Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 augusti 2017

Domedagen går i eldens tecken


För apokalyptiker är nyheterna om att HETTA - ELD kommer hemsöka den mordiska västvärlden en bekräftelse på en biblisk profetia. 

De astrologiskt bevandrade esséerna - de som ombildades till de första judekristna efter Jesus korta karriär som agitator för den messianska hjärtefrågan, ett land fritt från romarrikets imperialism - ligger bakom flera av de texter i Nya testamentet som genom historiens fördunkling kommit att kallas "urkristna". 

Andra Petrusbrevet innehåller mycket möjligt en allusion till någon astrologiskt färgad tidsålderslära knuten till de fyra elementen (de gamla kineserna hade också cykliska läror baserade på deras fem element eller "tillstånd" och tolkade historien utifrån dessa). 

Här är det kända stycket, som naturligtvis inte skrevs av lärjungen Petrus själv, men i bästa fall någon närstående som använde sig av ett mer känt namn för att visa att man skrev i samma anda:
Framför allt skall ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare, som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: ”Hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött, och allt är som det har varit sedan världens skapelse.”

De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under.

Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas.
(2 Pet 3.3-7)
Det är inte svårt att se att "hånarna" är dagens klimatskeptiker. De kommer visserligen inte med religiösa motargument till en "Herrens dag", en "Domens dag" för det levnadssätt som västerlänningen startade på 1700- eller 1800-talet (beroende på hur man definierar industrialismens början) och som nu stora delar av världen anammat. Men om man byter ut "Domens dag" till den gudlösa människans "Klimathotet", då pekar den här profetian om käbbel om huruvida det föreligger någon risk för "jordens undergång" tydligt mot vår egen tid.

Vattnets tid var förstås då Gud ångrade att han skapat människan och försökte dränka dem som råttor i Syndafloden (Noa och innehållet i arken - de oskyldiga djuren - de enda värda att rädda). Men nästa massutrotning av den perverterade människosläktet (en sårbar art!) kommer att ske via Elden och detta är då Harmageddon eller slutet på världen som vi kände den. 

Den kapitalistiska, vinstjagande västerlänningen var det som gjorde det. Därför att den här underarten till den verkliga människan valde Djävulen, valde Mörkret i den ålderdomliga världsbild som esséerna traderat ända sedan de som den judiska eliten satt fångar i Babylon (befriade av perserna år 538 fvt) och anammade många tankar som egentligen inte passade in i den dåvarande judendomen, inte minst läran om Ljuset och Mörkret som två oppositionella krafter som driver universum och historiens gång. 

Lustigt nog tycks den grekiska filosofen Empedokles som levde på 400-talet fvt ha nåtts av samma lära (han kallade krafterna Kärleken och Hatet/Striden) och att samma man också tituleras som "fadern till läran om de fyra elementen" säger något om hur egocentriskt västerlänningens perspektiv är. Allt detta strukturerade tänkande kring tillvaron kom österifrån, och att forskare inte hittat några tecken på de fyra elementen i den babylonisk-persiska astrologin visar bara hur fantasilösa människor kan vara, trots god utbildning. 

Den judiska siaren Hesekiel rapporterar t.ex. inifrån den babyloniska fångenskapen sin vision av en himmelsk tron med de fyra Tamas-tecknen grupperade runt den runda plattformen. Här är t.ex. ett tecken på att siaren i sin drömlika vision inkorporerat en zodiak med de fyra "hörntecknen" som vart och ett representerar ett av de fyra elementen.

Går man något fram i tiden, till Empedokles, såg också han de fyra elementen ligga vilande i varsin ringhörna innan varje fenomen i världen tog form genom att elementen gav sig in på historiens scen i olika blandningar. Sedan, när fenomenet haft sina femton minuter i rampljuset föll elementkombinationen sönder igen. 

En simplistisk modell men åtminstone fyra gånger så avancerad som prästens "av jord är du kommer och till jord ska du återgå" - Väst valde till sist enbart att fokusera Jordelementet och det var då dealen med Djävulen beseglade dess historiska öde. Det är ett under att vi kom så här långt innan det var dags att skörda de egna handlingarnas frukter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar