Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 juli 2017

Löfven, Löfven...
Också SvD:s Per Gudmundson, som jag tidigare haft avsevärda reservationer mot, stiger i min aktning då han inser att vår ovärdiga statsminister smyger med sammanhanget (SvD). Trots en allmän vänsterposition som ser "allt gott åt alla" som mänsklighetens enda väg framåt, hade jag dessförinnan funnit mig i överraskande sympati med SvD:s Maria Ludvigsson och hennes bedömning av regeringen Löfvens skumraskaffärer.

I det här inlägget noterade jag den antika kinesiska statsmannakonstens motsvarighet till Löfvens belägenhet. Enligt en läsart har Löfven och regeringen sökt mörka oegentligheterna på Transportstyrelsen i syfte att framstå som oklanderliga. Visualisera negerbetjänten och katastrofen om han så bara hade en liten såsfläck på sin vita skjorta i det vita USA: tänker och känner man som underklass, även om man inte längre är det, ligger bedrägeriet nära till hand. Löfven kan vara något så simpelt som en lögnare, en bedragare i uppsatt position. Då börjar han kusligt mycket påminna om Fredrik Reinfeldt som också blundade och pekade ut färdriktningen och han öka klassklyftorna betänkligt innan folket (trodde de) röstade bort honom.

Enligt en annan läsart av den kinesiska situationstypen "Utrensningen" kunde det olycksbådande slutomdömet "Det kom inget varningsrop" tolkas som att Löfven själv hölls utanför en inre krets, och framstår som den simpla frontman som andra krafter använder för att dupera svenskarna att de har en folkvald ledare och lever i en demokrati. En tredje av SvD:s ledarskribenter, Tove Liefvendahl var inne på den modellen (se länken om Ludvigsson).

Ja, folket trodde bara de fimpade regeringen Borg och Reinfeldt, men vad de fick istället var lika illa. Jag menar att det är bättre med en regering som inte seglar med falsk flagg än att behöva utstå dessa högervridna sossar som nu senast försökt införa det mest skamliga en politiker kan göra: marknadshyror i storstäderna vilket ytterligare kommer att splittra landet i De Rika och De Fattiga och bana väg för ett kommande inbördeskrig i Sverige! Men marknadshyror var just exakt vad regeringen Löfven ville pröva för att få igång bostadsbyggande, bara att dessa landsförrädare kallade marknadshyrorna vid ett annat namn. Det är återigen den märkligt observanta SvD som har en artikel i ämnet. 

När en nominellt socialdemokratisk regeringen öppnar mer och mer och mer för denna djävulska och blodsugande "marknad", då måste man börja diskutera skottpengar på de ansvariga. Det som pågår i Sverige i 2000-talets början är ett rent skämt, och folket (mig inklusive) har resignerat. Det går inte att lösa problemen för ett land som gått i baklås på det här sättet och gjort mördarvapenexporten till sin viktigaste källa för att komma åt DOLLARN. 

Erkänn, svensken älskar dollarn.
Det finns inte ett OUNCE kvar
av individualitet i landet!

Det är bara att låta Sverige självdestruera. Frågan, apropå nationalhoroskopets dåliga Jupiter, är om IT-skandalen avslöjat att landet står närmare avgrunden än man kan tro, "starka statsfinanser" och andra officiella mantran till trots. När all moralisk halt försvunnit råder en kollaps av ett annat slag och kvar står bara räknenissarna som mässar om sin psykotiska platta världsbild. Då håller uppe en florstunn officiell bild medan landet i andra och mer vitala dimensioner redan har imploderat.

Självklart är Löfven en förlorare som Gudmundson antyder. Att Sverige närmar sig en lång Jupitercykel med start 2020 pekar tydligt på att allt nationellt fokus kommer att hamna på överklassens intressen mycket snart. Och hur man än vrider och vänder på dagens socialdemokrati är och förblir den ett "Saturnusfenomen", den är tungrodd och senfärdig och inte speciellt begåvad. Dess bästa röster (Katalyschefen och delvis Göran Greider) ligger långt till vänster om det moras Löfven och anhang står för. 

De allra bästa rösterna i Sverige talar redan från NÄSTA världsordning, bortom kapitalismen. Medborgarlönsdebattören Roland Paulsen är en sådan som själv redan tänker och talar från framtiden och vars ord når oss som fastnat här bland eftertrupperna. Män som Löfven är så långt efter folkflertalet att de blivit krigsfångar hos den reaktionära och konservativa fienden. Detta uttrycker sig i högersosseriets symbios med marknadskapitalismen. Finansministern Magdalena Andersson hör tyvärr till dem som Stockholmssyndromet slagit klorna i. De är förlorade ledare och tillhör redan under sin myndighetsutövning gårdagen. Den femtedel av svenskarna som tror Sverigedemokraterna skulle föra oss framåt mot ett bättre samhälle är dessvärre mer korkade än folkflertalet, särskilt dem som säger sig rösta SD i protest. Det finns ingen politisk lösning på ett Sverige som gått i baklås. Och att som Etablissemanget söker, slussa in oss under paraplyer som EU och nu NATO är heller inte lösningen.

Den gamla kinesiska statsmannakonsten som jag alluderade till, är så skyhögt över dagens förvridna Sverige att det är lönlöst att föreslå den, trots att den "bakåtkompatibelt" ser t.ex. Löfvens kommande fall "ner i fängelsehålan" som en följd av IT-skandalens hantering. Faktum är att den konfucianska modellen är den enda möjliga och den sätter familjen i fokus (ungefär som Kristdemokraterna). Om inte det kinesiska hushållet har rollfördelningen klar sprider sig kaos ut från de enskilda hushållen och förgiftar samhället. Detta är vad vi har i Sverige idag: dysfunktionella hushåll med allsköns homokombinationer och ideliga skilsmässor och ombildningar av familjerna. Hushåll i kramp till följd av sin omedvetenhet om några som helst objektiva värdeskalor. 

Västerlandet har degenererat till vansinnets och helvetets förgård. Astrologiskt kopplas Hades portar till Oxen och en simpel människotyp som bara jobbar, och fixerar sig pengar och smaklökarnas sensationer. Det låter i mina öron precis som svenskarna som producerar flest kokböcker i världen per capita! Något har verkligen hakat upp sig i barnets orala mognadsstadium här och skyldig är den officiella linjen (avsett parti): jobba jobba jobba! Är det konstigt att en så trång livssyn föder korkade och inavlade hjon när budskapet fått från far till son, mor till dotter, några gånger. Svenskarna är idag inavlade i sina intellekt och det är faktiskt det nationalhoroskopet från 1974 söker säga med sitt 3e intellektshus och de obalanser Rahu introducerar där.

Här tänkte kineserna som de grekiska filosoferna om det kosmiska intellektet - helheten är bara summan av delarna och inget mer. Landet är bara ett land så länge de enskilda hushållen samverkar. Dagens politik handlar enbart om att skapa klyftor och värna de rikas privilegier. Detta är anti-konfucianskt tänkande och en garanti för en nations sönderfall.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar