Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 15 juli 2017

Själssignifikatorn (atma karaka) som karma!?Hinduiska fingervisningar för att finna ut sin karma för detta liv via horoskopet, har något lätt kaotiskt över sig. Det är som en mängd gamla traditioner bara kastats ner i samma säck och lämnar uttydaren i lätt desperation.

Viktigast tycks vara läran om purva punya - "tidigare meriter". (Med lite fantasi ser man i sanskritordet "purva" den indoeuropeiska roten till engelskans "previous" - fokusera konsonanterna PRV och addera den typiska omkastning som man ofta ser i språkens förändring.) 

Eftersom dessa meriter (talanger?) knyts till det ytterst lyckosamma 5e huset är det typiskt att det mindre lyckliga 8e huset istället står för "dålig karma", även om det verkar saknas en sanskritbeteckning för denna aspekt av dödshuset. 

I antiken användes detta hus för att beräkna värdkroppens livslängd, att läsa in "intresse för det övernaturliga" är en total regelvidrighet som västastrologin får ta på sig. I mer exakt tänkande hänför sig huset enbart till den biologiska naturens felbarhet, dvs. tendens att ruttna bort över tid och dö... Man kan därför fråga sig om innebörden "dålig karma" är ett påfund av någon mindre vaken indier, jag menar, alla människor lider av samma dåliga karma, att de valde att födas och därför måste dö. Jag blir alltmer tveksam till etiketten "dålig karma" för 8e huset! 

Däremot är 5e huset för purva punya mer komplicerat än sektorns goda natur låter antyda, och det framgick redan av bloggens första inlägg (2012) som tittade på kidnappningsoffret Elizabeth Smart och noterade att de "tidigare meriterna" var problematiska! Så bra som 5e ledar- och lekhuset än är som sådant, kan "fel" planeter häri "knäcka" den goda karman så att sektorn snarast tecknar ett eller flera problemområden som måste ödet tvingar individen att adressera i detta liv. 

Bloggaren har t.ex. Solen i 5e men den Solen har flera problem och nettoeffekten har blivit att ifrågasätta ledarskap, dess motiv och kvalitet. Implicit i placeringen är ett tidigare liv med makt men vars brister nu måste sonas i detta liv. Åtta års bloggande om underpresterande politiker och andra ledare är ur detta perspektiv primärt bloggarens försök att få sin egen själ på kurs igen! Det är sällan en slump hur inläggen struktureras (bortsett från att de skrivs så snabbt att grammatik och stavning blir lidande). T.ex. fransade ett nyligt inlägg ut i en liten diskussion av bloggarens 5e hus i samband med just frågan om odugliga politiker.

En annan tagning på karma: ascendenten (det nuvarande jaget) sägs vara omgärdad av direkt karma från föregående liv (12e huset) och nästföljande liv (2a huset) ses nu en direkt följd av de karmiska komplex som är verksamma i detta liv. Den alerte inser genast att den resonemanget upphäver alla tankar på att människan själv har en fri vilja. Om det som är nu (ascendenten) är en direkt följd av det som nyss var (12e) och att det som härpå följer (2a) är en direkt följd av det som pågår nu, ja då har vi en deterministisk kedja som inte lämnar någon plats för det fria valet.

Människan blir nu enbart en marionett i ett mycket större spel och marknadskrafternas försök att inbilla henne att hennes val bara består i att välja schampo eller det här årets turistort ett dubbelt hån mot "människans värdighet". 

Ur det deterministiska perspektiver är det bara gudarna eller människosjälen som åtnjuter handlings- eller valfrihet - människan av kött och blod är en ren "bieffekt" av skeenden på högre nivå. Tankar hon tänker i detta liv, handlingar hon utför, är med matematisk precision fortsättningen på ett komplext karmiskt mönster som startade för länge, länge sedan och världen är ett gigantiskt självspelande piano som bildar återkommande och obegripligt komplexa mönster. Det är detta astrologin med sina byggbitar söker förmedla en förnimmelse av... Doktrinen om 12e och 2a som "förra livet" och "nästa liv" söker förmedla en känsla av predeterminism, söker ge det nuvarande jaget en kontext.

Sedan har vi förstås tidens herre Saturnus som i hysteriskt flummig västastrologi med färgklickar av österländsk mystik beskrivs som karmaplaneten nummer ett, ett uttalande som mer eftertänksamma västastrologer brukar moderera genom att påminna om att HELA horoskopet ytterst sett uttrycker själens karma.

Till alla dessa perspektiv på karma sällar sig nu också läran om atma karaka - själens åstundan! Åtminstone enligt en text på nätet som, innan den går igenom planeterna som själsindikatorer, introducerar ämnet så här:

"Karaka betyder indikator, att göra, producera eller skapa, men också det som är instrumentellt vid en handlings uppkomst Atma karaka-planeten eller själsplaneten är den planet du har den mesta karman att arbeta med i detta liv."


http://www.swatijrjyotish.com/past-blogs--articles/what-is-your-soul-planet-and-what-it-can-tell-you-about-your-incarnation

Det här var sannerligen nyheter! Även atma karaka pekar bakåt mot rötterna till vår nuvarande karma. Tidigare jag har återgivit en minoritetsåsikt om att den här planeten betecknade "den inre människan" och majoritetens ståndpunkt, att den är den riktning varemot själen känner åtrå och en önskan att förverkliga. Men att se något och åtrå det innebär inte nödvändigtvis någon trasselhärva av gammal karma att reda ut, snarare tvärtom! Det man redan gjort och erfarit i tidigare liv är ett hav som redan har stormat klart och nu ligger stilla.

Det ser med andra ord ut som om vi har ännu en halvbakad tänkare på nätet som sprider sina klokheter. Jag har sagt det förr: föddes man inte idiot blir man det efter en tid på nätet. Bloggaren kanske är ovanligt kräsen med Saturnus exakt i ett av horoskopets fyra hörn, men jag besöker ett minimalt antal sajter och ser aldrig på youTube. Helt enkelt för att en människa har all kunskap på insidan förutsatt att man förmår ge sin egen själ fritt spelrum. Det bästa sättet att fucka upp sitt medvetande är att FROSSA i internetinformation och bara mata på och mata på utan att någonsin egentligen assimilera. Dessa människor är så mentalt ocentrerade att de lever i utkanten av sig själva.

Här kan kanske 5e huset påminna om att inte alla återföds med precis lika mycket kontakt med själens utflöde av klarsyn, andra åter, har ett starkt utflöde från själen, med det grumlas eller förvrängs på vägen ut. Här måste också det mottagande Psyket/Månen granskas, för att inte tala om Merkurius eller den logiska förmågan att begripliggöra de bilder Solen/själen sänder. 

Mot de mest fatalistiska tolkningarna av astrologin vill jag ändå tro att det ligger i människans makt att t.ex. detoxa sitt övermättade psyke, vilket är buddhismens hela budskap... "Polera ditt sinnes spegel tills inte ett dammkorn stör ditt uppgående i den rena kognitionen." Man ser ofta sådana här uttalanden som använder Solen som metafor för ren kognition eller klärvoajans som i princip går att uppnå om sinnet töms och stillas. 

Jag vill passa på att påminna om den synska svenska kvinna som har både Sol och Måne i Jordelementet. Olyckligtvis lade jag den texten efter en inledande drapa om socialdemokratin så den är lätt att missa. Den klärvoajantas födelsekarta är ett bra exempel på att det lägsta av de fyra elementen inte är något att frukta! Hellre Sol och Måne (båda sattviska, dvs. ljusbringande) i harmoni inom en domän, än Sol och Måne bekämpande varandra på något av de många sätt astrologin kan teckna!

Hur som helst, fastän innehållet är en smula prosaiskt och av dussinkaraktär postar jag länken till www.swatijrjyotish.com för en hinduisk åsikt om vad planeterna som atma karaka representerar.

2 kommentarer:

 1. Att din atma karaka är Merkurius och min är Venus stämmer ju något så oerhört väl, men jag tycker det stora frågetecknet i sammanhanget är att atma karaka ofta är en "döende" planet (placerad i tecknets sex sista grader). Det gäller t ex både din Merkurius och min Venus. Hur ska man tolka det?

  Länken säger heller inget om traditionen med att räkna planeternas mognadsgrad baklänges i de negativa tecknen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du agerar här något av ekokammare om länkens svagheter. Hela mitt inlägg kan läsas som en kritik av artikelns tvivelaktiga logik.
   :-)

   Baklängesräknandet nämns i flera grundböcker i ämnet och finns säkert på andra Jyotish-sajter.

   Frågan om en döende planet som atma karaka är finurlig. Kan bara svara för mig själv här, även om svaret redan finns i det fläckvisa självbiografiska materialet: detta (Merkurius/skribenten) var vad jag ville men när jag inte kom in på Poppius skrivarskola (för länge sedan) för att kombinera högskolexamen med journalistiskt hantverk hade samhället ingen fördragsamhet. Ut och var lönsam! Det vara bara att börja söka vilka jobb som helst och gradvis gled jag allt längre från det "själen ville" i detta liv. Drömmen var för svag eller döende enligt Merkurius i slutet.

   En period som självlärd dataprogrammerare stinker visserligen Merkurius så det heter duga...

   Först när Merkurius egen planetära cykel rullade igång (för mig, 2005) tog Merkurius revansch. Någon erbjöd mig plötsligt att bli översättare och undertextare. Men med en "död" Merkurius blev lyckan inte långvarig här heller. Tre år som datapgrammerare före IT-bubblan sprack och tre år som skribent innan finanskraschen 2008.

   Sen återstod det bara att börja blogga för att skriva av sig den stora energi som min Merkurius-dasha har. Eftersom Merkurius ligger i det högenergiska femte huset kanske det kompenserar planetens "aktningsvärda" ålder, jag har faktiskt inte tänkt så långt.

   Men det är enkelt att föreställa sig frustrerade jordeliv där atma karaka är svagt placerad i alla möjliga avseenden... Är tecken och hus svaga för planeten är nog detta värre än enbart avashta-perspektivet.

   Frågan är hur gänget svenska politiker i blåsväder och alla med för ung/för gammal Sol som jag nyligen presenterade har denna placerad utifrån en känd/äkta ascendent. Många frågor blir utan svar om man saknar ascendenten...

   Radera