hemning i sitt 9e hus för samvetet, han lever inte som Reinfeldt i ond tro på att marknadsliberalismen (Jupiter en liberal/fri kraft) löser alla problem. Tvärtom verkar Hemberg via en såväl naturligt som verksamt ond Mars under påverkan från Algol vara något av det slirigaste och krämaraktiga som går att tänka sig. Och det är väl det man direkt kunde höra genom hans obefintliga logik i citatet här ovan.

Sådana här är de människor som driver Sverige framåt. Vilka synder har själarna som föds svenskar begått i sina tidigare liv för att hamna i ett land där den rika eliten satt ribban så vanvettigt lågt och gör allt för att hålla massan nere på Ullarednivån för att själva tryggt förvalta sina rikedomar från en generation till nästa? Missa inte att 8e huset för arv (och korruption) är ett av Sverigehoroskopets viktigaste hus! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar