Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 1 juli 2017

Mer om den fallna Mars, den fallna Månen, HBT och andra psykiska problemDirekt efter inlägget om Tysklands legalisering av homoäktenskap får jag syn på ett relativt nytaget foto på Hollywoods lilla värstingflicka Miley Cyrus, dotter till en slafsig countrysångare vars egen livsstil troligen förklarat varför han attraherat en själ under Mileys (egentligen: Destiny) remarkabelt svaga födelsehimmel. 

På fotot ser man en blick som avslöjar en nästan terrorliknande osäkerhet även om smilbanden jobbar hårt. Komplexiteten i ansiktsuttrycket leder tankarna till hennes födelse under en nymåne i den djupt rotade fruktans tecken Skorpionen, där Kräftans instinktiva oro över hemmets säkerhet mångdubblats och övergått i en omedveten och trotsig attityd. Skorpioner negerar allt av ren vana - därför kopplas Arvsynden till detta tecken och som det förr hette, Syndens lön är Döden, ett annat motiv Skorpionen omfattar...

En minnesuppfriskning visar också att Miley Cyrus föddes med den fallna sexualitetens Mars i Kräftan - omnämnd i föregående inlägg. Det gör att både Sol och Måne vilar på en klen Mars i Hemmets tecken. Trots placeringens överrepresentation i horoskop för homosexuella tillhör hon den överväldigande heterosexuella majoriteten (ingen är styrd av "statistiska sanningar"). AstroDatabank innehåller dock noteringen "made videos for the "Happy Hippie Foundation" to raise money for homeless LGBT youth", så helt säker kan man inte vara.

Däremot avslöjar hennes utspel och skandaler genom åren att den Vegetativa Själen är källan till människans degradering. Trots att detta är genuin astrologi från begynnelsen, betvivlar jag att detta står att läsa på värst många ställen på nätet. Den här bloggaren har ett inflöde av idéer från "andra sidan" och en avdöd brittisk astrolog han av någon anledning har "sympatiska vibbar" med. Här ett stickprov på ett astrologiskt uttalande från renässansen:
...Ett gott hjärta, Kate, är solen och månen, eller snarare solen förutan månen. För den skiner starkt och förändras aldrig utan håller sig till sin kurs, i sanning.
Jag hittade citatet igår och har aldrig sett det tidigare. Det är ur Henrik den femte (V, ii, 156-59), en av Shakespeares många pjäser. För den som skriver under på teorin om att den verkliga författaren var den 17 greven av Oxford, Edward de Vere, förvånar det inte alls att exakt samma syn på sol och måne framtonar i det här citatet som på bloggen. Vere hölls för att vara en av sin tids främsta astrologer och bloggaren har ibland känslan av ett suspekt inflöde från denna osaliga ande!

Detta är med andra ord inte poetiska krusiduller utan astrologisk doktrin baserad på förtrogenhet med den antika världsbilden vilken också bloggen lobbar för och där det gjordes en strikt åtskillnad mellan den sublunära sfären och alla dess djuriska dårar som fallit ner under kosmos "övre vatten", och de nyktrare själar som bebor den supralunära regionen vars emblem Solen är. 

Oxford var född i Väduren och företedde på många sätt det förvuxna barnets lekfulla och egocentriska sinnelag, från det man fått upp ögonen för den verkliga författaren ser man hur ofta Shakespeares texter mer eller mindre omotiverat smyger in släktnamnet Vere (lat: verum) som kanske i citatet här ovan, där dubbelmeningen således syftar både på att Solen rör sig stabilt eftersom den vistas i Sanning (i Guds kosmiska plan) men också att den astrologiska Solen som hjärtats och den individuella andesjälens markör är genuint sann och evig - till skillnad från de svartbyggen till psyke eller sinnelag som den skiftande Månen representerar. 

Författaren till det här citatet är ingen vän av tanken på att båda de stora Ljusen är jämställda eller lika nödvändiga halvor i något slags kinesiskt yin & yang-förhållande, Solen är vår högre identitet och Månen den spillra som blir kvar efter att själen fallit och blivit en kroppslig varelse.

Citatet är ett i en liten kaskad litteraturvetaren Priscilla Costello fyrar av redan i början av sin Shakespeare and the Stars (2016) och vars innehållsförteckning röjer att texten kan bli spännande för en jämförelse av den här bloggens astrologi med en äldre tids lära som medvetet utgick från antikens kosmologi. 

Till exempel tillägnar Costello hela kapitel sju (s. 177-213) det dolda astrologiska temat Kräftan i Shakespeares En midsommarnatts dröm
 • Berättelsen
 • Tecknet Kräftan och dess härskare Månen
 • Månens många möten
 • Tidens mysterium i En midsommarnatts dröm
 • Månen och det omedvetna
 • "Till sömns...för att måhända drömma"
 • Feerna och feeernas värld ("faerie")
 • Bottom förvandlas och får ett åsnehuvud
 • Under Månen sfär
 • Sättet att träda in i Månens domän: föreställningens fakultet
 • Skådespelet - och Livet? - är blott en Dröm

Till skillnad från bloggarens obefintligt intresse i teater (eller Shakespeare före hans mystiska dröm om Oxford för 12 år sedan) kan Costello sin Shakespeare, hon har läst pjäserna om och om under 30 år och lutar sig tungt mot Jungs tankar om de arketypiska motiven som ligger inbäddade i pjäserna, som hon menar var och en bygger på ETT astrologiskt eller arketypiskt motiv. Jag är lite kritisk till den här reduktionismen men har inte mer än börjat läsa än. 

Bokens första sidor är allmängiltiga och innehåller sakfelet att astrologin som vi känner den uppstod hos grekerna och romarna - det finns för lite kunskap om den babyloniska eller äldre indiska astrologin för att kunna påstå något sådant. Jag hoppas texten djupnar vartefter. Att författaren har den konventionella uppfattningen att pjäserna skrevs av William Shakespere (notera stavningen) från Stratford, kan man överse med eftersom ämnet inte rör mysteriet med själva författarskapet.

*****

Åter till Miley Cyrus och en fascinerande koincidens jag stötte på när jag dubbelkollade AstroDatabank och ett födelseklockslag som tidigare var lite skakigt (baserat på en tweet). Nu har bättre information inkommit och födelsetiden tycks säker. Hon har besten Oxen stigande i öster i femte graden och gör henne till en närmast perfekt representant för den hångrinande Djävulen eller judarnas (och babyloniernas?) gamla onda stjärna Algol:Fallen kvinna tar sig i skrevet inför publik
och fantiserar om att skaffa sig djävulshorn (källa)

Hur det än gick med Mileys plan att operera in djävulshorn i pannan, ser vi ett av de bästa exemplen på hur själva föreställningen i Jungs kollektiva omedvetna också rymmer satansstjärnan. Stackars Miley, vilsen i sitt inre låga lunära psykes förställningar! Månens sublunära domän brukar jag respektlöst kalla "psyksmeten" och det är precis där man hittar störningarna som leder till homosexualitet och mänsklighetens måna andra förvirringstillstånd. 

I de fall Satans stjärna samkör med naturens naturliga sårbarhet och tendens att korrumpera själen (eller åtminstone dess nedre mantelfåll) ska man kanske hellre än Satan, åklagaren, uppfatta stjärnan Algol som naturens kåta rådare Pan eller Fan. Det Miley ägnar sig åt inför publik på fotot är således att agera ut sin inre kåtbock, Djävulen i dess mest korkade skepnad. De gamla grekiska myterna, det jag nu läst och minns av dem visar att Pan inte får till det med någon - feer och andra naturväsen flyr alla hals över huvud inför den här bestens primitiva nivå.

Algol stigande i öster fördes först på tal på bloggen i samband med den manliga värstingen Charlie Sheen. Hans fenomenalt "på hugget" Eld ger honom dock en odiskutabel humor, som den eldbefriade Miley Cyrus helt saknar. Hon är kylig, krystad och en aning tragisk. Jag undrar om hon kommer att mogna eller bli ännu ett av den amerikanska nöjesindustrins offer. Horoskopet innehåller många varningssignaler - se bara "dåliga karmans" 8e hus, tillika sexualitetshuset som framkallar döden (fortplantning föder mer död för de själar som fallit ner och upplever livet på enbart den kroppsliga nivån). Venus är egenartat nog en ILLGÖRARE redan för Ox-ascendenten och här står kropps- eller ascendenthärskaren dessutom i detta onda hus. Inte undra på att Miley Cyrus lider av sjukdomen BDD (body dysmorphic disorder) hon har en psykisk störning och förmår inte korrekt uppfatta sin kropp. 

Det är alltså en psykiskt sjuk människa vi ser leva ut sin bristfälliga distans på bilden ovan! BDD-åkomman bekräftar dessutom perfekt den här bloggens försök att likna det 8e huset som en plats där "radioskugga" eller "radiotystnad" råder. Kontakten mellan jaget (1a huset) och 8e är effektivt avklippt - se nyliga inlägget om de brittiska Humanisternas ordförande och kommentarerna till hans 8e-husdominerade horoskop.

Man kan gå längre i analysen av kvinnoplaneten Venus som här har en både viktig men också dysfunktionell funktionell natur och husplacering: hos Miley finns en inre hora (Venus blir den fallna kvinnans arketyp när den är skadad) - detta motiv tränger sig på och söker leva ut sitt liv genom en helt hjälplös kvinna, offer för psykets härjningar till följd av den förskräckligt sårbara rundgången nere i de mörkaste Vattnen, mellan Måne och Mars ("ömsesidig reception" mellan Kräftans och Skorpionens härskare).

Jungs lära om det kollektiva omedvetna och hur horoskopet visar oss vilka arketyper som söker uttrycka sig genom oss och våra livsval erbjuder en ersättning till själavandringsläran. Jung ville inget hellre än bli respekterad och att hans analytiska psykologi skulle få status av vetenskap (han var dock fantasifull Kräfta - psykets tecken - och hade status- och prestigejägaren Stenbocken stigande i öster). Född i Vågens tecken sitter bloggaren alltid på båda stolarna samtidigt och ser en poäng med att en död författares ande inte längre har ensamrätt på sitt fullbordade liv. Det rinner ut i Jungs kollektiva omedvetna (antikens Världssjäl) och är där för var och en att hämta från efter behov och förmåga. 

Det finns de som hämtar betydligt mer för sina liv än bloggaren från den 17 greven av Oxford, inte minst den talrika grupp av ofta eminenta yrkesmän som alla är privatspanare inom den Oxfordianska skolan, som söker belägg för att en djupt bildad aristokrat är den enda som kan ha skrivit Shakespeare-materialet, inte en småaktig figur från Stratford vars knapphändiga livshistoria inte företer ett enda tecken på den storhet och breda och djupa bildning som författarskapet antyder. 

Jag behövde bara läsa ett par sidpor i ämnet innan jag var såld på teorin, det var så uppenbart att det är någon på hovets insida som skrivit alla dessa pjäser. Och när Shakespeare förfalskar den engelska historien och hajpar en av släkten Veres förfäder, är det då inte rätt uppenbart att det måste vara den ystra Väduren (Barnets arketyp) Edward de Vere som håller i den vassa pennan?


Den "ystra" ätten Veres vapensköld
syns i hästen schabrak.
En
riddarromantisk illustration.


Anm. Edward de Vere har taggats 18 gånger redan. Hans Vädurshoroskop finns i åtskilliga av inläggen.

Anm. 2. När jag taggar det här inlägget "psykopatologi" till följd av Cyrus svåra himmel, ser jag att taggen använts nästan 190 gånger. Det får mig att tänka på något Priscilla Costello skrev i förordet till Shakespeare och astrologin, att  författarens märkliga och krumma sidofigurer många gånger var mer intressanta än "the good guys". Amen till det!


TILLÄGG!

Det slog mig efteråt att Miley Cyrus Sol står i 7e huset, i solnedgången och det är ytterligare ett identitetskrisande läge. Dessutom är Solen en verksam illgörare för Oxen som ascendent - hela identitetsfrågan är med andra ord ett problem för dem som identifierar som som "bara kött" - vilket är vad Oxen kan sägas representera. Även BDD-problematiken späs på genom den här placeringen som förstås också den ägs av den FALLNA MARS som är en ond planet för sagda Ox-ascendent. Problemplaceringarna är verkligen alarmerande många!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar