Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 augusti 2017

Den svenska journalistikens degeneration
Det är tråkigt att säga det, men det är ett mysterium hur Lokko lyckades etablera sig som journalist med med sin akuta brist på språkligt gehör.

Eftersom jag tycker Lana Del Rey är en fascinerande dyster artist, tungt under Vattenelementet, läste jag Lokkos infallsvinkel. Lite av en prövning, måste man säga. Vad är "ackumulerad värld" i "[hon]
byggde en alldeles egen marknad kring en ackumulerad värld som ingen annan förstod..."?

Eller vad betyder "oberoende trovärdighet" i meningen: "Med all oberoende trovärdighet intakt kunde banden spela sig till en lojal publik...innan Det Stora Skivbolaget [som redan kontrakterat dem] låtsades steppa in..."

Lokko tillhör de äldre svenskar som inte innefattas i PISA-rapportens larm om svenskarnas glidning in mot mutism och banalt teckenspråk :-(  Ändå får han inte till den ganska självklara formuleringen "Med oberoendets trovärdighet kunde banden spela..."

På Bryan Ferry-konserten på Gröna Lund i Stockholm i somras hörde jag en tillfällig bekant berätta att han får skriva allt mindre för SvD och till allt lägre ersättning. Man undrar om det gäller Lokko också och att han därför lägger ner minimal tid på att få texten tydlig. Det är ändå ingen som korrekturläser på tidningen längre och knappt en svensk som förstår vad det är "hen" läser... 


Har jag berättat om att en "ond demon" hemsöker nationalhoroskopets 3e hus för grundläggandes läs- och skrivförmåga mellan 2002 och 2020 - händelsevis åren då SmartPhonen etablerade sig som ett substitut för det egna intellektet?

PS. Lokkos text innehåller förvisso en och annan matnyttighet även om den är knastertorr i sitt styltiga uppradande av popfakta (jag tappade orken efter halva texten). Det är första gången jag ser att artisten bakom namnet Lana kallade sig JAILER - kåkfararen - i ett tidigare försök till genombrott. Varför drog inte Lokko några växlar på den intressanta kopplingen till den halvt kriminella persona som osade ur debutalbumet som Lana Del Rey? För att han hade så mycket popfakta att packa in!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar