Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 juli 2017

Fredsduvan Thage G. Peterson flög bara halva sträckan
Thage G. Peterson, tidigare talman i Riksdagen ondgör sig i AB över västerlandets ständiga krigande och menar att det är mer än hög tid att skapa strategier för varaktig fred bland världens folk. 

Han namnger Stefan Löfven som en som på den negativa sidan - när olyckan redan är ett faktum - uppmanar västländerna att dela flyktingbördorna. Men trots att texten uttryckligen pekar ut att regeringen Löfven nyss ökat anslagen till fortsatt krig i Irak slipper Löfven lindrigt undan för detta i texten! Undertecknad, på den svårt åldersdiskriminerande svenska arbetsmarknaden, funderar här om hans subventionerade nystartsjobb som på regeringens direktiv skars ner från fem till två år och med bara några veckors varsel gjorde honom arbetslös, var en nyordning som låter svenskarna i arbetsmarknadens utkant betala för krigsinsatsen i Irak. 

Stefan Löfvens matematik är alltså att om man kan få människor att lida i två länder har man uppnått mer som politiker! Två lidanden och på det Löfvens uppmaning att alla gemensamt ska ta ansvar - hur sjuk i huvudet är socialdemokratin i dessa dagar? Svar: så sjuk som den varit hela den tid svenska intressen gått hand i hand med vapenexport.

Svaret på frågan om varaktig fred i världen som inte Peterson når fram till, är som vanligt på den här bloggen: kriminalisera profitintresset (som driver alla krig) och expropriera tillgångarna hos världens rikaste procent. Omskola krigs- och it-fascisterna att designa annat än styrsystem för missiler och se hur jordklotet kommer att blomstra inom femtio år. Kommunismen var värd ett bättre öde än vad som hände i Sovjetunionens händer. "Allt gott åt alla" är den enda plattformen för att bygga en varaktig värld i fred. Sverige är så dött, när inte ens förnuftets röst Peterson lyckas få ihop mer än ett vällovligt duttande på ytan. 

Hur i hela friden skulle nu detta kunna äga rum på global skala? Det trista svaret är att det kommer att krävas ett Tredje världskrig som får de två första att förblekna, det eller en geologisk kataklysm av sällan skådad omfattning. Bara så kan den kriminellt rike mannen bringas till sina sinnes fulla bruk. Men just nu verkar världens superrika mest intresserade av rymdprojekt för att kolonisera en ny planet, så man får be en stilla bön att Västerlandets undergång kommer förr hellre än senare.

Det verkliga problemet är att kapitalismens bästa födkrok är just krig. Om detta sade förre talmannen inte ett ord i sin text. Kanske för att socialdemokratin alltid har varit en viktig del i det militärindustriella komplexet - att arbetarens lön och liv bygger på att han deltar i verksamhet som dödar andra. Svaren kommer således aldrig att komma från det här partiet, andra globala rörelser kommer att konvergera och tvinga fram paradigmskiftet på jorden. Se bara de våldsamma protesterna inför G20-mötet i Hamburg som redan fördöms genom ordvalen hos svenska propagandajournalister vilka inte ser Den Stora Bilden utan resonerar utifrån obsolet moral och underkastelse inför den rådande makten även när denna abdikerat sitt gudomliga mandat. Genom blod och våld kommer övergången till en ny världsordning, men inte blod och våld på kapitalismens villkor. Resningen kommer underifrån.

*****

Jag granskar Petersons månhoroskop för att få en ledtråd till varför han inte vill tala om Den Stora Bilden...Kriget sorterar under Mars och här är ett sinnelag (Månen) i näringslivets Vattenelement medan Mars själv befinner sig i en något rörig konjunktion med fredens Venus. Det bör inte vara tu tal att Peterson upprörs av hur näriga krigsföretagare profiterar på människors lidande. Men detta är hans personliga känslor. 

Det 11e idealhuset innehåller istället Jungfrun som tiger still inför krigets orättfärdighet eftersom tecknet symboliserar uppmaningen "Red dig själv", "Var produktiv", och liknande. Minns Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldts fula år vid makten då själviskheten rungade mellan väggarna i mediehusen och "arbetslinjen" - jobba för profitens system (och se för fan till att inte bli sjuk), det eller trampas ner i armod och självmord var högerregeringens dominanta budskap.

Jungfrun blir överhetens (motvilliga) dräng och eftersom tecknet motsätter sig Vågens sociala och jämlikhetssträvande natur (dess privatism fruktar i själva verket socialt samverkande på samma sätt som oskulden Kore/Jungfrun tvekar inför steget in i den erotiska föreningens Vågen, ibland så till den grad att underjordens herre Hades till sist tvingas stiga fram och våldta den unga kvinnan för att initiera henne i vuxen mentalitet. Från det här tecknet ska man inte räkna med några revolutioner eller kritik av Den Stora Bilden. Jungfrun är satt att verka, kritisera och förfina effektiviteten INOM sagda rådande system. För visioner om en bättre framtid har zodiaken Skyttens tecken (och kanske något ytterligare).

Dessutom har förre talmannen Saturnus i sitt negativa härskarläge i Stenbocken och i tredje huset för kommunikation. Hans sinnelags-Skorpion visar här hur han också blev "talman" inför de mäktiga (riksdagen) - uppenbarligen är den dolda Luft-Vågen i 12e huset för osynligjordhet och världsliga förluster inte helt utsläckt utan gör sig ändå hörd. Det sägs att individen själv inte kan se sitt 12e hus medan omvärlden ändå märker den. 

Hinduerna tillägger att detta beror på att 12e tecknar individens närmast föregående liv, som i varierande grad kan tänkas läcka ut via det under- (eller över-) medvetna och faktiskt bli en viktigare indikation om personligheten än ascendenten. I det här faller ser man att sinnelagsascendentens härskare blandar ihop sig med den dolda Venus-freden så att vi får just ett svart skorpioniskt sinne som berörs svårt av lidandet till följd av kriget. Jag kommer direkt att tänka på en veterinär (den enda jag känt) som hade Mars i Vågen stigande i öster som bas för Månen i Skorpionen i 2a fysiologiskt relaterade huset. 

Veterinärens livstid av pyssel med de små liven uttrycker samma medkänsla med varelser som har ont som Peterson uppvisar. Enligt hinduerna kan Petersons 12e hus tyda på död i ett krig någon gång innan han återföddes 1933. Ännu ett av Europas talrika offer på Första världskrigets arenor? Mars och Venus tillsammans visar att kriget ännu pågår i hans undermedvetna och via Månens disponent fyller t.o.m. hans nuvarande sinnelag! Tolfte huset har betydelsen "omedvetet" enbart i modern västastrologi men signfikationen stämmer utmärkt med den hinduiska traditionen om ett tidigare liv bakom det nuvarande egot.


Se också ett inlägg från 2015 om Peterson som i princip upptäcker samma bärande punkter i horoskopet (jag hade glömt att det redan var skrivet): Den svenska separatismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar