Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 juli 2017

Regeringen, Transportstyrelsen och den svenska solnedgången

OBS. Ett tillägg mot slutet justerar det som här kommer att sägas.

Hur väl illustrerar inte regeringen Löfvens skandal med topphemligt material på avvägar i Serbien (DN) det svenska nationalhoroskopets period under Solens planetära cykel !!!

Jag räknar den här skandalen som exploderat denna juli som en klockren bekräftelse på att Sverigehoroskopet med Vågen som rollmask faktiskt fungerar! Detta är Sveriges enda webbplats som presenterat svenskarnas ringhet under maktelitens korruption utifrån den ålderdomliga och uppenbarligen rättvisande sideriska zodiaken. Det är därför jag drog fram det starka ordet "landsförräderi" i gårdagens inlägg om Transportstyrelsens hastigt avpolletterade ordförande.

Men stämplingen skulle kunna gälla många fler. Senast nämnd för 3 veckor sedan i AKB och Sveriges pågående ledarskris skulle den ofärdiga Solen i nationalhoroskop snarare än en konung som yttersta garant för välfärden (och ansvarig inför himmelen), tecknas av ett litet välmående kollektiv av reella makthavare. Inför en skandal av dessa proportioner - hemligstämpeln missbrukas allt oftare av makthavarna men den här gången kan man förstå att man vill hemlighålla eländets magnitud - så måste solsymbolen kunna sägas gälla ett antal ledarfigurer som alla fallerat i sin uppgift. Och ytterst ansvarig är förstås nu KU-anmälde Stefan Löfven som motsvarigheten till gamla tiders kung (kungahuset får ursäkta men det har reducerats till en PR-symbol, det är statsministern som motsvarar gamla tiders kungar).

När jag inspekterade stenbumlingarna Stockholms stad senfärdigt ställt ned på en terrordrabbad shoppinggata för att säkra folkets känsla att det är tryggt att konsumera på, överträffade verkligheten dikten. Inför de fjuttiga små stenbumlingarna såg jag för mitt inre öga hur motiverade terrorister stal något bepansrat bandfordon från den svenska militären och på Hollywood-maner sprängde både vägspärrar och trotsade kulregn på väg något terrormål.  (Se detta inlägg.)

Nu har alltså den svenska drulleregeringen släppt information om var bepansrades mördarfordon går att avhämta till främmande makt, där någon mycket väl skulle kunna sälja informationen vidare! Och vi vet alla vilka låga typer it-tekniker i gemen är, ekande tomma vad gäller humanistisk bildning och psykopatiskt kalla av alltför mycket dataspel i barndomen. Och denna teknologi och dess skapare sätter världens ledare sin lit till, eller som i Sverige, bollar med på det mest nonchalanta sätt!


*****

Redan i januari fick Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren gå, fast regeringen Löfven uppenbarligen LJÖG om anledningen. Vilken regering ljuger för att skydda sig själv? Jo, en där ledaren har skyddsprincipen Kräftan som soltecken. Föregående regeringschef Reinfeldt ljög också eller stängde in sig och gjorde sig oanträffbar i Rosenbad inför mediernas frågor och han var också född i protektionistiska Kräftan. 

Det är därför bloggen menat att "rätt man på rätt plats" bör diskvalificera detta tecken från maktpositioner. Dess grundnatur är defensiv och värnande, och hur viktiga dessa förmågor än är i det biologiska livet räcker de inte långt i människans värld, där också högre värderingar och intellektualitet (logik, framförhållning, m.m.) är faktorer. Kräftan är för mycket "rullgardinen ned i ögonblickets kris". (Naturligtvis kan enskilda födslar i Kräftan ha ett sådant övermått av t.ex. Saturnus kyliga organisationsförmåga att den naturliga instinktens Sol viker hädan, men jag talar generellt här.)

Det är därför passande vid en skandal av den här storleken att nationalhoroskopets problematiska ledarskapshus innehåller en "verksamt ond" Sol i nära kompanjonskap med den rika elitens likaledes verksamt onda Jupiter. Naturligtvis sprider alltid Jupiter något gott om inte annat i individens egen föreställning, men när den inte egentligen verkar som tänkt kommer planeten istället att illustrera hycklare eller tomma tunnor som skramlar högt, eller spruckna bubblor och projekt som går åt fanders. Svenskarna och deras värdelösa IT-projekt (Polisens senaste inköp av nytt system bara ett exempel) antyder att det här landet har en särklassigt avtrubbad förmåga till kvalificerade bedömningar innan man hoppfullt och naivt (ett annat jupiteriskt särdrag) rusar åstad och ställer till det för sig.

Maria Ågren är ute i bilden sedan början av året och egentligen bara småfisk - det är regeringen som ytterst illustrerar Solens haveri i vår pågående subcykel enligt den indiska Vimshottari dasha-metoden. Men även en underhuggare i denna "kommandokedja" av svenskarnas tragiska imitation av idolen USA (som också outsourcar allt på det mest besinningslösa sätt - läs Ingvar Persson i AB ), bör uppvisa astrologisk omdömesbrist.

Bristen på födelsetid gör att man får nöja sig med vaga indikationer, som från Månen som ascendent (Chandra lagna), "världen enligt mitt psyke eller sinnelag":


Med gårdagens inlägg om "landsförrädaren" Anders Borg är Månen i den korrumperande eller förstörande onda stjärnan Algol i färskt minne. Skulle Ågren ha fötts tidig om morgonen kan Satanshuvudet och psyket t.o.m. stå på helt rät linje! Oxen ska inte befatta sig med pengar (trots att detta är vad det till tecknet motsvarande 2a huset signifierar!), dess egen planet Venus gör den inget gott (som judarnas dans runt Guldkalven eller Guldoxen visar - en sinnebild av judar och till judar för att de inte skulle glömma de viktiga prioriteringarna i livet).

Eftersom Venus är en verksam illgörare är det en smula oturligt att den befinner sig i ledarskapets 5e hus som i antiken skulle motsvarat en kung på sin tron, om Solen stått där. Med en problematisk Venus indikeras här troligen avsevärda problem i relationen till andra kvinnor, särskilt kvinnor i ledande ställning. Och regeringens första mörkläggning använde också argumentet "meningsskiljaktigheter".  

En kvinna som har svårt att samarbeta med andra kvinnor i chefsställning förstärks närmast av Solen "välsignad" av kungamakaren Regulus i Lejonet. Den här damen har inga som helst tvivel om att hon är bäst i världen - åtminstone i sin egen fantasi vilket är det enda som sinnelagsascendenten egentligen uttalar sig om. Många gånger visar månkartan hur korrekt fantasin fungerar hos individen, som när man hittar en drös planeter i 10e makthuset och individen i verkliga livet också är en makthavare. 

I andra fall kanske ett kraftfullt 5e hus i månkartan faktiskt motsvarar en verklig dramatiker eller starkt kreativ natur. Många planeter i 8e kan antyda en del attitydstörningar, som sannolikt är hos den svenska polischefen jag noterade häromdagen. En med många demoner på insidan blir desto mer motiverat att jaga efter "terrorister" och andra yttre gestaltningar av något som egentligen bor i djupet av den egna själen!

Eftersom det nu var ett oerhört insiktslöst beslut som sänkte Ågren, kan man prova en solascendent (Surya lagna), som i likhet med månascendenten normalt används som "andra åsikt" till det verkliga horoskopet (som här saknas i brist på födelsetimma). 

  
Bortsett från den skandalalstrande Månen i Oxen (minns Algol) i 10e makthuset dras nu blicken mot den "kreativa" Eld/Luft-axeln mellan Solen och Jupiter. Den senare framgångsrik och ständigt expanderande men i olyckliga fall snarare än uppblåst strunt som fattar usla beslut och blir involverad i spruckna bubblor och kollapser. 

Om man metaforiskt ser detta som en soluppgång hamnar tyvärr Jupiter i sitt världsligt svagaste läge i väster (vid dagens slut är det inte läge att expandera...). Dessutom dras Jupiter ner av Liemannen Saturnus som i sig är "nackad" pga. den nästan gradexakta konjunktionen med huvudlösa Draksvansen/Ketu. 

Detta sänke just under horisonten underminerar Jupiter och befinner sig i fiendens hus och olyckans hus! Snacka om att Ågrens solära beslut placerade framgången (Jupiter) i händerna på landets fiender, ett beslut som är en källa till en större olycka.

Intressant nog skulle man kunna läsa förmörkelsen i väster även som att någon söker begrava och mörklägga kvinnans solära beslut! Dvs. sosseregeringen antyds av maktplaneten Saturnus som i skymundan kontrollerar den katastrofala utgången av det eländiga kontraktet med IBM som sprack som en dålig jupiterbubbla. För det går inte att missa att en opposition mellan 1a och 7e huset alltid har att göra med kontrakt mellan två parter, och inte nödvändigtvis äktenskap utan alla sorters avtal. Den här kartan beskriver därför en solär (upplyst) handling som leder till ett kontrakt som sjunker som en sten (Saturnus hemma i negativa Stenbocken är trött och död som gråsten och den blir inte mer vital av Draksvansens inverkan).

Vad man kan säga om södra månnoden som indikerar ting som skärs av, har skurits av, eller intentionen att skära huvudet av någon, så agerar den på basis av tecknets härskare. Här ÄR Saturnus hemma i sitt eget tecken och det antyder att försöken att kapa huvudet eller strutslikt gömma sig i mörkret efter den symboliska solnedgången i väster, utgår från Saturnus. Men detta är alltså Fiendens hus (för den som tänker i termer av vän/fiende) och som den ultimata maktens planet (och zodiaktecken) avslöjas här att det är staten som sköter halshuggningen. Bara att socialdmokratiska infrastrukturministern ljög om det verkliga skälet... Utifrån Maria Ågrens handlingshoroskop är det således regeringen som är fienden och en landsförrädare! Runt, runt valsar beskyllningarna och klandret..

Vad man kan säga är att Ågrens karta innehåller motpolen till Sveriges pågående cykel under äregirighetens demon Rahu, motpolen där man ser hur ogrundad strävan möter sin undergång. Eftersom hinduisk astrologi håller planetens underliggande disponent för att vara lika viktig som den manifesta planet den naiva betraktaren nöjer sig med, kommer därför Ågrens Sol i opposition till Jupiter i själva verket också att vara en Sol som konstellerats med halshuggningens ögonblick (Ketu) och därmed bildas en halvt inverterad version av Sveriges pågående Rahu/Sol-period! Ågren blir en sån solär ledare som illustrerar hur efter periodens uppgång så följer ett fall.

Den som läste gårdagens inlägg om två svenska landsförrädare, märkte att jag i texten delvis ville frikänna Transportstyrelsens ordförande från "landsförrädarstämpeln". Han var någon som regeringen Löfven helt klart offrade för att för andra gången i samma fråga söka fly från det yttersta ansvaret. F.d. generaldirektören stämmer bättre in på bilden av en landsförrädare eftersom hennes solhoroskop indikerar hur hennes eget ledarskap (Solen) underförstått en gång placerade henne i det kotteri av rik och korrupt elit som tidigare i år avbördade sig henne.

Kan knappt vänta tills Sveriges onda Jupitercykel rullar igång 2020, då kommer hela landets onda elit och fula svågerpolitik att svälla över alla gränser tills landet spricker som en mogen varböld. Sen kommer den nationella hälsan åter, förutsatt att folket under tiden börjat tänka i nya banor, tänka postkapitalistiskt.

Viktiga nya uppgifter från Maria Ågren till DN!

Ny information den 31 augusti 2017 frikänner i mina ögon Ågren, ser man på Näringsdepartementets kontaktperson Lars Bromander och noterar hans Algol-korrumperade Sol i tidiga Oxen förstår men bättre Maria Ågrens mottagande Måne med (troligen) samma varning för korruption. Hennes korruption var alltså bara "smitta" övertagen från han vars själva Sol verkade under inflytande från en onda stjärnan.PS. Jag skapar den generiska taggen "it-skandalen" eftersom detta ÄR den it-skandal (av många) som kommer att gå till hävderna. Återigen mycket passande eftersom nationalhoroskopets solära cykel påminner mycket om den nya rika och ytterst fåtaliga elit som numera kommer från denna kunskapsintensiva sektor. Sverigehoroskopet innehåller grymt mycket intellektuell och planeringsduglig LUFT och banden till utlandet (9e huset) är generande starka i Sverigehoroskopet. Detta var en bomb som låg planterad i kartan från Olof Palmes tid och väntade på att explodera.

Visst, svenskar som vill leka elit har alltid skickat ungarna till amerikanskt universitet, men vad Luftelementet i nationalhoroskopet tecknar är inget annat än den globala marknadsliberalismen - Merkurius krämaren och it-teknikern är i dag en och samma arketypiska figur.


Tillägg.

DN lusläser dokumenten och ser att Maria Ågren själv rapporterade om beslut att frångå gällande lagstiftning till regeringen Löfven. Denna reagerade inte... förrän i årets början genom att avskeda henne! Vilken soppa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar