Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 23 juli 2017

Sveriges sexuella "vidsynthet" är västvärldens kloak
Nog för att man kan misstänka att Aftonhorans redaktion har en övertalighet av homosexuella journalister, så hårt som tidningen pressar vissa ämnen. Men häromdagen dök den mest degraderade "vägledning" upp som jag någonsin sett i en svensk "normal" tidning: hur man blir en promiskuös hora/horkarl och har sex med flera personer samtidigt. "Så ser uppläggen ut" förklarar tidningen, som om stegen till själens degradering var som en teknisk manual för hur micron funkar.

När eländet låg kvar på förstasidan flera dagar beslöt jag se vad för svårt skadad människa som ligger bakom artikeln. Det är en kbt-terapeut (den besparingsivrande västkulturens tredje rangens psykologer), en kvinna som AB har tagit över från Expressen, där hon också praktiserade "sexrådgivning". 

För den som inte redan är helt uppfuckad i psyket kan sexterapeuten hjälpa att tippa ner folk över kanten, ned i ett mentalt bråddjup varur de inte kommer att återvända i detta liv. Hon bjuder på "fördomsfria" insikter i bondage och sadomasochism så att du kan sluta i fängelse som sångaren Boy George som gick lite väl hårt åt sin homosexuella älskare...

Det verkar som om Aftonhoran självmant söker leva upp till det namn jag ibland av misstag råkar knappa in på tangentbordet!

Intressant nog har jag just läst en jungianskt inspirerad tolkning av Köpmannen från Venedig, en av Shakespeares pjäser. Den amerikanska litteraturvetaren Priscilla Costello konstaterar att vem som än skrev de pjäser som publicerades under namnet "Shake-Speare", så besatt denne mästerliga insikter i astrologin. Ett antal pjäser är studier i ett zodiaktecken eller en planet och både rollfigurer och replikskiften exemplifierar psykologiska sanningar kring zodiaktecknet eller planeten. "Köpmannen" som handlar både om pengar och äktenskap är en skicklig sammanflätning av Venus i hennes lägre manifestation som hora för pengarna och den högre manifestationen som den gudomliga, ideala kärleken som uttrycks i det heterosexuella parförhållandet, dvs Vågens tecken. 

Costello noterar att det mest är skräp med alla figurerna i pjäsen, de är omväxlande patetiskt låga och inskränkta och högsinnat goda. Slutsatsen blir att "Shakespeare" inte skattar människorna särskilt högt alls i deras bräckliga och felande förhållande till kärleken. Det här är första gången jag läser ett synopsis till Köpmannen från Venedig och förvånas över hur lik "Shakespeare" låter den här bloggen. Men förklaringen är enkel, nyplatonisten Plotinus gjorde ett djupt intryck på mig för några år sedan och jag återkom ofta till Venus som hora eller gudinna, allt beroende på om Venus "riktar blicken uppåt" eller "ner i det materiella". 

Den som skrev Shakespeares pjäser var en djupt bildad människa som till skillnad från ett mörkläggande förord i den "första folion" med Shakespearepjäser (1623) inte alls besatt "ringa latin och ännu mindre grekiska" utan precis tvärtom. Språkkunskaparna var så djupa, påpekar Costello, att pjäserna innehåller neologismer som bildade utifrån en korrekt kunskap om latinska och grekiska ordrötter. Vem författaren än var så var det inte William Shakspere från Stratford-on-Avon, en usel penningutlånare, sten- och spannmålsförsäljare och delägare i ett par teatrar. Det var istället med all säkerhet en aristokrat vars pjäser dokumenterat uppfördes för drottning Elisabet årtionden innan de i omarbetade former blev till underhållning (under aliaset Shake-Spare) för pöbeln. Litteraturforskare har i den första översättningen till engelska av romaren Ovidius "Metamorfoser" velat se ett anonymt ungdomsarbete av Edward de Vere, 17e greven av Oxford, även om hans morbror stod som översättaren från latin. Den som övar latin från sex års ålder lär vara rätt driven vid 16.

När man vet att den unge greven fr.om. tolvårsåldern hade drottningens hovastrolog John Dee som något av en fadersfigur åren efter att hans far dog, börjar man förstå något av en ung och kanske desorienterad ynglings intresse för astrologi som en modell över det mänskliga psyket. Detta förklarar så väl varför Shakespeares karaktärer alltjämt känns levande och mänskliga. Den anonyma författaren bakom verken KONSTRUERADE figurerna utifrån den astrologiska schematiken. Detta var inget märkvärdigt eftersom renässansen återuppväckte det klassiska arvet och med detta bl.a. astrologin. 

Costellos rikliga citat från olika pjäser i sin "Shakespeare and the Stars" visar hur häpnadsväckande negativ till Jordelementet den anonyme pjäsförfattaren var, precis som den här bloggen, och på exakt samma klassiska grund. Platon, vilket jag påmint om flera gånger, inkluderade inte ens Jord med de övriga tre elementen, vilka alla betecknade lika nivåer inom Själen. Jord fick stå som sinnebild för den aristoteliska urmaterien vilken Platons idéer eller Former animerade.

Så var befinner sig då Aftonhorans sexolog/kbt-terapeut i den större världsbild människan en gång var medveten om (och återigen kan komma att bli varse)? Jo, intressant nog fallerar kartan fullständigt i normal heterosexuell anpassning och blir ett perfekt exempel på problemen som "Shakespeare" ventilerade i "Köpmannen från Venedig". 

I sexologens horoskop hittar vi nämligen Venus som horan via "veneriska" Månen i Oxen och samtidigt den himmelska Venus via Solen i Vågen. Nu har vi ett budskap i bägge färdriktningarna, så vart är sexologen på väg i detta liv - vandrar hon "vägen upp" eller "vägen ned"? Svaret ges via Venus egen placering och dess närmare omständigheter:Tyvärr står Venus i sitt "fallna" läge i Jungfrun och dessutom i kombination med den blinda sexualdriften som här är själlös i Jordelementet, reducerad till ren teknik utan känslor. Samtidigt finns en ömsesidig reception mellan sexualdriftens Skorpion och Jungfrun, vilket är en närmast perfekt illustration av en som inte kan njuta för fem öre utan måste tillgripa materiella former eller till och med redskap att uppleva sina känslor genom. Det är samma psykologiska störning som kändisar som måste läsa om sig själva i tidningarna för att känna att de finns till...

Ur sinnelagsascendenten är detta den troligen värsta historia som astrologin förmår skisser eftersom BÅDE Venus och Mars är verksamma illgörare för den som väljer köttets (kroppens) väg, Oxens väg... Horans kombination (Mars + Venus) i 5e huset för tursamhet och ledarskap visar att vi har att göra med en förfaren konkubin, kanske en madam som förestått en bordell i ett tidigare liv! 

Saturnus är en auktoritetsplanet och den ligger världsligt ytterst stark i väster (metaforiska väster eftersom detta är psykets karta, utan koppling till någon viss plats). Saturnus dras in i den ömsesidiga receptionen mellan Skorpion och teknikern Jungfrun och det understryker på något lustigt sätt att denna person hittat sitt exeistensmaximum genom att ta sexualiteten - särskilt pervers sexualitet - och döda den genom att teknifiera den. Som Jesus sade, "låt de döda begrava sina döda (och följ mig)". Det här horoskopet är helt dött och Solen i Vågen är neddragen i gyttjan även den pga. Venus fallna belägenhet och att sinnelaget i Oxen degraderar Solen (andesjälen) till en olycka eller t.o.m. en fiende. 

Den här kvinnan - om hon någonsin tänkt en enda högre tanke - har definitivt avsagt sig sin själ. Och står inte Djävulen - köttets herre - i Oxens 3e grad och jobbar hårt och tydligen framgångsrikt på att korrumpera både intellektets Merkurius och den formala Saturnus... Det är den sistnämnda korruptionen som gör att den här själen släpper in sexuella former som är rena perversioner i sin "undervisning" till Sveriges unga. Fatta vad hon kommer att brinna i helvetet för sin folkbildande insats! Men så här blir det när man bannlyser religion och filosofi från det svenska samhället och all påverkan handlar om att trälbinda folket i den osunda materialismen. 

Jag är medveten om att horoskopet ser så trasigt och bräckligt ut att självmord efter svår depression är en möjlighet. Se bara hur Solen "nackas" av halshuggna demonen Ketu/Draksvansen (och livets Sol dessutom kan upplevas som en sjättehusfiende eller en olycka.)  Hon är troligen svårt skadad av händelser i barndomen ELLER i tidigare liv (omöjligt att säga vilket). Men klarar hon tjugo-trettio år till i Sverige kommer vindarna att ha vänt. Även hon då som en ryggradslös vindflöjel anammar det noblare perspektiv på människan som då åter börjat gälla, är även en kappvändare att föredra framför den degradering hon just nu ägnar sig åt. 

Att vara född med ett så här nedgånget horoskop får aldrig ses som en dödsdom (även om det ibland är det), man måste hålla en dörr öppen för omvändelse och en vilja att påbörja resan på "vägen upp"... 


*****

Månkartan i sammandrag:

  • Verksamt ont psyke (Månen)
  • Verksamt ond disponent till psyket och "fallen" (Venus)
  • Verksamt god Saturnus (husbonden piskar ox-kreaturet!) och Merkurius söker "rationalisera"...
  • ...Verksamt ond sexualdrift (Mars)
  • Verksamt ond livsväg (Solen) och Solen också i olyckans och fientlighetens hus
  • Venus/Mars bildar excessiv libido som dock här underkastas intellektuell kritik (Merkurius) vilken emellertid i grunden är korrumperad av Djävulens stjärna Algol. Att tro grövsta perversion är något normalt är en typisk effekt när Djävulen börjar fucka upp huvudet på en människa...

Positivt tolkat skulle man kunna se kartan som en misshandlad själ som återfötts och i detta liv försöker hantera övergreppen från ett tidigare liv. Men auktoritetsplaneten Saturnus kopplad till ledarskap över "fallna" Venusar ser sannerligen ut som en bordellmamma. 

Så nattsvart som himlen är, och helt koncentrerad till sexualitet, kan man spekulera över FLERA TIDIGARE LIV på detta tema, varav något som offer för sexuellt våld. I kombination med bordellmamman mynnar dessa förflutna liv ut i det nuvarande där själen ärligt söker bota sig själv genom att vägleda andra, men dessvärre för med sig så vridna stämningar att den inte har något som helst grepp om mänsklighetens högre väg... Ett fall av blinda som leder blinda. 

Men Saturnus kommer att hävda sig alltmer ju längre livet fortgår och då kanske också motsätta sig korruptionen från Satans huvud och den fallna Venus i självtjänandets (anti-äktenskapets) tecken Jungfrun. En god Saturnus kan vara en hård men god sparringpartner till ett degraderat psyke (Månen). 

Så här extrema horoskop kan ibland bli så outhärdliga att att leva att individen krisar, blir "frälst" eller genomgår någon slags omvändelse och slutar som raka motsatsen till hur det började...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar