Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 24 juli 2017

IT-skandalen - i USA avrättar man landsförrädare

Brittiska medier säger inget (vad jag sett), om den svenska IT-skandalen. Vi är kanske inte är en så viktig nation som man kunde tro av vårt självestimat (på senare år naggat i kanten av Pisa-rapporterna om svenskarnas allt mer förtvinade tanke- och språkbruk). 

Istället hittade jag ett passande arkivmaterial från kalla krigets dagar när USA avrättade paret Rosenberg i elektriska stolen sedan de ertappats med planer på att smuggla ut atomhemligheter till den av alla små människor så fruktade ryssen. President Eisenhower vägrade benåda paret och en värld rasade över USA, som några årtionden senare träffsäkert skulle komma att få öknamnet Den Store Satan för dess vidrigt mordiska grundnatur.

Eftersom ordet "landsförräderi" åter tagits i bruk på bloggen, senast i ett tidigare inlägg samma dag, kan det  passa att se på horoskopet för kommunikén att landsförrädarna Rosenberg hade avlivats via elektricitet. Paret har då varit döda okänt antal minuter så det faktum att samma artikel nämner både 1.43 och 1.45 (brittisk tid) spelar ingen större roll. Det intressanta är att se hur det nationella intressets tecken, den egna säkerhetens tecken Kräftan, stiger över New York, amerikansk tid:
Kräftascendenten återknyter lustigt nog till dagens tidigare inlägg om "Kräftans föreställningar" som ibland kommer på avvägar, och ascendenthärskaren Månen står med Liemannen (Döden) i tredje huset, som är ett tjuvaktigt och bedrägligt hus under negativ påverkan. Månen är neutral för Kräftascendenten och Saturnus likaså, men tredje kommunikationshusets ägare - Merkurius - står i ett olustigt hus (12e). 

Om det finns antydningar om "löst prat" i denna dolda och av det onda färgade Merkurius så är inte det enda stället att studera. Nationens inre säkerhet och sådant som inte ska släppas till utlandet sorterar under 4e huset. För Kräftan (som har med inre trygghet att göra) är 4e-husägaren Venus lustigt nog en illgörare, en svikare. När därför Venus tornar upp sig i egoprincipens Vädur i 10e offentliga huset är det som att säga om avrättningen: "Se här hur det går för ett par osolidariska spioner som gått sin själviska väg istället för att vara ett med landets intressen." Den onda Venus ägare är olyckans och fiendens Mars, lämpligt nog i det onda 12e där saker och ting undanröjs eller offras.

Det är intressant att Kräftan har problem med den kvinnliga och harmonierande planeten. Min enda förklaring till varför Kräftan har problem med balansprincipen Venus (förutom att månfaserna är allt annat än balanserade), är att Naturen sågs som ond för skaparna av den antika astrologin. 

Naturen "förhåller sig inte" till någon eller något och är en lika god kålsupare som dess komplement mittöver, den härsklystna Satenbocken. Venus princip är utslagen här nere i den Irrationella och giriga själens simplistiska värld av instinkter och begär. (Kräftan = den sublunära sfären). Kräftans dåliga förmåga att förhålla sig till andra påminner om talesättet om att modern så uppslukar och lever genom sina barn att det mest liknar en symbios, där barn måste kunna bryta upp och forma sig en egen, solär bana i livet. Annars slutar de som missfostrer i skuggan av Månen, som parodiska avbilder på sina föräldrar, som kopior som aldrig funnits sin egen inre ledstjärna utan enbart verkar på den ytliga sinnesnivån...

Enligt det resonemanget var USA verkligen en ond moder som mördade paret Rosenberg för deras alltigenom sunda inställning att avvika från hemmiljöns kvävande brist på tankehöjd. Alla både förråda sitt land - eller åtminstone visselblåsa - om landet tappat förnuftet.

Det är uppenbart med Kräftan i öster att all fri tanke måste offras - in med Tvillingarnas tecken i exil- och fängelsehuset således. Det här är också huset där martyrerna vistas, så USA lyckades egentligen ingenting med sitt dubbelmord av spionerna. Idag hatar hela världen - utom svenska vapentillverkare och därmed regeringen Löfven, samt hamburger- och skräpmatstorskar detta land för dess galna hybris.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar