Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 juli 2017

Horoskopet för DN-scoopet om IT-skandalen

DN verkar bättre på grävande journalistik än att förstå sitt eget publiceringssystem, för de har fel när de i en sammanfattning skriver att det verkliga skälet till att Transportstyrelsens GD sparkades publicerades den 7 juli. En snabb kontroll med Wayback Machine visar - liksom den egna artikel DN länkar till - att det var dagen innan. 

Det krävdes lite sökande att finna ut hur Wayback räknar tid men enligt Wikipedia anges tiden för deras stickprov på sidor enligt UT (gamla hederliga GMT). Artikeln dyker upp mellan Waybacks ögonglicksbild kl 14.40 UT och 15.25 UT. Om man gör ett horoskop för 17.25 (svensk sommartid) är detta den absolut senaste tidpunkten och det handlar under alla omständigheter om en nyhet publicerad under den senare delen av Vågens tecken, händelsevis samma ascendent som Sveriges nationalhoroskop. 

Givet den ofattbara magnituden av regeringen Löfvens schabbel har vi här YTTERLIGARE ett tecken som tyder på att Sideriska siktet är Sveriges (och världens) enda blogg som använder det korrekta horoskopet för Sverige. Särskilt när man studerar hur Vågens härskare Venus stod vid publiceringstillfället. Vad jag menar är det är det verkligt viktiga tilldragelserna som ska användas för att rekonstruera en okänd ascendent. Här används midnatt för det dygnet på Regeringsformens kungörande och det är den sideriska Vågen som stiger i öster i kungliga huvudstaden den 28 februari 1974.

Jag lämnar till läsaren att begrunda den "perfekta" sataniska axeln som som både uttrycks via axeln Oxe/Skorpion såväl som deras naturliga 2a och 8e hus. Det säger sig själv att det handlar om mörkläggning från regeringens sida eftersom Oxen representerar muntlig kommunikation och Skorpionen är zodiakens mest hemlighetsfulla tecken...När ascendenthärskaren befinner sig i 8e "onda" huset för korruption och död, så vet man att vad än horoskopet handlar om (här: en avslöjande artikel), så är det inte goda nyheter! Särskilt inte om den åttondehusplacerade planeten är sista ordet, som här då Venus står i sitt andra härskartecken och därför inte har någon disponent i mer fördelaktig position.

Satans onda öga (stjärnan Algol) på kvinnoplaneten Venus påminner om att det i fösta vändan var fullt fokus på avskedade Maria Ågren, när det verkliga problemet går ända upp till toppen och den mörkläggande regeringen. Här kan man uppfatta stjärnan Algol som en satan som angriper och anklagar - dvs. det är DN som agerar rollen av Satan. Väl att minnas att bibliska Satan är ett verktyg Gud använder sig av för att pröva människorna och se vad de går för!

Satan har gjort ett gott jobb här båda i DN:s skepnad och via oppotisionspartierna (Satan: Vedersakaren): regeringen har fallerat totalt. Inte minst som de mitt under pågående kris desperat kolla upp andra myndigheter hur det stod till med deras outsourcing (DN)... Tala om noll koll.

Men eftersom högern saknar gemensam politik kommer Löfven att sitta kvar med SKAMMEN intill valet 2018 när han avlägsnas med sådana katastrofsiffror för socialdemokratin som de aldrig upplevt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar