Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 26 juli 2017

IT-skandalen och Alliansens särskilda pressträff
När du läser detta är säkert innehållet i Alliansens särskilda pressträff på alla löpsedlar. Tio minuter innan den går av stapeln tittar jag på horoskopet för klockan 09.00 och ser direkt tecknen på att man kommer att kräva åtminstone någon av den här bloggens mest avskydda figurers avgång, inrikes- och försvarsministern. De är sinnebilder för allt som är fel med dagens Sverige.

Astro-tekniskt är det inte svårt att se vad Alliansen kommer att säga. Pressträffen markeras passande nog av Merkurius i öster och att den utlovas bli något utöver det vanliga ser man av extremismens demon Rahui Lejonet. Månen i 1a huset indikerar också att kommunikén riktar sig till folket, att detta är en politisk manöver i syfte att vinna massorna.

Och vad gäller då saken? Jo, den fullständiga bristen på kungavärdighet (stjärnan Regulus) som regeringen Löfven uppvisat i den här skandalen. Se "cirkulationen" mellan den manifesta härskaren - Lejonet i 1a huset - och dess död via exil (12e huset). Det är den "ömsesidiga receptionen" mellan Lejonets och Kräftans härskare som sätter sprutt på den här rotationen av ledarfigurer. Idag står dessutom Solen gradexakt med olyckans och omoralens Mars, ytterligare ett tecken på vilken fullständig solförmörkelse Sverige har drabbats av.

Lustigt nog var den här bloggen kanske ensam i Sverige om att bara dagar innan eländet tog fart peka ut att landet just gått in i en sanlös identitetskris eftersom en hinduisk planetär cykel under Solen (identitetens och ledarskapets) i Sverigehoroskopets fall alltid innebär att den rika och korrupta överhetens Jupiter spelar in. Och en dålig Jupiter brukar tendera till bubblor som spricker och en massa tomma tunnor som skramlar högt. Ta bara försvarsministern och hans vurm för NATO och den klichéartade svenska rysskräcken som token lagt sig till med sedan karriärism derangerade honom och raderade ut hans ungdoms sunda vapenvägrande inställning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar