Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 juli 2017

Det laddade ordet svalaSvalan
It is also said that if the sailor drowns, the swallows will carry their soul to heaven. The swallow also represents love, care and affection towards family and friends, showing the loyalty of the person always returning to them. The bird also represents freedom and hope.

Swallow tattoo - Wikipedia

Vid femton var jag totalt absorberad av ett av mina första reggaealbum, särskilt öppnings- och titelspåret på Mighty Diamonds The Right Time (1975). Här talas om ett sanningens ögonblick av eskatologisk typ och sångarens inlevelse var inte att ta miste på, under ett ögonblick stockar sig rösten för Tabby. 

I texten fick en särskild rad samma laddning som jag som barn upplevde när jag fick hjälp av min mor att stava till ordet BEDFORD på en leksaksbil jag älskade vid fem-sex. Textraden var: Swallow field will be the battle field (på jamaicansk patois - hela texten här).I läsningen av Katherine Chiljans Shakespeare Suppressed, en häpnadsväckande skarpsinnig detektivspaning som granskar vartenda relevant dokument från drottning Elisabets tid och ett halvsekel efter hennes död, listas en mängd texter med elliptiska hänvisningar till författaren bakom Shakespeare. Texterna avfärdas av den brittiska akademin, som satsat all heder att smörja turistnäringen kring Stratford-upon-Avon och den till orten knutna skrönan att pjäserna skrevs av en talangfull plagiatör, en "man av folket".

En av dessa texter var en sångcykel som, kort efter den sensation Shakespeares första publicerade poem vållat i det litterära London, lovprisade några av de mest bemärkta författarna men obegripligt nog utelämnade det hetaste namnet av dem alla. Försåvitt inte kodnamnet Svalan (swallow) syftade på Shakespeare, ett epitet som dock Shakespeareforskningen inte mött i något annat sammanhang.
...the Swallow, whose swift Muse does range
Through rare Idea
s and inventions strange...

... ... O that I might that singing Swallow hear
To whom I owe my service and my love,
His sugared tunes would so enchant my ear,
And in my mind such sacred fury move,
As I [that if I] should knock at heaven's great gate above
With my proud rhymes, while of this heavenly state
I do aspire the shadow to relate.

John Davies - Orchestra or a Poem of Dancing (publicerad 1596)
Uppenbarligen en författare vars musa (författarens egen daimon/genius men maskerad som en jungiansk anima) svingar sig genom de mest sublima (platonska?) Idéer och egenartade tankevändningar...  

Nyfikenheten var nu väckt på uttrycket "swallow field" som jag aldrig begrep varför det fäste så starkt i tonåren (jag har aldrig haft något ornitologiskt intresse utöver det för den mytologiska Fenix), och jag googlade. 

Lilla engelska orten Swallowfield dök upp och i den korta Wikipediaartikeln fanns en kort lista på ortens notabla personer. Jag skrattade  åt hur den Store Regissören gäckfullt lekte med mig när en av de notabla var Thomas "Diamond" Pitt - smeknamnet det gruppnamn som utlöst spaningen! Gruppen kunde aldrig bestämma sig, på vissa skivor var de enbart Diamonds men på andra Mighty Diamonds.


Två låtar från 1978 men under olika gruppnamn
 
Ledsångaren gjorde en soloskiva där han kallade sig vid sitt smeknamn Tabby samt Diamonds - en bisarr sammansättning som väl avsåg ge en ledtråd till vem artisten var! Shakespeare, med sina märkliga egennamn som oftare än inte var ledtrådar till figurens karaktär, kunde inte ha gjort det bättre! (Betydligt mer tanke hos Shakespeare än hos än Astrid Lindgren, som förklarade att hon tog sina sällsamma namn från en bilatlas och krasst klippte ihop dem av delar för Ronja Rövardotter.)

Två andra av Swallowfields notabla personligheter var den andra respektive tredje greven av Clarendon. Nu började jag verkligen undra hur djup Swallowfieldbornas kolonisering av Jamaica var - jag har en gammal glömd reggaegrupp (en duo) från 1960-talet som kallade sig The Clarendonians!

Med denna återkoppling till jamaicanskt artisteri insåg jag plötsligt att reggaetextens Swallow Field kanske var en lokal plats på Jamaica, för obetydlig för att dyka upp vid googling. Mycket riktigt, kartsökning gav direkt en träff, i huvudstaden Kingston. Nu stod det klart att Mighty Diamonds sjöng om ett "Harmageddon vid den rätta tiden", på deras egna gator. Kanske sjöng de om att deras tid var den tiden med tanke på gatuvåldet som redan på 1970-talet plågade staden.

Denna logiska förklaring till trots var jag knappast förberedd på KONTEXTEN I VILKEN jag hittade Swallowfield Road och tillhörande lilla kyrka. Från kapellet  kan man titta snett över gatan och där se OXFORD ROAD! Jag hade ingen aning om att Kingston hade en gata med detta namn; den har aldrig nämnts på den lilla g grammofonskivor tillverkade på Jamaica som jag köpte under 1970-talets slut. Det är troligen ingen affärsgata.


Den som inte förstår kopplingen till Shakespeare som Svalan har förmodligen just hittat till bloggen. Jag rekommenderar inläggen om Edward de Vere, den 17e greven av Oxford. Han är överlägset bästa kandidat på frågan vem som egentligen skrev de lärda pjäser som ursprungligen ofta gavs ut med det uppenbart fingerade namnet "Shake-Spear" - skakande spjutet.

Den här lilla nätspaningen blev i sig ett sjurungande exempel på Jungs så kallade synkronicitet, "icka-kausala men djupt meningsfulla samband" som tycks orkestrerade från högre höjd, från Platons tidlösa värld av Idéer. Gatunamn med Oxford går att finna i hela den engelskspråkiga världen, men vilken är sannolikheten att hitta en förekomst sida vid sida med kodnamnet för greven?

Som omen tycks detta bekräfta litteraturvetaren Katherine Chiljans misstanke: Svalan VAR ett namn som några invigda i London (kanske i artistkretsar) använde om den blåblodige bohem-greven, och tankarna går förstås till fågeln som sinnebild för en luftblå frisjäl, ett ämne den här bloggen gärna återvänt till under åren.

Det verkar nästan som om grevens ande följer den här bloggen - fast anonymt förstås...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar