Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 1 augusti 2017

Cirkus Trump lämnar stan - här kommer tuffa nannyn John Kelly


Släng dig i väggen Jan Björklund,
här kommer general John F. Kelly


Den fängslande figuren Anthony Scaramucci (horoskop här) var alltför slängd i truten för sitt eget bästa. När Trump flyttar över pensionären John Kelly från Homeland Security till rollen som stabsledare, börjar denne med att sparka den hetlevrade (och oförskämda) Scaramucci (DN). Man blir förstås nyfiken på hur mycket ordningsvakt det är i maringeneralens horoskop, dvs. hur Saturnus står placerad.

Som distinkt ledargestalt passar det att använda Solen som ascendent och väl är det eftersom Månen är svårbedömd, vid lokal lunchtid i slutet av Vattumannen och redan kvart i tre på eftermiddagen inne i Fiskarna. Dessa är två helt olika typer av känsloliv, men Kellys skitnödiga uppsyn i givakt säger mig att den anala (extremt fordrande) Saturnus äger Månen, dvs. psyket informeras av disciplinplaneten och ligger i Vattumannen. Tecknets gruppsociala natur kan väl då närmast översättas med "marintrupper" och nu då Trumps "stab".Naturligtvis smyger sig Djävulen (stjärnan Algol) in i horoskopet och infekterar såväl intellektets Merkurius i det ofattbart rigida polismentalitetstecknet Oxen och via oklarheterna i övergången mellan Väduren och Oxen även yrkesmilitärens solära intelligens. Det här behöver inte betyda dumhet, ibland kan positionen indikera att man gärna tar på sig rollen som en satan, dvs. en Åklagare. 

Här tycks dock en hämmad intelligens föreligga med begränsaren Saturnus i 5e intelligenshuset - bristen på gränslös kognitiv kapacitet kompenserar dessa varelser genom att istället dyrka regelsystem och ordergångar. Inom tydligt utstakade områden kan även den korkade framstå som duglig och effektiv men de lever inuti en laboratorieråttas labyrint som skulle göra mer vidsynta människor galna av frustration. Men det finns en rätt plats för var man...

Samtidigt är det svårt att undvika Algols negativa sida i samband med militarism, den här mannen är mer korrumperad än den värsta amerikanska  kriminalserie (tänk Navy CIS). Amerika klarar inte att göra verklig film, allt ska vinklas och i nästan all underhållning ser den utomstående osmaklig och övertydlig propaganda, massor av amerikanskt självskryt och uppmaningar till ungdomen att anamma USA:s mördarmentalitet (fast den presenteras som patriotism). Svenska spelutvecklare är fullständigt förgiftade av detta Ondskans Imperium, och Alexander Skarsgård med.

Men nu var det som sagt frågan om general Kelly är en tuff nanny inkallad för att få pli på Trumps kabinett. Och svaret kan bara bli ja! Saturnus i sjunde himlen övervaknar, organiserar och begränsar en mängd planeter i horoskopet. Inte minst ligger den bakom militarismens Mars och den opponerar dessutom vad som sannolikt är ett psyke i Vattumannen och definitivt expansionslustans Jupiter i samma tecken. Det senare är viktigt: här står kontroll och frihet/expansion mot varandra och väger jämnt. En bra indikation för en härförare som jobbar med avvägningar. 

Vad man inte vill ha hos en militär är för mycket av Jupiter och dess frihetslängtan! Militarism är helvetet på jorden så bara låga och outvecklade själar attraheras till den preussiska disciplinen. Kellys Sol kontrolleras av Saturnus genom att den senare fångar in Solens disponent Mars via konjunktion. Saturnus avgör med andra ord hur mycket våldsverkaren ska få löpa amok. 

Jämför Trumps horoskop som är helt vanvettigt - en ultrastark Mars i öster och absolut inget som kan binda eller kontrollera den! Faktum är att Trump har extrem destruktivitet inom sig eftersom Mars disponent Solen står i Jordtecknet Oxen så att man får en indirekt konfrontation mellan den materiella verklighetens Jord och Eldelementet som är rätt gränslöst i sina visioner! Det här är inte ett balanserat horoskop och det redan innan man väger in den "sataniska" fullmånen!


Trumps vettvilliga beteende kan också ses genom Saturnus mycket begränsade inverkan inifrån det världsligt ineffektiva 12e huset för förluster. I Trumps karta alltså en varning för "förlust av kontrollen". Var och en kan se varthän hans presidentskap lutar... Han kommer att behöva en omgivning som korrigerar för hans vansinnesnycker.

En annan passande sak i Kellys solhoroskop som tyder på en militant nanny är att solascendenten placerar ordningsvakten Saturnus mitt i 5e huset för ledarskap. Detta är som en kall våt filt över all den glädje och positivt inspirerande ledarskap 5e huset representerar. (I den naturliga zodiaken är detta Solens hus och dess signifikator är frihetliga Jupiter.) Jag har själv kunnat iaktta hur glädjelös och mästrande en Saturnus i 5e huset kan vara, men för frågor om organisation och begränsning är placeringen oslagbar eftersom 5e också tecknar lyckosamhet eller framgång i det man företar sig. De här är uppenbarligen väldigt "speciella" själar som återkommer till ett jordeliv, inte för att ha kul utan med en extrem fixering vid honnörsord som "plikt". 

Ett fall jag tänker på besökte en gång ett synskt medium som gav tidigare liv-läsningar och det visade sig att det fanns en våldsam försumlighet som kavalleribefäl i den här människans tidigare liv. Omdömeslöst hade anfall beordrats och hela truppen stupade. Personen ifråga är kvinna i detta liv men kylan och den kommenderande attityden från en hård man ligger djupt inbäddad i den här individens komplexa och troligen homosexuella psykologi (kvinnan hade en relation med en man som ung och sedan aldrig några fler män).  Se även inlägget om "de odöda" från häromdagen.

Kan omdömeslöshet i tidigare liv vara en generell orsak till att all glädje täpps till med Saturnus-i-femte i horoskopet för ett senare jordeliv? Individen är nu livrädd för "glädjekalkyler" och vinnlägger sig om en tristess som inte står en finansminister efter. Är dessa tillbaka på jorden för att träna sig i "Saturnuskonsten" att kyligt överblicka och kalkylera, och framför allt begränsa sina impulser?

Här är de relevanta punkterna i kartan för individen med ett förmodat tidigare liv som kavalleribefäl. Om jag minns historien rätt var detta ett nyligt tidigare liv, kanske det närmast föregående. Jag vill minnas att det var ett franskt liv, och en koll med Wikipedia nämner kavalleri i samband med Napoleonkrigen.Den som planerar att återfödas som en träl (Jungfrun) måste naturligtvis offra alla ambitioner på ledarskap. Lejonet trycks in i 12e huset för världsliga försakelser. 12e som närmast föregående liv är nu synnerligen "odött" eftersom äregirighetens Rahu fängslats här. Rahu-i-Lejonet låter verkligen som en övermodig befälhavare.... När man granskar vari Rahus hybris består och uppsöker Lejonets härskare Solen finner vi den i offrets tecken Fiskarna och symboliskt döende i solnedgången i väster. Är denna sammansatta figur en illustration i himmelskt kodspråk om ett föregående liv som övermodig ledare som stupade i "martyrskapets" tecken Fiskarna?

Tittar man på det 5e huset för "allmänt" inflöde av kredit från gärningar i tidigare liv är det blandad kompott. För trälen (Jungfrun i 1a) är Saturnus en välgörare, trälen behöver en husbonde, en stark ledare. Med Jungfrun i öster märks inte den skada Saturnus tillfogar kreativiteten i 5e huset, trälar är bara här för att "jobba jobba jobba"! Jfr. Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldts chockerande fattiga (ekonomistiska) världsbild. (Även med en Jungfruascendent kan naturligtvis horoskopet innehålla andra och mer färgstarka indikationer, det här är bara ett principiellt resonemang.)

Eftersom Saturnus är en "verksam välgörare" för Jungfruascendenten är positionen ett löfte om god lycka för den som lyder order, är plikttrogen och strikt och bokstavligt följer regelboken. (Den här individen har slaviskt plagierat inredningsmagasinen och skapat sig en prydlig borgerlig bostad att leva inom.) Den här generellt lite dova underklass-karman förvärras nu av att även motpolen Jupiter befinner sig i tecknet, och för trälen är Jupiters expansiva guldkant - det är ju noblessens och de ultraförmögnas symbol - av ondo. Jupiter i femte blir precis som i Sverigehoroskopet en symbol för den lättsinniga elitens överdrifter och dåliga omdöme. Emellertid ÄR Jupiter lämplig i 5e som signfikator för tursamhet (som i spel & dobbel eller spekulativa verksamheter) och Sverige har lyckats dupera både omvärlden och sitt eget folk om hur framgångsrika de är. Den här kombinationen av motpolerna Saturnus och Jupiter är på en och samma gång var och en såväl dåliga som bra! Femte huset representerar därför en märkligt mixad "tidigare liv-kredit" men en väldigt utvecklad konventionell stilkänsla eftersom all fantasi saknas i Jordelementet och man här ägnar sig åt BOKSTAVSTOLKNING och FORMALISTIK. Individen drar åt det slösaktiga slaget och vill ha alla de dyraste märkena som livsstilsmagasinen fotograferat.

Femte huset ger inte alls en lika tydlig bild av det övermodiga och omdömeslösa kavalleribefälet som red in i döden (bort i solnedgången i väster) som kopplingen mellan 12e och 7e, men som en allmän bas för begåvning i detta liv för Saturnus/Jupiter-konjunktionen med sig både ris och ros. Jag noterar att personen föddes bara några dagar från en av Sveriges mest kända experter på materiellt STIL, Susanne Ljung. Det är onekligen den starka kraften i Stenbocken detta år som ligger bakom fixeringen vid materiell design. 

Jag har en släkting född året därpå, 1962, då många planeter samtidigt stod i Stenbocken, och han har inte bara fotografiskt minne och kan rita komplexa synintryck rakt ur minnet. Han var under många år också designer för luxuösa möbelinstallationer för butiker och offentliga lokaler (tänk en raffinerad bank med en specialdesignad inredning med svepande linjer och fina träslag). Inte för inte existerar Saturnus i två versioner i astrologin. Den sanna Saturnus är en Luftplanet och indikerar Platons Idéer (perfekta) och den falska Saturnus är då härskarskapet över det negativa Jordelementet där de perfekta formerna hittar sin ofullkomliga materiella utgestaltning. 

För jordens barn ligger det förstås nära till hands att uppleva att detta är den enda verkligheten, för de har aldrig besökt den perfekta Idévärlden. Jag läste nyligen att man under renässansen ansåg att bara väldigt "rena" själar kunde uppfatta sfärernas musik. Faktum är att jag har hört denna musik - alltså Platons Former eller Idéer i komplex samverkan - två gånger i mitt liv och det utan att på något sätt finna min själ särskilt "ren"...  Två nätter efter varandra hände det i gränslandet mellan vaka och sömn: jag trillade in i en "springa mellan världarna" och befann mig i en obegripligt komplex mosaik av "all musik som någonsin skapats". Allt spelade samtidigt utan att bli en infernalisk kakafoni. 

Jazz, pop, klassiskt - allt länkade ihop perfekt och jag kunde under det korta ögonblick "visionen" varade zooma in på olika ställen i detta universum som VAR musik, zoomandet ledde förutsägbart nog till att en speciell melodislinga framträdde i större storlek och tycktes lira solo som ett eget "levande väsen", som jag långt senare läste att Platon kallade Formerna. Två kvällar i rad runt trettio och sedan aldrig mer en upplevelse av samma slag. Vilka är vi - egentligen? Här på avstånd ser Trump och hans senaste barnvakt väldigt små och obetydliga ut...PS. Resonemangen kanske inte stämmer med Kellys "verkliga" dvs. fysiska ascendent (födelseklockslaget), men solascendentens Saturnus-i-femte stämmer mycket bra med verkligheten. Det får mig att tro att generalen är "självförverkligad", dvs. har nått sin solära väsenskärna och agerar utifrån den snarare än som en re-aktiv menig som lever enbart på den enkla sinnessidan (Månen).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar