Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 24 juli 2017

Svenskarnas svampiga svenska

Det är inte helt lätt att få klarhet i IT-skandalen genom att läsa medierna. Den här förvirrade satsbyggnaden tycker Aftonbladet duger åt svenska läsare:
Trots att Transportstyrelsen hade skrivit ett säkerhetsskyddsavtal med IBM hade man upptäckt att företagets personal i utlandet inte varit säkerhetsklassad. 
Det är nu så länge sedan skolåren att jag glömt grammatikens formalia, men den praktiska kunskapen sitter kvar. Man skriver bara inte som den här "moderna" journalisten, som fejkar intrycket av ett stegvis skeende men i själva verket bara staplar enkla fakta och får det att se ut som en mening: Två gånger upprepas samma temporala modalitet: "hade skrivit avtal" och "hade upptäckt bristen på säkerhet" och så ett "varit", åter samma modalitet.

Det går visserligen att förstå att Transportstyrelsen skrev avtalet efter att de fått kännedom om att amerikanska IBM:s lågprispersonal saknade formell säkerhetsklassifikation, men grammatiken är generande dålig. Korrekt svenska hade varit:
Transportstyrelsen skrev ett säkerhetsskyddsavtal med IBM trots att man upptäckt att företagets personal i utlandet inte var säkerhetsklassad.

Ska det vara så svårt?

Svenskarna kan lägga ner sin skriftliga kommunikation och övergå till att skicka varandra röksignaler via Instagram och Facebook. Nu återstår inte många pinnhål i devolutionen. Sverige som kunskapsnation är ett minne blott.

Textens unga upphovsman tillhör det nya Dumsverige och ska inte lasta sig för alltför hårt. (Däremot kan man fråga sig hur många böcker han läst under sitt korta liv.)  Vad kan man som genomsnittlig medborgare göra när en nation frivilligt väljer kapitalismen och dess sätt att försämra allt för att behålla eller t.o.m. öka vinsterna? Det blir fuskbyggen längs hela vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar