Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 15 juli 2017

Hur många exempel krävs för att övertyga? Sverige är hemsökt.


Demonen Rahu i färd att äta upp solskivan (intelligensen)

Hur intressant än debattartikeln i AB är om Almedalen som kapitalistiskt geschäft och elitens förakt mot Sveriges folk (det senare ett stående tema på den här bloggen), är det något helt annat som slår mig.

Artikelförfattarna, från aktivistgruppen Skiftet, beskriver ytterligare ett graverande exempel på Sverigehoroskopets problematik med sitt tredje kommunikationshus! Det är inte många dagar sedan jag repeterade landets bistra öde under den onda demonen Rahu (hinduernas namn för den norra månnoden), och till denna serie av krisande livsområden kan vi nu addera den barocka påverkansindustrin, lobbyismen! 

För vad är detta om inte ett klassiskt tredjehusområde? Lobbyism är den mest ruttna industrin av dem alla (nästefter en annan svensk paradgren, mördarvapenindustrin) och en sidogren av den ständigt desinformerande och lögnaktiga reklambranschen. Verksamheten synes ha exploderat sedan 00-talets början. Jag kan inte minnas att det "personliga varumärket" och hajpandet av det egna var så här sjukligt utbrett på 90-talet. Helvetet bröt ut när internet gick in i andra andningen några år in på 00-talet, och alla dessa sociala forum började kommersialiseras. 

De sociala plattformarna är ett globalt fenomen men det motsäger inte att svenskarna är värre drabbade än de flesta folk. I andra västländers dagstidningar kan läsarna alltjämt kommentera i nätupplagan, men inte i Sverige! Vi har den obalanserade äregirighetens Rahu i nationens 3e kommunikationshus vilket ger anomalier inom många områden. Se påverkansindustrin som en annan variant av tjuvarna/parasiterna på Pirate Bay som var en genuin produkt sprungen ur den svenska nationalsjälen.

Att föreslå ett nytt nationalhoroskop som den här bloggen gjorde för ett antal år sedan, kan tyckas dristigt. En främmande fågel ur lokalbefolkningens ögon dels för att den ursprungliga sideriska zodiaken levt ett anonymt liv i västkulturen och dels genom att förslå en svensk personlighet (ascendent) utifrån en visserligen något så när etablerad praxis som brukar midnattstimman som start för dekret och tillkännagivanden som enbart innehåller dagens datum. 

Men Vågen för den typiskt svenska konflikträdslan som uttryckt sig i en fejkad neutralitetspolitik som äts upp inifrån av nationens historiskt betingade USA-vurm, alternativt den lika fejkade jämlikhetssträvan (vågskålarna) som aldrig tycks få något genomslag i lönekuverten, ÄR en sanslöst träffsäker bild för det här landet. Vågen med sin härskare i ytterst dämpade Stenbocken förklarar också varför svenskarna dras med ryktet utomlands att vara "snälla och lite dumma". 

Stenbocken, styrd av långsamma Saturnus, har en odiskutabel koppling till stupiditet, även om bloggen sökt försvara Saturnus som den verkliga intelligensens planet. Den är skenbart långsam eftersom dess perspektiv sträcker sig över eoner jämfört med råttors hjärnor och små livsformer som bara behöver överblicka de senaste sms:en! Det går inte att jämföra en gud med den råtta i människokropp. Ger man den saturniskt påverkade personen den tid han/hon behöver, kommer det att visa sig om planeten representerar exceptionellt djup (pur intellekt) eller bara en sorglig fixering vid former - vilket är Saturnus sämre sida. 

Jag var, i samband med de ändlösa köksombyggnader som är den senaste svenska folksjukdomen, nyligen inne på att utlandet kanske har rätt som ser "harmlös men stupid" i det svenska. Djupet saknas i det här landet. Vi märker det inte själva men alltfler varningstecken i det svenska samhället tyder nu på att något är allvarligt fel med vår nationalsjäl... Se Mikael Nybergs ampra "Det är inte sopor som stinker" i AB. Går man till Saturnus i nationalhoroskopet hittar man den mycket riktigt i ett tecken som saknar djup, nämligen Tvillingarna. Givet att Saturnus disponerar över Sveriges Sol, blir det här ett frågetecken om duglighet och mognad hos Sveriges alla ledare (särskilt företagsledare) och skälet är således att Solen i Vattumannen "spelar äldre" än disponenten Saturnus förmår presterar genom pojk- och flickaktiga tecknet Tvillingarna. Om nu astrologin är så rik på symbolik och konnotationer, använd då hela paletten vis avkodningen! 

Verkligheten stödjer min analys: vi har extremt lättviktiga ledare i det här landet och ungdomsfixeringen i yrkeslivet (dagverksamma Solen) är inget annat än generande. Sverige måste vara det land som hatar ålder och erfarenhet mer än något annat land i världen! Detta kan bara förklaras med att landets sekulära och materialistiska officiella linje lämnar DÖDEN som något skrämmande och outforskat vilket tvivelaktiga program och det övernaturliga inte är sena att kapitalisera på. 

Med bara kropp och biologi som svenskarnas gud blir ungdom något åtråvärd, och arbetsmarknadssituationen förvärras av att det just är grånande gubbar och kärringar - dvs rekryterare som själva passerat 30-strecket, som väljer in ungdomen framför de äldre för att få slicka den vackra ungdomen med sina ögon. Det är alltså en självgående och ond spiral av självhat som regerar i det här landet.

Låt mig ge ett annat aktuellt exempel på svenskens självhat: Calle Schulman.Den här medlemmen av Schulmanklanen hade jag lyckligt glömt efter något dumt uttalande som fick mig att rita upp hans horoskop för många år sedan. 

Men nu har han gått och blivit förnumstig pseudopsykolog som med Rosseau hyllar barnets fullkomlighet och dissar folk på 40 och därutöver för att inte klara av nätet. Att det här är en simpel hjärnas försök att spinna på den nyliga rapporten om att folk redan vid 40 har svårt att få jobb på den åldersdiskriminerande svenska arbetsmarknaden, säger något om verkshöjden hos hans tankar...

Texten är så obehövlig att du får skylla dig själv om du klickar dig in:

http://www.expressen.se/kronikorer/calle-schulman/manniskor-over-40-ar-ar-en-helt-tappad-generation/

Låt oss återvända till Calle Schulmans karta och se hur föräldrarna kunde knulla till något så felkopplat. Jag återanvänder ett språkbruk Schulman själv finner illustrativt för den poäng han försöker göra - dvs. att han "vet allt" och att fyrtioplussarna lämpligen bör konsulta honom så fort han slutat snacka om sin verkstad och kommer till skott. Hela texten, publicerad av Expressen, ser ut som ett skamlöst försök att hajpa sin uppstartsfirma av IT-/konsulttyp! En till in i "påverkansindustrin" fastän tämligen befriad från tankens och talets gåva!


   
Den korrumperande Satansstjärnan Algol har uppenbarligen "kommit åt" Schulmans kommunikations-Merkurius förutom att fulkäftade Mars angriper den. Det är visserligen just det han skriver om, men att han blint släpper igenom självskrytet "kan allt" i texten antyder att Någon i  ett skuggrike har i grunden lurat honom och blåst upp hans självbild.  Att han bjuds plats att kåsera i Expressen har allt med svågerpolitik och inget med verkliga kvalifikationer att göra.

Det är intressant att han hajpar barnen så eftersom det kraftigt befolkade Lejonet har en koppling till Barnet - ur den vuxnes perspektiv. Barnet som arketyp sorterar snarare under Väduren, här är det den måttlösa dramatikerns Lejon som gör en stor sak av att kiddsen är mediaproffs och redan inlurade i den absoluta falskhet som Facebook och andra platser för narcissistisk självbespegling och mytbildning. Jag avundas inte CS och hans evighetslånga sessions för att gå igenom allt som sagts om honom och andra på alla de sociala fora han rabblar upp. De här sorternas människor tenderar att ha stannat i utvecklingen långt innan de nått fram till någon som ens kan liknas vid den individuell väsenskärna.

I CS fall står Solen visserligen i den döende individualitetens Skorpion och Venus i Skytten som den universella kärlekens lockar måhända som ett evolutionärt nästa steg, men då mer som fejkad "Halebop-kärlek" att lura kiddsen att ta just det abonnemanget än som en genuint uppvaknad Allfader med kärlek till alla. 

Kapitalismens krassa manipulation av unga konsumenter.
Korkade individer sammanblandar detta med en
problemfri och "avancerad" yngre generation.

Schulmans hån mot fyrtioåringarna visar hur långt han själv har kvar jämfört med ämnet för sin predikan. Allfadern Zeus/Jupiter saggar betänkligt efter i horoskopet och står ännu i Lejonet, en situation analog till Sverigehoroskopets Sol i Vattumannen man vars disponent ännu befinner sig i ett omoget zodiaktecken - om man väljer att se zodiaken som en själens resa från lättviktiga och personliga insatser till att bli ett med Världssjälen själv och bossa över Alltet.  

Calle Schulman har snöat in på störningen mellan grandios självhävdelse (Lejonet så fläckfri i egna ögon) och självhat (Skorpionens självplågande) - och påminner inte så lite om det problem han, typisk svensk han är, har med det faktum att folk faktiskt blir äldre. Som någon minns var han dessutom själv en mobbare med sin bror på den tiden problemet han angriper (näthat/nätmobbning) var ett färskt fenomen. 

Intressant att se hur störningen mellan ljusspridande och ljusmörkande (Lejon/Skorpion) yttrar sig så här. Varför också Lejonet sorterar under Mörkrets kvalitet (Tamas guna) beror förstås på att Lejonet visserligen är en kung men bara över djurriket, som i likhet med demoner anses befolka ett lägre trappsteg i skapelseordningen än människan som föddes med en rationell själ (låt vara väldigt rudimentär i fall som CS). Det finns således ingen nobless i Lejonets bild som sådan utan enbart i det faktum att Solen anses "härska" under sin passage därigenom. Det är Solens ljusbringande kvaliteter - vår andliga essens av klarsynt observatör - som gör att en människa kan domptera lejonet snarare än duka under för dess rovdjursdrift.


PS. Här är några tips från en f.d. konsult till Världsbanken och svenska SIDA (numera omskolad till astrolog) hur man ska hantera sina 18 år under demonen Rahus dominans. Eftersom Sverige saknar styrning finns ingen adressat till denna för nationen så viktiga information. Kan kvitta, vi närmar oss raskt nästa storcykel under en verksamt ond Jupiter. Då kommer korruptionen av svenskarnas intellekt under Rahu-cykeln att visa sig genom att den onde rike mannen drar åt tumskruvarna på det knappt längre läskunniga folket (sosseregeringen arbetar just nu på att begränsa strejkrätten!), så att kapitalismen för Sveriges del kan sluta i ett renande blodbad


6 kommentarer:

 1. Det var ju intressant med herr Khannas artikel om Rahu, och hans "powerful remedies" är mest fascinerande. Man ska t ex ta "wood coal" i sin kroppsvikt och hälla i strömmande vatten. Med "wood coal" kan han väl inte mena annat än träkol (fast det heter charcoal). Hur många säckar skulle det gå åt för en enda människa tro? Hela ICA Maxis lager av grillkol skulle väl gå åt... och vilken miljöförstöring det skulle bli. Om alla indier under Rahus mahadasha skulle göra så skulle väl hela Asien bli ett kalhygge och allt dricksvatten förorenat. (Ja, jag tänker utifrån ett jordperspektiv nu :-)
  Man undrar hur han tänker som kan ge ett så korkat råd. Mata hundar varje dag eller gå med torkad ingefära runt halsen - eller säga ett mantra 108 ggr om dagen om man orkar - är ju mera harmlöst.
  Jag hade Rahu som mahadasha mellan 1978 och 1996, och det hände ju så mycket under de åren så det är omöjligt att säga om det var bra el dåligt generellt sett (det beror på tecken o hus säger han, men jag vet inte om jungfrun o 12:e anses som bra el dåligt i det här sammanhanget.) En sak som stod tyckte jag stämde lite i mitt liv, och det var det där med att den sämsta fasen är mellan 6 och 8 år in i dashan. För mig var 1984 till 1986 en rätt frustrerande tid då mycket "stod och stampade" innan det lossnade 1987.

  Vad gäller bilden på Halebop reklamen: Både Halebop och Vimla (och det gäller säkert också "Hallon" har extremt infantilt tilltal till sina kunder - det gäller alltså inte bara reklam. Man har riktigt ansträngt sig för att låta cool eller hipp eller vad det heter, och för att förenkla språket så mycket som möjligt. Det är en nivå som skulle passa för nån som just lärt sig läsa, apropå "knappt längre läskunnigt folk"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hinduismens "kurer" ler jag själv åt, de verkar mest vara ritualer för att stilla svaga psyken OCH svaga intellekt. Just de där läste jag inte ens och du har nog rätt som läser råden lite för bokstavligt. Gissar att en hindu skulle kasta några bitar träkol i Ganges eller hur man nu gör och lämna de exakta mängderna därhän med mindre än han var verkligt mentalt instabil. Ritualen är det viktiga...

   Infantilserinen av svenskan är ett sorgebarn och jag tycker faktiskt det blir värre och värre. Det blir inte bättre av att statsministern låter som en som inte ens tog sig igenom mellanstadiet...

   Betfärande de planetära cyklerna var tipset ytligt eftersom en maha dasha pågår så länge. Måste ner på antara dashas nivå innan man får lite precision. Och viktigt är hur planeter och aspekter länkar samman flera hus. Om Sverige och Rahu har jag nöjt mig med att skriva om 3e huset eftersom det är så tacksamt och illustrativt för alla Sveriges drulligheter. Men man borde naturligtvis också studera 3e husets ägare Jupiter vilket leder rakt in i Sverigehoroskopets rika elit i 5e huset. Och snacka om att digitaliseringen och eliten går hand i hand, här. Eller omvandlingen av grundskolan till en profitmaskin för ett fåtal ledande rektorer, för att ta en annan tredjehussignfikation. (Hinduerna är tyvärr oeniga om var skolgång ska ligga - vissa säger 4e huset pga. traditionell fostran i hemmet...) För mig är det solklart att det naturliga merkuriushuset (Merk. i Luft vill säga) är stället där man börjar skolan och och med logikens uppvaknande. Sjätte merkuriska huset är redan så tydlgt märkt för olyckor och eländen att det inte går att få in grundskola där...) Dessutom ger 3e en fin koppling till motsatta 9e för religion och filosofi, högre ämnen som sannerligen inte tillhörde Trivium (de enkla ämnena som logik och retorik - båda typiskt under Merkurius). Postgymnasial utbildning passar därför perfekt in under 9e och dess härskare Guru/Jupiter - den Store Läraren, ja Gud själv ytterst...

   Radera
  2. Själv hade jag Rahu/Saturnus större delen av 1984-86, och det är ju "den långsamme" så det passar ju med trögheten jag upplevde... Den låg i tröga skorpionen också. Men Saturnus är ju en verksam välgörare för mig, och när den förment tunga och ödesmättade saturnusreturen inleddes när planeten gått in i Skytten 1987 började faktiskt också en av mitt livs absolut bästa och mest händelserika perioder - helt stick i stäv med vad man läst i astrologiböcker! :-)

   Radera
  3. Emot böckerna men - dasha-systemet åsido - helt i linje med att Saturnus, som du påpekar, är en vän till Vågascendenten och Skytten i "snabba" 3e huset är ändå en viss spegel av det här husets naturliga Tvillingarna så Saturnus som "fokuseringens" planet kan mycket väl funka bra där - för en Våg-AC!

   Radera
  4. Ja uppenbarligen är det så.
   Jag kom på en sak till med Rahu-Saturnus dashan: Saturnus ligger i mitt födesehoroskop i attack mot Rahu. Men efter det kom en Rahu-Merkurius dito, och de två ligger tätt intill varann i födelsehoroskopet, och Merkurius äger huset de finns i, är verksam välgörare och tillika den viktigaste planeten i horoskopet.

   Nu är dashan Saturnus-Merkurius i min snart inträdande andra Saturnusretur, och planeterna är i konflikt om än verksamma välgörare i mitt horoskop, så det blir kanske mer blandad konfekt den här gången :-)

   Radera
  5. "Attacken" på 270 grader är mer Saturnus ständiga försök att hålla tillbaka, kontrollera eller helt undertrycka, medan Rahu söker höja sig över månen/jordens lilla sfär. I alla aspekter utom direkt opposition verkar Saturnus ha full kontroll över läget, så grundläggande Rahu-cykeln stillas och låter Saturnus göra sitt. Dess natala husområde borde ha givit sig till känna under denna subcykel...

   Om Ketu generellt söker lyfta men Saturnus kontrollerar i sin subcykel, då borde det ge en period av ökad konkretion - till skillnad från det här ordandet som blir vagt utan en ingående analys av det enskilda fallet (något helt annat än att ta en skandal och leta upp liknande indikationer i horoskopet)

   Varje subcykel med Merkurius borde vara rolig och livlig, om horoskopet medger (och det gör en Vågascendent)!

   Radera