Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 juli 2017

IT-skandalen och den hukande statsministern


Rackarns vad olägligt spaken sitter.
 
Medierna tassar försiktigt men till sist kommer frågan att ställas: är också statsministern en lika oduglig slöhäck som Ygeman med flera? Avsåg man mörklägga it-skandalen i hopp om att stormen skulle blåsa förbi utan att nationen drabbades av terrorister som i full vetskap av var alla Sveriges pansarfordon befinner sig, kapade ett gäng och använde för att köra över svenska lyxshoppare? (Bloggarens skruvade vision ett par dagar före skandalen - dokumenterad på bloggen!)

Tillägg: Efter publicering får jag syn på en DN-ledare från fredagen som börjat peta i ämnet: "I strid med Katastrofkommissionens rekommendation flyttade Stefan Löfven i december 2014 ansvaret för krisledning från stats- till inrikesministerns bord."

Vid regeringsskiftet tyckte jag att Löfvens horoskop var lite för likt Reinfeldts för att man skulle skönja någon ändring i politiken men tyckte utifrån sinnelagsascendenten att Löfven ändå verkade som en aningen trevligare människa. Naturligtvis en rätt inkompetent frontman och där andra krafter drog i trådarna, men ändå. En medelmåttig men hygglig karl och det nu är det svenskarna vill se som sin ledare...

Jag blir nyfiken på hur Löfvens horoskop passar in i Sveriges nuvarande planetära cykel, både huvudcykeln under äregiriga demonen Rahu och nationens verksamt onda Sol (symboliserar den verkligt rika eliten i Sverige, vilket landsbygden förenklat till "dom i Stockholm"). Det kan vara en labil tid för en människa (eller ett land) när båda cykel-markörerna tillhör det "onda gänget" i hinduisk astrologi. 

Solen som ond kan tyckas märklig eftersom den också är andesjälens (atman) emblem men här avses den världsliga solen, som anses steka och plåga alla som slavar under den. Astrologins många betydelseskikt ställer en del krav på uttolkaren för att inte bli en enda röra. Alla betydelser måste användas med sans och i rätt sammanhang. Det är det största problemet med den här halvt populistiska, halvt superfilosofiska bloggen: att snabbt knacka ner kommenterar till aktualiteter utan att röra till det alltför mycket!

Den här gången ska vi titta på Löfvens födelsedag ur Surya lagna-perspektivet, med Solen som ascendent eller förstahus. Det är förstås ett passande perspektiv för alla i ledarposition och man kan här få en skymt av den utagerande handlingsmänniskan och den intelligens som informerar hans/hennes beslut. Eftersom intelligens "mäts" via den fysiska ascendenten och det verkliga horoskopets 5e hus (se fler regler här), måste man ta en solascendent (likväl som en månascendent) med en stor nypa salt. Men hellre det än ingen text alls.

Som omväxling också ett fokus på materiens tre kvaliteter, Ljuset, Mörkret och så velpottan Passionen däremellan. (Sattva guna, Tamas guna resp. Rajas guna.) Hinduismen menar att mänskligheten som helhet karaktäriseras av Passionen, en vacklande kvalitet (och en kvalitet är en entitet!). Under lidelsens inflytande ömsom lockas människan av den medvetenhet som utgår från Ljuset - man inspireras och blir för en stund lite mer lik gudarna. 

Men lika ofta dras människan ner i simpel djurisk kroppslighet vilket betecknas som Mörker eller en värld som helt utgörs av enbart sinnesintryck. Här är folk i allmänhet, nafsande på sin brödkant och dumstirrande som ett kreatur på Instagrambilder från dem man "följer". (Att inte folk ryser av tanken på att de reducerat sig till "följare" säger något om Passionens kvalitet och hur den berövar oss vår substans - människan är dock ytterst ett barn av Solen och Solens kvalitet är naturligtvis Ljusets. Men bara ett fåtal i var generation hittar hem till sitt hjärtas Sol.)

Detta kan förklara varför den synska kvinna som kommenterades i Socialdemokratins sorgliga pragmatism och andeskådarens förmåga att se längre än till siffrorna inte kan förnimma ord eller siffror. Denna sensitivitet förutsätter en "lätthet" eller en tydligare koppling till den "Rationella Själen". Mörkrets kvalitet, som markant dominerade hennes karta, tenderar mot djurens och spökenas medvetandenivå. Djur och spöken har sinnesförmögenheter men dessa låga nivåer i verkligheten har väldigt lågt inflöde av Ljusets kvalitet... (Det kanske därför spökena behöver vägledning från en levande för att ge upp sitt hemsökande av gamla hus.) 

De tre kvaliteterna blandas med varandra precis som de fyra elementen så att en mängd mellanting uppstår, och Löfven är just ett snyggt arbete ur det här perspektivet!Det stavas problem från början till slut när BÅDE Måne och Sol befinner sig i passionens grepp och deras disponenter också gör det. Poängen är att en människa snart nog (redan av föräldrarna eller senaste i skolan) ska få lära sig att livet består av Ljus och Mörker och att människan har en själ som är ljus och att därför varje handling i livet bör sträva att bli som Ljuset. Då blir människornas värld ett himmelrike på jorden.

Men Löfven har tydligen inte fått med sig någon kunskap alls och inte heller hämtat upp någon andlig ryggrad på vägen. Här är mannen som inte klarar att styra i valen mellan Ljusets gudomliga väg eller Mörkrets demoni.  Solen, intelligensfaktorn, står som hos Reinfeldt i den irrationella instinktens Vattenelement och här dessutom i dess passionerade läge. Kräftor slåss intill döden för att försvara sig när inte deras skyddande skal räcker. Räkna med att medierna kommer att tvingas DRA ut Löfven ur hans skal förrän han kommenterar (med ord skrivna av hans strateger) denna IT-skandal!

Att Månen äger en så irrationell Sol från ett annat passionerat tecken, Väduren, innebar bara problem. För Väduren vill det motsatta - den vill ut på arenan och "ta fajten", men på helt subjektiva grunder (Väduren är ego-principen). Sen skär det sig igen eftersom Vädurens disponent har "fallit" i ego-protektionismens Kräfta, och vi har ett ångande lokomotiv som inte rör sig ur fläcken eftersom start- och stoppimpulsen är lika stark och irrationaliteten och passionen helt dominerar över intelligensen. Ja, om landets folkvalda statsminister är nyckeln till nationens öde, så är det här vi ser regeringens kriminella ineffektivitet under minst ett år!

En intressant sak när Kräftan placeras i 1a huset och blir ledande princip eller spelar förstafiolen är att den får intellektets Merkurius emot sig! Men detta är logiskt och korrekt: man kan inte välja det sublunära och irrationella livet som bara handlar om de fem sinnena och hur man håller sig själv vid liv och samtidigt kalla sig en rationell människa. Här visar astrologin sin ålderdomliga koppling till filosofin som åtminstone från Platon var medveten om att det biologiska substratet är en bedräglig sfär som ingen vettig människa skulle ta som sin måttstock. Själen är inte på jorden för att stanna och om inte annat kommer moder natur att svika oss alla när naturen kulminerad och kort dags färd mot natt vidtar. Bortom Kräftan skymtar vi redan nästa Vattentecken, dödens Skorpion...

Horoskopet förklarar direkt Löfvens intensiva fixering vid näringslivet (Kräftan = moderns trygghet och näringsgivande, Väduren = det lilla barnet som bekämpar modern för att vinna sin autonomi). Hans ineffektiva frustande, frusen i steget - offer för en passion som inte krokar i den övergripande Ljus/Mörker-dikotomin) - förklarar perfekt hans tidiga groda: "jag tror väl ingen idag vet vad som är höger eller vänster". Löfven var den perfekta nyttiga idioten för ett parti som korrumperats och blivit bekvämt och bara ville vara som de otäcka och själviska borgarna!

Kartan tecknar en enda placering i Ljusets kvalitet, den välvilliga Jupiter i Jungfrun. Löfven vill inte som Reinfeldt den lilla människan illa, men tyvärr är den här indikationen om godhet inte tillräcklig eftersom han som förhandlare mellan fack och arbetsgivare bara byggt in mer av den osjälvständiga Passionen som fladdrar hit och dit. Faktum är att den onda arbetsgivaren är den som dominerar honom, via den svarta solen Saturnus i 5e huset för ledare - en tamastisk (mörk) planet i mörka Skorpionen, men paradoxalt nog i ett ljust och lyckosamt hus. Löfven, skulle han bli en ledare som agerar "solärt", är en tydlig medvind för mörka krafter i samhället... Sade jag "nyttig idiot"?

Däremot HAR Löfven ett fungerande samvete! Hus 9 ägs av den såväl naturligt goda som för Kräftan/1a verksamt goda Jupiter. Tyvärr har Jupiter ingen annan placering i Jordelementet att verka genom och i det onda intellektshuset hör man i Löfvens frasering och sluddriga tanke hur "start- och stoppimpulsen" och horoskopet övriga problem är en hämsko. Han är naturligtvis ingen verklig ledare, vilket den elaka och illvilliga Fredrik Reinfeldt surmulet hävde ur sig under den valkampanj han förlorade (eller om det var direkt efter valförlusten).

Sammantaget pekar tyvärr IT-skandalen mot Löfvens karta. Här är den kaptenen utan förmåga att styra skutan Sverige någonstans - lustigt nog hur den politiska farsen utvecklat sig med en oändligt svag regering till följd av dumsvenskarna tro att en röst på SD skulle förändra det minsta lilla i detta land som den onde rike mannen kapat, denna vedervärdiga varelse från helvetet som avlats fram under 30 år av marknadsliberalism. Obildade nollor, och giriga som inget mänskligheten tidigare skådat. Dessa 10% av Sveriges befolkning tackar den superrika lilla toppen för, för de gör hela jobbet och lyfter den verkliga eliten ytterligare i den chimär som den svenska demokratin nu ändå är. IT-skandalen är ingenting mot den verkliga skandal som folket ger sitt tyste samtycke till, år efter år.

Så till frågan om Lövens karta kuggar i Sveriges pågående stor- och subcykel (Rahu resp. Solen). Naturligtvis! Han är född med Solen och Mars i Kräftan och just nu har vi Sol och Mars i transit i samma tecken. Statsministern BORDE redan vara indragen i dramat men medierna skyndar långsamt och han själv är på semester.

Beträffande den stora cykel av ond demoni och urusel svensk intellektuell prestation under Rahu 2002-2020, tänk t.ex. svenska skolresultaten i PISA-undersökningarna eller alla pissdåliga IT-projekt som polisens odugliga system eller Arbetsförmedlingens. Jag har som avpolletterad och överårig systemarkitekt sett Af:s handläggare uppgivet sucka över det helvete pedagogiska nollor till dataprogrammerare skapat, och funderat över om hela Institutionssverige är på väg åt helvete under 18 års demoni under Rahu. Bäst ifrån sig under den här perioden gjorde lustigt nog röveriet instiftat av Pirate Bay och Sverige var plötsligt världsberömd för en tjuvaktig befolkning som använde ELEGANT datateknik för att dryga ut sina löner med stulen skit från Hollywood.

Och visst krokar Löfvens karta i även den övergripande Rahu-cykeln med dess vanställande av nationens intellektuella förmågor! Tyvärr förstärker hans Rahu pengarnas Venus i 2a penninghuset och detta är en "svart" symbol, särskilt som Venus är en verksam illgörare för Kräftan i 1a. Demonisk förstärkning av finanserna har blivit väldigt tydlig under Löfvens finansminister, som i princip bara fortsätter på den demonbesläktade Anders Borgs synsätt, en nattväktarstat som bara innehåller det allra nödvändigaste och där svaga medborgare far verkligt illa. Venus indikerar också hur väl man fungerar med andra socialt men i ledaren Lejonets tecken är en så här pass störd Venus ett klart tecken på att Löfven inte alls känner sig hemma i den virilt maskulina ledarkostymen. Se bara den glada lilla flicka som lekte pansarvagnsförare på Gotland tidigare i år! 

Foton togs av pressen den 19 april och via Hallands Tidnings uppgifter kan man rekonstruera en ungefärlig tid för den fåniga fototagningen med Löfven som det suveräna Sveriges överbefälhavare. Tidningen noterar Löfvens ankomst till Gotland på förmiddagen varefter man kan förmoda en lunch mellan 12 och 13. Tidningens reportage var kort och torftigt och kan inte ha tagit många minuter att iordningställa före publicering 14.28. Om Löven poserade för kamerorna en halvtimma efter avslutad lunch, tror jag inte vi är helt fel. Tofta skjutbana ligger bara några kilometer från Visby. 

Viktigast är att rekonstruktionen placerar ett skämt till LEDARE i öster, Lejonet. Och i den kavajen trivdes inte Löfven som redan noterat. Följriktigt skrev någon Stockholmstidning besvärat att han såg "snäll" ut där i pansarvagnen. Hela PR-kuppen rann ut i sanden eftersom Löfven förvandlade allt till bussiga klubben. Som horoskopet visar var ju syftet delvis att avskräcka fienden men återigen under Sveriges pågående Rahu-cykel var denna demon närvarande på kartan och fick Sverige att framstå om ett land av jönsar! Klicka för större bild av kartan, den är fantastiskt talande!  Två antika stjärnor, Algol och Regulus spelar huvudroller. Det är "de onda mot de goda" som PR-spinn.


Tolkningstips. Överdrivande demonen Rahu i öster förstärker sin disponent som är Barnets Sol i Väduren - genom en märklig slump gradexakt korrelerad med Löfvens Sol 90° bort. Löfven i slitsam skärning med Löfven, så att säga. Två tunna tårtbitar tid bildar tillsammans en repris av han som "startar och stoppar" samtidigt, en Passion utan mening eller mål...

En dummare PR-drive för svensk vapenindustri (eller för att skrämma bort ryssen) har jag aldrig sett. Systemfelet Ygeman ser åtminstone ut som en sociopatisk mördare, men med Löfven blev det bara fånigt... Hultqvist, den hycklande före detta vapenvägraren hade väl för generösa midjemått för att ens komma ner i pansarvagnen.


PS. Vid granskning av horoskopet för denna publicering upptäcker jag att kartan tecknar Löfvens astrologiska födelsedag! Solen i Kräftans 6e grad! Just en snygg födelsedagspresent...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar