Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 18 juli 2017

Två svenska landsförrädare

Lättare look-alike-faktor: Sol-Skyttar båda med Mån-Oxen
Det är verkligen ett ödets nyck när två mer eller mindre uppsåtliga landsförrädare föds under nästan samma horoskop och dessutom med paradoxalt lika namn. Jämför Transportstyrelsens just avgångne ordförande ANNERBERG med ANDERSBORG, f.d. moderat finansminister och en av nyckelfigurerna i söndertrasandet av Sverige. 

Medan Borg introducerade det gamla slitna temat De Fattiga och De Rika genom högerns djupt omoraliska skattesystem och politik verkar Annerberg mer av en drulle som måste offras efter att Transportstyrelsen lämnat bort sensitiva svenska uppgifter i ett IT-avtal med något land i Östeuropa (AB). 

Att det var ett kontrakt med amerikanska datajätten IBM nämndes inledningsvis men möjligen har något företagsledare harklat sig i bakgrunden så att journalisterna inte längre nämner namnet på IT-jätten. Vem vill störa sig med slaktarnationen USA som vi så gärna vill upplåta vår suveränitet? Vårt nationella mörker har mycket gemensamt med amerikanernas. Självrättfärdiga predikanter på utsidan och djupt korrupta på insidan...


Där det i Anders Borgs horoskop rådde osäkerhet huruvida korruptionens och sammanbrottets instiftare, den onda stjärnan Algol, akut påverkade finansministerns sinnelag, råder hos Annerberg ingen tvekan om en viss hafsighet i naturen eftersom samma stjärna nu angriper kontrakts- och alliansplaneten Venus i syndarens tecken Skorpionen. 

Det står alltså svart på vitt i födelsehoroskopet att den här mannen kan komma att göra allvarliga misstag i "partnerval". 

Missa inte att Oxen i 1a huset är originell på det viset att man här inte ens har sin egen härskare Venus på sin sida, Venus förvandlas till en verksam illgörare och här hamnar den här tafatta Venus dessutom i händerna på 7e-huspartnern eller andra sidan av kontraktet... Annerberg hade delegerat uppdraget att ordna it-kontraktet till en kvinna (Venus): Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren.

Den ständigt förrädiska och fifflande regeringen Löfven mörkade fiaskot i flera månader och Löfven själv är nu anmäld till Konstitutionsutskottet (en parodi på rättviseskipning som jag inte begriper vad den är till för - här finns ju inga muskler alls).

I likhet med landsförrädaren Anders Borg agerar Annerbergs låga psyke (Månen) utan upplysande kontakt med intelligensen, det solära inflödet. Födslar i Skytten hamnar i det mörklagda och isolerade 8e huset om Månen står i Oxen. Härvidlag ser det till och med mer pyrt ut för ordföranden än för den f.d. finansministern. Hans Skytt rymmer hela fyra planeter som alla hamnar utom räckhåll för psyket eller det vardagliga sinnelaget, när det ska arbeta med verkligheten. Jämför med polischefen i föregående inlägg och hur också han famlar i blindo - ett passande omen för en säkerhetspolis som försöker få kontakt med fördolda rörelser i samhället! 

Men med Solen och dessutom Merkurius i 8e ligger alltid mental insufficiens som en otrevlig möjlighet. Tänkande och planering kan bli bristfälligt och frågan är om Anders Borg inte var något av en charlatan som duperade alla med ett leende i sitt ministerskap. Borg fick den ekande tomma utmärkelsen som I VISS DEL EU:s bäste finansminister även om svenska medier presenterades det som att Borg var den I ALLA DELAR bäste finansministern... 

Men kort därefter började kritiken komma på de svenska ekonomisidorna. Borg verkade harig och alltför defensiv, för sena reaktioner eller t.o.m. fel åtgärder. Detta är typiskt den normalt sävliga Månen i Oxen när inte den briljanta Solen förmår lysa ut ur det likaledes senfärdiga och stillastående 8e huset för livets avtagande. 

Borg levde högt på sin publika mix av kostymerad buse och smilfink, han hade den märkliga kombinationen av Jupiter i Lejonet (idolfaktor!) i opposition till gossen Ruda (Mars i svensktecknet Vattumannen). Alla lät sig bedåras och fattade inte hur mycket den här extremliberalen hatade den svenska modellen inifrån sitt remarkabelt mörka hjärta.

Den nu avgångne ordföranden för Transportstyrelsen har inget av Borgs goodwill-skapande inslag och jag hade aldrig ens hört talats om människan förrän idag. Om Borgs Jupiter i Lejonet gav popularitet blir Annerbergs motsatta Saturnus i Lejonet en förkrympt ledarnatur...

*****

Tillägg. Se också nästa dags fortsättning i Regeringen, Transportstyrelsen och den svenska solnedgången - vi upplever just nu ett historiskt vägskäl!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar