Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 10 juli 2017

Svenska IT-undret 20 år senare: misär
(Hesa Fredrik har talat)Inte bara har det svenska IT-undret blivit ett idémässigt fiasko med tekniker som inte förmår tänka längre än till "jämför-priset"-sajter eller nätcasinon och onlineströmmad musik - enbart smörja för att hjälpa folket döva ångesten över sina skitarbeten i en civilisation som börjar förlora sin mening. Nu har eländet också spridit sig in i de samhällsvitala funktionerna, vilket falsklarmet med Hesa Fredrik klargjorde för stockholmarna igår kväll.

Men de förstår nog inte hur varsel som dessa förebådar slutet på hela deras civilisation, de tror, med Fredrik Renflärp, att allt bara "är isolerade händelser". 

För att se mönstret måste man först och främst känna till att det existerar ett Mönster! Och det vägrar satanistiska kulturer som den svenska materialistiska att lära ut i skolorna.

Tyvärr saknas horoskop för Stockholms grundande så det finns inget att jämföra gårdagens falsklarm med. Istället kan man ta detta som ett illavarslande omen av nationell dignitet och se om gårdagskvällens positioner trycker på några  ömma punkter i Sverigehoroskopet...

Även den pågående och kanske växande sophämtarstrejken ligger rätt i tiden och jag kan bara fråga mig i vilken skyddad verkstad AB:s Anders Lindberg lever som inte tror upplopp och vandalisering är en del av socialismen! Med den fega attityden, som kommer av svenskt politiskt dubbelspel under ett århundrade av fejkad neutralitet och skamlös vapenexport, är väl sophämtarna också halvt terrorister. Deras handling leder ju till att Stockholm översvämmas av skadliga mögelangrepp, råttor och än värre ting. Lindbergs politiska klarsyn syns mig ibland god och sen tappar han hela perspektivet. Jag tror inte ens han vill ha en ny och bättre världen, han har väl så han klarar sig, kan tänka.

Nu till larmet som inte alls var ett falsklarm utan en ytterst angelägen varning om vilket tågurspårat skitland Sverige har blivit på bara några årtionden!
En del stadsbor hör signalen just som Skyttens 29 grad stiger över Stockholms östra horisont. Ascendenten faller således i Sverigehoroskopets 3e hus för kommunikéer och information - och mycket av rapporteringen följande dag söker blamera Sveriges Radio för att ha varit senfärdig. 

Men även detta haveri till propagandaministerium för vilken regim som för tillfälligt drar i trådarna sorterar ju under 3e informationshuset så vad vi ser här är generalknas i landet, exakt som den här bloggen ensam i Sverige hävdat under flera år. Landet befinner sig under en ond demon 2002-2020 och girighetens Rahu ligger medfödd i 3e sektorn så att inte naturligtvis också myndigheternas sajter och kommunikationssystem kollapsade när den neurotiska stockholmare (som näringslivet tror ska rädda framtiden åt dem) kastade sig över diverse kommunikationsmanicker för att kontrollera om Tredje Världskriget brutit ut.

Sverige är en fars och det är detta Hesa Fredrik så påpassligt varslade om!

Gårdagskvällens transiter är intressanta på fler sätt. Månen hade just nått in i Stenbocken vilket är det tecken som huserar svenskarnas Venus. Harmoni med yta och form, så man kan summera svenskarnas förmåga att älska. Det låter inte helt övertygande... 

Den här positionen häcklade jag lustigt nog bara sju timmar innan Hesa Fredrik gav hals! Läs om svenskarnas brist på äkta och djupt privat själsliv i inlägget om Mariam Bryant. Det är när ett folk (stockholmarna) lever så på ytan - genom en livsstil både offentligt och bakom stängda dörrar, via sin heminredning eller under sitt senaste köksrenoveringsprojekt, som man skiter på sig av ett falsklarm. Vilka rotlösa veklingar svenskarna har blivit! Ingen kontakt med sina själars djup alls. Rena sociopaterna, faktiskt.

Det räcker alltså att folkdjupets Måne på himlen kittlar Sveriges 4e hus för "privatlivets helgd" och "trygghet" och samma Venus som transit passerar genom korruptionens och dödens 8e hus och där vagt återkopplar till det svenska folkkynnets (Månen) härskare, olycksplaneten Mars, för att hela denna storm i ett vattenglas ska uppstå.

Nej, Sverige behöver en rejäl terrorattack så att vi veklingar förstår att världen inte längre accepterar att vi lämnar mer sopor efter oss och sätter ett större fottryck i miljön än något annat västerländskt folk. Att vi är lort och inte ledande eller inspirerande på något sätt. Fast kanske en riktigt stor sopåkarstrejk i Stockholm gör samma nytta, så att inte Ödet behöver ta till med Storsläggan. För tillfället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar