Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 27 juli 2017

Löfvens stora krismöte (IT-skandalen)Horoskopet bör ge vinklar om utgången av regeringens stora krismöte med anledning av IT-skandalen. Petar Löfven en eller flera ministrar, avgår han själv, eller vad resulterar?

Istället för att göra mig till åtlöje som dålig prognosmakare - jag är mest "hobbyintresserad" av astrologin - pekar jag enbart på några egenheter på kartan för maratonmötets start (tre timmar - puh!)

Ascendenthärskaren borde gynnas av kungavärdighetens stjärna Regulus, men inte i 12e huset! Detta är den materiella förlustens sektor och tillika exilens. Ascendenten/stormötet handlar definitivt om kungakronor som hamnat på sniskan och om att skicka folk i exil...

Tredje kommunikationshuset - som väl matchar Transportstyrelsen - är förödande uselt eftersom olycksplaneten Mars är både en naturlig skadegörare och även en verksamt effektiv sådan när olyckans (och privatismens) tecken Jungfrun stiger i öster. Det fanns tydligen viss anledning till att dagens första och långa inlägg, om att läsa av det vita slöddret, tog  avstamp i Jungfrun! (Det skrevs innan jag sett i DN att Löfvens möte startar 10.45.)

Jungfrun i öster med en verksamt ond Mars, även idag gradexakt i konjunktion med ledarskapets Sol, skulle kunna peka mot att Löfven själv lägger ned...Det skulle i så fall vara kontentan av tredjehuskommunikén. Men eftersom statsmaktens Saturnus står i 3e huset och den är en "verksam välgörare" för Jungfrun i 1a, mildras budskapet. (Det är därför Jungfrun ligger så nära hjärtlös och knivskarp kritik, den står Liemannen nära! Jämför unga Jungfruns våldtäkt av Underjordens herre.

Turerna blir snåriga av dessa motsatta besked men säg så här: stormötet har pissusla besked som grund (tredjehusets tillfälliga ägare Mars): någon eller några kommer att blameras och avgå, kanske även Löfven givet hur lamslagen kungavärdighetens Regulus är, men det goda är att Saturnus - statsmakten och regeringsformen därmed visar sig intakt. Människorna må fallera men statsskicket får aldrig verka som om det är något fel med det. Det kan innebära att regeringen är redo att begå harakiri...

Jag nöjer mig med att gissa att regeringen bättre än de kacklande röster som talade om "overkill" vid Alliansens misstroende mot tre ministrar, inser och förstår att storsläggan behövs i detta närmast historiskt unika exempel på drumlighet. "Svenskarna är snälla men lite dumma" - klarar med nöd och näppe att reda sig själv i en normal värld och inte alls hitta en framtidssäkrad kurs i den globala kapitalistiska världsordningen.

Eftersom Månen i dag hunnit in i Jungfrun och psyket intressant nog OCKSÅ är en fiende till Jungfrun, som borde vara trogen sitt skarpa intellekt, har vi ett riktigt dråpslag i första huset: två verksamt onda planeter. Som jag påpekade om Nya moderaternas horoskop med samma Jungfruascendent och verksamt onda Jupiter är det aldrig en god idé att låta onda kapitalister och eliten fylla huvudet på en enkel arbetare (Jungfrun), det blir korruption och nepotism på en enda gång. Som vi sett i ministertillsättningen i denna regering. Även denna fullskaliga "ondska" på plats i 1a huset kan tyda på att det vankas "självmord" eller hela regeringens avgång. Men det kommer snart att visa sig.


PS. Även förra statsministern Reinfeldt hade sin ascendenthärskare Merkurius med en utplånad kungavärdighets Regulus i 12e förlusthuset. Och se hur snart hyllningarna av honom vändes till det motsatta! Eftersom han hade den dubbelt onda olyckans Mars i sitt första hus borde det skrivas mer om hur det var Alliansregeringen som beslöt om att oursourca dataregistren till IBM...
 

Tillägg 11.22.

Väl att inte dra några långtgående slutsatser om horoskopet! Löfven visar att Solen i Kräftan - om den väl kommer i maktposition - utkämpar en "crab fight" in i döden. Han har inte ens vett att avgå eller åtminstone dumpa superskurken Hultqvist - istället ombildar han regeringen!

Förståndet bor inte i instinkten och krabborna kniper sig fast vid makten tills hjälten Herkules tvingas stampa ihjäl dem med sin häl. Minns Sol-Kräftan Reinfeldts sista ord för valet han förlorade: Jag kommer att slåss intill döden för min variant av arbetslinjen (en mobbande pennalistisk hård linje mot alla dem som hans eget samhällssystem stött ut). Så här går det till i den låga världen, långt under den nivå där människor som fattat vad livet går ut på väljer att vistas..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar