Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 15 juli 2017

Saturnus och senkomna äktenskap

Givet Indiens befolkningsstorlek lär det finnas både en och två verkligt bra astrologer men jag slumpade mig på en herr Navneet Khanna med ett förflutet som konsult för Världsbanken och svenska biståndsorganisationen SIDA. Hans analys av senkomna (eller helt uteblivna) äktenskap visar hans klarsynta hantering av de astrologiska principerna. Väl värt att läsa! 

Jag kan nämna att jag har en bästa väninna sedan 27 år, obotligt singel, och där vi "aldrig fått till det" fast vi i vissa perioder cirklat runt varandra som skygga vargar. Båda har Saturnus i 7e huset och i kvinnans fall dessutom Saturnus i konjunktion med sjunde husets ägare Venus! Med den här marschtakten lär ett eventuellt äktenskap dröja några århundraden. Men jag upplever att vi varit tillsammans förr och det är kanske är därför ärendet inte har högsta prioritet i det här livet. "Been there, done that." Med vissa människor bara "är" man och det är ett tecken på att själarna känner varandra från ett tidigare och samstämt liv ...
 
https://www.linkedin.com/pulse/saturn-planet-behind-delay-marriage-navneet-khanna

Transponera nu Navneet Khannas kanske värsta olyckskorpande till nationell astrologi: när sjunde allianshuets tillfälliga ägare saggar efter och ännu befinner sig i åttonde huset för korruption och död. Detta är EXAKT Sverigehoroskopets öde! Titta nu på varjehanda lobbyists och regerings försök att SMYGANSLUTA Sverige till NATO. Den skicklige hinduns ödesdigra ord får en ny innebörd! Sjunde huset ägs nämligen av krigshetsaren Mars och den är dubbelt ond för den svenska jämlikhetsascendenten Vågen. INGET GOTT väntar Sverige efter att vår onda rika elit manövrerat in landet som en av USA:s lydstater.

INGET GOTT.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar