Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 2 juli 2017

Svensk apartheid - då och alltjämt

Ett kan man vara säker på: varje gång man tycker att han hittat på någon fyndig formulering eller kläckt en ny idé, då har den redan förekommit. Som då bloggaren förklarade Sverige ett land i klass med gamla Sydafrikas apartheid.

Några dagar senare upptäcker bloggaren att Expressens Britta Svensson redan använt uttrycket om de gettoliknande och förtätade höghusområden som nu fylls av en andra klassens svenskar som har en försvagad eller helt utslocknad identifikation med det svenska samhället - den svenska statens svek mot sin befolkning i anammandet av den hänsynslösa ekonomismen - kapitalismens fulaste och avslutande fas före civilisationskollapsen.

Det är intressant att jämföra den här verklighetsförankrade texten med konkurrenten Aftonbladets romantisering av problemförorterna ett par dagar tidigare, signerad Virtanen. Uppenbarligen saknar Virtanen klarsyn som gräver där han står och tror lyckträffen Charlottenberg innebär att andra bara söker skrämmas. Där måste jag ge "vänsterns" kritiker rätt - de har en skruv lös om de inte kan se vad kapitalismen gjort, och inte bara skapat en ny underklass med tydlig invandrarprägel utan också skapat en generation asociala medborgare. "Invandringskramare" fattar inte vidden av den skada högern har åsamkat Sveriges folk!

Publiceringsögonblicket för Britta Svenssons artikel med rubriken "Vem startar folkrörelsen för att lyfta Sverige ur fattigdomen?" och underrubriken "Jag är fruktansvärt rädd att det redan är för sent" ger ett horoskop som tydligt säger precis samma sak! Det tyder på att artikeln är stark och sann. Svensson förmedlar likt en budbärare från himlen en korrekt rapport:Den himmelska budbäraren är förstås den bevingade kommunikatören Merkurius och här stiger den i öster i sitt eget positiva tecken Tvillingarna. Varför tecknet är smutsgult och inte luftblått beror på bloggens färgkod - gult - för ljusets och medvetandegörandets kvalitet Sattva. Här bär budbäraren Merkurius på turbulensens och krigets Mars och den är alltid en såväl naturlig som verksam (effektiv) illgörare då Tvillingarnas tecken stiger i öster. Tvillingarna är här för att lära människorna om kärlek, men ibland måste postiljonen också leverera ett smutsigt budskap om kriget (Mars). Då solkas den sattviska kvalitetens normala ljusstyrka.
 
Än smutsigare är den gula kulör som markerar Merkurius andra härskarläge, Jungfrun. Nu ser vi hemmets planet Månen i hemmets 4e hus men till detta område "ond rikedom", dvs en Jupiter vars effekter är av ondo för den som har Tvillingarnas roll att utföra. Vad betyder detta? Knappast att de problemområden Svensson beskriver skulle lida av Djursholmarnas "onda rikedom" - förmögenhet i stort mått men vars effekter är skadliga (för ägarna själva och de som fått betala för denna rika minoritet). Här kan man nöja sig med att spekulera att den onde rike mannen har byggt dessa påvra områden precis som det horribla brinnande höghuset i Londons välbeställda stadsdel Kensington var ett skitbygge in i vilket den onda rike mannen stuvade in alla de fattiga. 

Den senaste turen i den skandalen var att The Guardian hittade dokument på att ett flamsäkert ytterskal till höghuset okejats av kvartersföreningen men att den onda rike mannen sedan fifflade med renovationsplanen och såg till att det brandfarliga men mycket billigare materialet användes istället! 

Detta ultimata svek från de välbeställda mot de underprivilegierade såg jag ingen svensk tidning kopiera från The Guardian, kanske för att den svenska byggbranschen i stor skala ägnar sig åt samma ruffel och båg och ingen är intresserad av nyheter som kan rikta svenska folkets uppmärksamhet i "fel" riktning?

Britta Svensson är FRUKTANSVÄRT RÄDD att sociala insatser redan är för sena. Tillräckligt många svenskar har under årtionden förfrämligats i många problemområden (det är här också bloggaren ser det framtida svenska inbördeskriget starta - eld efter eld kommer att blossa upp och slita sönder landet inifrån). 

Ålderdomens svaghet, oduglighet och senkomna insatser kan alla sorteras under geriatrikens planet Saturnus - se förrförra inlägget om en senfärdighet bortom rim och reson hos politikern Bah Kunkhe och en motsvarande Saturnus-dominans i horoskopet. Även fruktan ("fruktansvärt rädd") sorterar under Saturnus, en tillskrivning som kort kommenterades i förra inlägget om en borgerlig "analytiker". 

Här byter jag från färgkoderna för kvaliteten och väljer näringssjälens eller Vattnets gröna färg - fast smutsfärgat. Det är bland annat för att Mars äger detta olyckans och fiendskapens och träldomens hus som den planeten är en dubbelt ond illgörare (och dessutom i fokus genom sin förstahusposition = Britta Svenssons artikel).

Mittemot Skorpionen står Venus i Oxen är i negativt hemmaläge och symboliserar de pengar och den mat hon menar måste skeppas ut till "nödområdena" även om det troligen är för sent att satsa på den här delen av befolkningen. Tolfte huset står för samhällets olycksbarn, så den välvilliga Venus här och i ett konkret program för "nödpaket" med förnödenheter rimmar också perfekt med artikelns innehåll. Men som synes står restriktionens och fruktans Saturnus i opposition till denna åtgärd djupt inne i de underprivilegierades svenska getton.

Hela artikelupplägget är vid närmare eftertanke rätt uddlöst... "Vem ska starta folkrörelsen" pekar förstås ut folket eller Månen, som i kartan är kopplad till den Stora Välgöraren (Jupiter). Men den här välgöraren står i den materialistiska privategoismens Jord, i siffertrixande och slugt planerande Jungfrun och är ingen verklig hjälpare. Snarare än bluff eller en hycklare, som inte på något sätt bidrar till det här segmentet av alla Sveriges enskilda hem eller hushåll. 

Merkurius själv - Britta Svensson själv - kommer inte att starta något, så mycket är klart. Hon är bara "ängeln" eller budbäraren som påminner om att landet håller på att ruttna inifrån.

Med tanke på den starka ascendenten där Merkurius "leder" det inbördes loppet genom tecknet och således har Mars och Solen bakom sig som ett entourage får själva rapporten ändå godkänt. (Resonemanget är bloggarens, i den antika västastrologin tänkte man tvärtom och såg "vinnaren" som den planet inom ett zodiaktecken som hunnit längst på himlavalvet. I det här fallet och med det hellenistiska resonemanget är Solen viktigare än Merkurius som bara är ett eftersläp.)

Vad hinduisk astrologi dock har är läran om atma karaka - att den planet som hunnit längst inom zodiaktecknet av samtliga, blir symbolen för vad själen åtrår. Här står visserligen Merkurius i Tvillingarnas näst sista grad bra till, men det gör också Månen i samma position. Frågan om segraren i en sådan dragkamp avgörs genom den som har högst altitud på himlen. Här står Merkurius 2° norr om solbanan, Månen 4° norr - Månen tar en högre bana över den synliga himlen. Men jämförelsen är förstås obehövlig eftersom Saturnus hunnit ända till Skorpionens 30 och sista grad. Det är fruktan för fiendskapen och den ultimata olyckan (Saturnus som döden) som fyller Britta Svenssons text. Alla annat blir bara dekoration. 

Det här är en tid när medierna inte längre är efterfrågade så hon kunde med fördel ha anklagat landets elit för årtionden av vanvård av svenska folket istället för en hycklande retorisk fråga om vem som ska starta välgörenhetskampanjen. SJÄLENS FRUKTAN (i detta fall) kommer att bli det som besannas, dessa ting pågår i den Irrationella Själen (i Vattenelementet) som undandrar sig normal logik och mänsklig humanitet. Britta Svensson frammanar med sin text det kommande inbördeskrig i landet som även den här bloggaren emotser som svenskarnas rättmätiga belöning för sin oförmåga att tänka stort och rätt, för dess hån mot religion och sann moral. Ett förslappat land helt i klorna på materialistiska profitörer slutar alltid i sönderfall och kaos. Tillståndet är redan normaliserat - se den årliga ritualen under midsommarhelgen med tågkaos och extrema förseningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar