Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 augusti 2017

Anders Borgs röj - satte hans omedvetna krokbenet?
Jag avslutade igår läsningen av Shakespeare and the Stars, en analys av sex berömda dramer som visar hur pjäsförfattaren skickligt byggt pjäserna utifrån renässansens astrologi, den moderna psykologins föregångare.

Om den här läsvärda boken (och bloggarens uppslukade läsning av den), se även:

Författaren Priscilla Costello sparar Kung Lear till sist, en nattsvart och dödlig tragedi som börjar med den gamla kungen (Saturnus) och hans oklokhet som yttrar sig genom en illa uttänkt abdikation. Kungen gör alla den dåliga saturnierns fel men vinner under dramats gång den högre Saturnus avklarnade vishet. 

I pjäsens omtvistade slut, där den gamle kungens älsklingsdotter dör, menar Costello att pjäsförfattaren avsåg antyda att "det är något bortom bergen". Hon argumenterar väl för detta genom att peka ut hur pjäsförfattaren älskar att upprepa ett tema gång på gång (ungefär som den här bloggens envetna upprepningar av vissa temata) och att pjäsens omtvistade slut faktiskt har flera analogier tidigare i handlingen som styrker att "sista ordet" handlar om själens odödlighet.

När Anders Borg likt den pompösa och dåliga härskaren Lear helt tappar koncepterna på en privat skärsgårdsfest låg några rader från pjäsanalysen nära till hands, men jag koncentrerade mig i det föregående inlägget på den förödande omoralens Mars och dess kittling av Borgs rigida psyke under transit. De här raderna slog mig dock som särdeles träffsäkra, särskilt som jag läst dem bara kvällen innan skandalnyheten efter ett Löfvenskt försök att mörka en vecka inte längre fungerade och Borg fann det för bäst att pudla en smula på Facebook.
Att få ditt ego utmanat och tvingas möta din Skugga [bortträngningar vakenegot inte kan acceptera i sin självbild] är en skrämmande upplevelse. Din personlighet kan till en början vägra se på den mörkare sidan och envetet förneka alla tillkortakommanden. Den kan fyllas av vrede, som i fallet med Lear, vid blotta tanken på vara mindre än fullkomlig, mindre än beundrad, helt enkelt mindre än den anser sig vara. Ju mer sluten och pompös personligheten är, dess större vreden. Personligheten [astrologins ascendent] känner att om den ger efter på försvaren reduceras den till ett ingenting... 

Här är den gäckande poängen med den utmaning Lears ego utsätts för: trots att den tycks utlöst av [yngsta dottern] Cordelias vägran att fjäska, är det i själva verket Lear själv som har satt hjulet i rullning genom att dela upp sitt kungarike och fördela det genom ett hycklande kärlekstest där den dotter får mest som excellerar i att betyga sin kärlek till fadern. Som psykologer på 1900-talet upptäckt, är det ibland vår undermedvetna del av psyket som får oss att bete oss på sätt som skapar oreda i våra välputsade liv, som startar upp en obehaglig och t.o.m. plågsam period av lidande vilken dock ytterst för oss till en ny nivå av självmedvetenhet. Understundom framdriver således det omedvetna på eget initiativ psykisk tillväxt, helt oberoende av vad personligheten (egot) skulle vilja. För att bli mer än en despot måste Lear först förlora sig själv för att sedan återfinna sig själv.

(s. 418-9, min, obetydligt parafraserade övers.)
Anders Borg tycks verkligen ha blivit angripen av sin bortträngda inre hora och vreden mot festvärden för att han fick en övernattningsstuga "för långt bort från huvudbyggnaden" stämmer perfekt med Costellos populärpsykologiska sammanfattning av en personlighet/ett ego som uppfattar sig förminskat jämfört med den falska självbilden. Sannerligen att makt korrumperar! Borg var svårt skadat gods redan före åren som finansminister och nu klarar han inte hantera tiden efter kändisskapet. F.d. idrottsstjärnor går ner sig på alkohol och Borg antyder en liknande cold turkey.

Men på den djupaste nivån är det alltså hans BÄTTRE JAG, det psykologen Carl-Gustav Jung kallade Självet som, förvisat till Skuggan, "tar hämnd" på sprätten som kontrollerar sin yta. Borgs verkliga jag, som astrologin tecknar med Solen, tolererar inte att följa med på en sådan idiotisk resa som ego-nivåns Anders Borg ägnar sig åt, och har ägnat sig åt under sitt liv. Detta var tiden - visste Borgs inre själ som står förenade med Världsalltets öde, att sticka hål på bubblan. Och med vilken precision astrologin illustrerade detta! (Se vidare gårdagens inlägg om Borgs psykbryt under den exakta konjunktionen mellan Sol och Mars och hur detta kraftpaket påverkade hans medfödda Mars som stör hans psyke/Månen.)
Utfransning. Borg är (likt sin f.d. chef Reinfeldt) sammanlänkad med Sveriges öde och den här sommarens samtidiga transit av Solen och Mars genom Sverigehoroskopets 10e hus för makt och ära tecknar TOTAL VANÄRA FÖR SVERIGE eftersom båda planeterna är "verksamma illgörare" för landets försök att spela den jämnmodiga Vågens personlighetstyp. De alltid statsmaktsvänliga medierna gör just nu allt för att hålla Löfven isolerad från IT-skandalen men det var sannerligen en bredsida mot nationen, det också.

Sveriges personlighet/ascendent i Vågen har fina egenskaper som personlighet betraktad men innebär uppenbarligen ett problem om den skördar oturliga konsekvenser varje gång den söker hävda sitt djupare solära Själv (Solen som "verksam illgörare"). Självet är komplett i sig och upplevs autokrat på ett sätt som förbluffar dem som lärt sig känna den ytligare Vågpersonligheten som en överslätande och diplomatisk figur, i värsta fall en ständig ja-sägare och kappvändare. Astrologin bjuder på en hel del av dessa paradoxer, som att den Vågpersonlighet som börjar lyssna till sitt hjärta plötsligt stöter på allsköns "obalanser" i sin omvärld...)

I Borgs flata urskuldande nämnde han att han varit under press de senaste månaderna och jag tror hans själ i festurspårningen straffade honom för att han lögnaktigt sökt förneka att han tagit den privilegierade överhetens mutor. 

Se Transiter - f.d. finansminister Borg en mutkolv? (28 juni) 

Men utredningen mot honom lades ned (svårbevisat läge) och Borgs inre själ blev fly förbannad! Själen var tvungen att iscensätta ett nytt hinder eftersom detta uppenbarligen var en inskriven tid i Ödet då Borg borde rannsaka sig själv och fundera över sina värderingar. Man kan säga att Borg var besatt och hans "black-out" var naturligtvis bara ego som Självet slagit ut. Självet verkade inifrån Skuggan och det var Borgs insikt om vilken hora han blivit som läckte ut.

Väljer man att rita Borgs horoskop som en solascendent med Skytt-Solen i 1a huset, då hamnar Venus i Skorpionen i det omedvetna 12e. En hora, hans egen anima-aspekt (mannens förnekade kvinnliga sida). Med en Surya chandra-karta landar även aggressorn Mars olyckligt i tredje "amoraliska" och onda huset och angriper därifrån Månen i fiendens 6e hus. Träffsäker karta för en maktmänniska (Solen) som hatar småfolket (Månen) och kanske t.o.m. kvinnor!

Den utagerande handlingsmänniskan (Solen)
avslöjar kopiösa mängder mörker och
dålig attityd till staten och den lilla människan!

Som alltid: all heder åt våra inre själar - de enda som kommer att överleva den här vandringen på jorden - och all skam över dem som valt det falska egot eller presentationsskiktet inte minst i kombination med en illa genomtänkt ideologi som Moderaternas eller sjuklig liberalism av Annie Lööfs typ. Det är bara några år sedan hennes gäng - "Stureplanscentern" - festade för skattebetalarnas pengar och förstörde krognotorna men redan har Etablissemanget lotsat det svenska folket att till 40% "hysa förtroende" för just henne, en obehagligt slem karriärist av psykopattypen! 

Säg vilken chans Sverige har när den Onda Rike Mannen så enkelt dompterar ett folk man sett till att de aldrig fick lära sig kritiskt tänkande i skolan. Överheten vet vad det är värt för dem själva att bjuda på "Ullared" istället för stoff som väcker den slumrande inre själen. 

Marknaden dödar alla som förorenar sig genom dess beröring. Smutsigast av alla var den fanatiske unge Anders Borg som till varje pris (likt Steve Bannon) skulle krossa den svenska staten och låta Hydran (det näriga monstret) suga kraften ur allt och alla. Johan Ehrenbergs perfekt pedagogiska text från 2014 ligger pinnad på ETC:s förstasida:

Nej, företag behöver inte alls gå med vinst

Den texten räcker för att visa hur sjuka i huvudet människor som Annie Lööf och Anders Borg är. Jag tror vi kan se fram emot ett psykbryt från Lööf också om ett årtionde eller så. Man väljer inte ostraffat den mörka sidan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar