Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 12 juli 2017

Demokraternas talman och maktplaneten märkt av Djävulens stjärna

Jag hajar till inför ett uttalande från USA:s mäktigaste kvinna Nancy Pelosi, Demokraternas talman i Representanthuset, i DN:s redogörelse för partiets arbete - via demokratiska N.Y. Times - med att stämpla Trump och närkrets som landsförrädare.

Säger Pelosi:

"Det går inte att förneka det. Trump-kampanjens innersta krets träffade en agent från en fiendenation för att påverka ett amerikanskt val."

Tankarna går åter till USA:s nationalhoroskop och den hinduiska astrologins 11e hus för ideal och ideologiska klubbar och föreningar. Skillnaden till västtraditionen är att hinduerna är fullt medvetna om att ideal just bara är ideal och det som inte är faktiskt i vår värld blir därmed en potentiell problemkälla. 

Zodiakens logik glimtar här till eftersom 11e idealhuset opponeras av det 5e solära ledarhuset som visar vad som faktiskt sitter i ryggmärgen på individen, dennes goda karma som medtagits från tidigare liv. Femte är den faktiska ledaren medan 11e betecknar vad denna därutöver kan tänkas ha för program. Men åter: det är bara i ledaren själv garanten för godhet sitter, aldrig i dennes program eller ideologi. 

USA är ett problemland eftersom den arketypiska Syndaren, Skorpionen, stiger i öster i den mest accepterade kartan (försmädligt nog för amerikanerna en uppgift som bevarades i England av en välinformerad britt). Med en så tydlig fokusering på det negativa, på mörkret som Skorpionen är känd för, är det passande att just detta tecken får den hyperkritiska Jungfrun i 11e idealhuset. 

Skorpionen är Lejonets (och det genuina ledarskapets) nemesis och enligt brittiska astrologen Charles Carter att likna vid zodiakens sopstation - apropå den vilda sopstrejken i Stockholm där arbetare (med i mina ögon förbluffande höga månadslöner) nu skorpioniskt tvärvägrar den onde arbetsgivarens försök att göra dem enkelt utbytbara för att tvinga ner lönerna. En klassisk illustration av Lejon och ledarskap samt Skorpionen som, där den vitaliseras av en planet som Solen vägrar dö. 

(En sopåkare säger "arbetet är tungt" och på något sätt kan jag hålla med om att de är värda sin månadslön, samtidigt som det är bestickande mycket mer än de flesta får nöja sig med i ett samhälle där sopåkarna faktiskt tillhör den ekonomiska eliten, de 10% som garanterat alla röstar höger för att värna sina egna förmåner. Det blir allt svårare i det ruttnande svenska samhället att avgöra vilka medborgare, om några alls, som är ärbara i sitt handlande och som man skulle vilja ha som en vän.)
Anm. Efter Saturnus vandring genom Skytten har den sedan en tid återvänt till "sopstationens" Skorpionen vilket kan förklara varför tecknets dåliga sidor kommit i visst fokus på den här bloggen. Bloggarens eget horoskop svarar nämligen på Saturnus rörelser, en planet som för många bara är en diffus bakgrund, något givet man inte ens funderar över...
USA-horoskopets ideal i Jungfruns tecken är också individualistiskt och profitfixerat. Agrara Jungfrun handlar om att förbättra moder Jords naturliga avkastning (t.ex. via åkerbruk) och paradoxen blir därför att det som västerlandet känner som hygien och fitnesstecknet i verkligheten är ett av de mest destruktiva tecknen, då Jungfruns hyperindividualistiska natur förnekar värdet och ekonomin i t.ex. samåkning och andra kollektiva verksamheter. 

Se bara Sverige, där Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldt under 8 år mer eller mindre lyckats förgifta svenskarna i det egocentriska plånbokstänkandet och fick dem att helt förakta folk de trampade på för att själva kunna kliva ett kvarts pinnhål upp i den sociala hierarkin. Den är kallsinnigheten förklaras astrologiskt med att Venus - kärleken till nästan - "faller" i Jungfrun samtidigt som det kyliga och resonerande intellektets Merkurius "upphöjs. 

Att som Skorpionpersonlighet ha ett energiskt och aktivt 11e hus med planeter i Jungfrun kan vara början på en genuint sociopatisk grundpsykologi. USA i världen visar exakt hur illa det kan bli. Ett mer mordiskt och intrigerande land har aldrig skådats i historien. Trump och anhangs jakt på "smuts"om Hillary Clinton är säkerligen sant, trots att den amerikanska dagspressen är något av det mest falska som finns när det gäller att stämpla allt och alla som "fiender" så fort inte USA ensidigt gynnas (ett annat problem med Jungfrun i 11e idealhuset - om inget annat tar udden av budskapet har Skorpionpersonligheten egengynnandet som målsättning, för bara genom att bli lönsam som en skördande åkerman kan Skorpionen på så vis övervinna dödsstämpeln som ÄR dess essens... 

Zodiakens konstruktion gör det ofrånkomligt att de varelser under den negativa polariteten (Jord- och Vattentecknen) ofta är de som ondgör sig över samhällets "tärande" element, folk som hyggliga skattebetalare som de själva inte har någon större lust att ta ansvar för, skräp som gärna kan få självdö. Så här lågt kan en människa falla när hon inte längre ser annat än den yttre kroppen och missar att människosläktet är ett gäng andeväsen som hänger intimt samman. "Det du gör mot en av de minsta, gör du mot dig själv..." Så byggs dålig karma från liv till liv så att liberalen i sitt nästa liv kommer att födas och växa upp i ett plåtskjul i något getto, långt från sitt gynnsamma svenska medelklassliv... Svenska spöken från det förflutna kommer att hemsöka detta barn och lidandet blir extremt eftersom något säger barnet att det inte alltid var så här uselt. Helt korrekt, men själen hade sina femton minuter av komfort och valde med sitt forna värdland patraskets mentalitet...

Innan vi tittar på demokraten Nancy Pelosis födelsedag och vad som får henne att falla in i USA:s sinnessjuka behov att se fiender precis över allt måste bloggaren sticka in sin egen karta eftersom den så remarkabelt stämmer överens med hans ungdoms första lama försök att applicera karma-läran på sitt eget liv. Det var i gymnasiet som en vikarierande lärare smittsamt berättade om buddhismen och karmaläran. Bloggaren, född i Vågen, tog ett ungdomligt och barnsligt beslut att ALDRIG alstra nämnvärd karma i endera riktningen, varken ond eller god. Hur orealistiskt det här låter är idag rätt uppenbart, men jag var inget geni vid 18. 

Eller också var jag just det, om geniets främsta attribut är att det ser och förstår på en nivå bortom diskursivt (Merkurius) tänkande...  Ens genius skulle kunna vara Solen eftersom, handen på hjärtat, ingen individ väl kan säga sig vara sin själ! Själen är större, och den enskilda personen bara en liten utväxt i tiden, ett säsongsblomster utan chans på den evighet som är själens arvedel, med mindre man helt ger upp den västerländska ego-kulturen och säger "ske Din vilja, inte min". I de orden bryggar Solen dessutom till Zeus/Jupiter, Allfadern - nu kan vi tala om närkontakt med de verkliga tungviktarna i vårt universum!

Den sideriska zodiaken knackar på dörrren årtionden efter gymnasiet efter tio år med den filosofiskt mognare österländska astrologin noterar jag nu att det egna horoskopet innehåller just den naiva tanken om att inte alstra någon karma alls, återigen en indikation om att vi inte ens tänker våra egna tankar utan alla bara är mer eller mindre väl injusterade radiomottagare till en Större Tänkare. Ta inte det här som skryt (bloggarens liv är inte värst avundsvärt!) utan som ett ovanligt tydligt exempel på hur man läser en karta utanför de inskränkta regelsamlingar som läroböcker av nödvändighet är.


Intressanta turer runt 5e ledarskapshuset,
men definitivt inget ledarhoroskop.


Tvillingarna i öster ger alltid jag-principens Vädur i 11e idealhuset och man kan diskutera vad detta betyder. Som att Mithuna, hinduernas Paret som representerar mänskligheten på den andliga nivå har som enda uppgift att komma samman erotiskt och föda Barnet (Väduren) i himmelen? 

Minns att de positivt polariserade tecknen (Eld och Luft) befinner sig i en värld som LOGISKT föregår den lersörja som mänskligheten f.n. kallar sin gemensamma värld. Jag tror också det finns ett mätbart tidsglapp från det att den verkliga världen SKAPAR GENOM SEENDE (pur kreationism!) tills samma historia bryter in i den värld köttets barn kallar sin verklighet, men i princip är det som Herakleitos sade: Vägen upp och Vägen ned är en och densamma. 

Den supralunära och den sublunära sfären är delar en och samma berättelse och om nu människor med negativa ascendenter hamnar i ofas med himmelen för att de av någon anledning valt "Vägen ned" i detta liv, så är ett horoskop med låga ambitioner inte fel. Bloggarens exceptionella karma från tidigare liv som ses i den ömsesidiga receptionen mellan 3e kommunikationshuset och det 5e ledarhuset tycks bottna i ett tidigare liv som en hertig av Bayern på 1400-talet.

Fröet till att vilja eliminera såväl god som ond karma innebär att man inte kan ha några ideal. Det överkryssade 11e idealhuset beror på att dess ägare Mars bränns bort av den betydligt viktigare Solen som står hemma i sitt eget naturliga 5e hus för saker som redan tillhör själen själv i kraft av att ha levt och gjort dem. Ideal är således överflödiga för den som tillbringar ett jordeliv mest tack vare gamla meriter. Och att det är ett blickande bakåt på den här bloggen kan ingen som läst 3-4 inlägg ha missat. Symboliskt yttrar detta sig som att Solen i Vågen har sin ömsesidiga reception med Vågens härskare Venus som ligger två tecken efter, alltjämt i konungens tecken Lejonet. 

Precis som författaren till Shakespeares pjäser var besatt av att utvärdera graden av konungslighet i sina många historiska pjäser, på samma sätt trampar bloggaren vatten i detta svenska liv med en arbetsmarknad som varken accepterar äldre människor eller har arbetsgivare begåvade nog att hitta talangerna. Det är bara att läsa ett par meningar i en platsannons för att undra om man befinner sig i helvetet - amerikanskt företagspladder och meningsbyggnader som påminner om stödklasser för retarderade. Hur tror arbetsgivarna att de ska hitta kapabelt folk när de inte hör att de själva representerar ren slum?

Ja, det stycket stank av forna tiders överklass och deras arrogans - exakt vad man kunde räkna med vid en sådan här ömsesidig reception mellan kommunikationens 3e och den individuella integritetens 5e - "varav hjärtat är fullt, därav talar munnen". Skicka era klagomål till Albrecht IV:s ande, det är honom bloggen ibland "kanaliserar" i politiska spörsmål! Bloggaren är inte katolik själv, men ibland häpnar han över hur nära dess värderingar han hamnar. (Äldre inlägg har diskuterat möjligheten att Albrechts ande ligger inblandad i bloggarens nuvarande konstitution. Pröva sökorden Albrekt eller Albrecht.)

I själva verket är egot en plastisk tingest, alla människor uttrycker i sin ojämnhet ett flertal tidigare livsöden och hos en del är det en så blandat kompott att rena dr Jekyll och mr Hyde-personligheter resulterar. Änglar inom vissa livsområden och djävlar på andra sätt. Horoskopet visar med sina 12 hus och deras tillfälliga härskare om taggigheten är påfallande...

Till sist kan också sägas att horoskopets frånvaro av ledande ideal tycks delvis kompenserat av att Saturnus sänker sig ner från den universella dharmans 9e hus till ett framträdande läge exakt i den västra horisonten - och det är mot denna faktor, den universella morallagen själv i dess intellektuellt gripbara aspekt (Vattumannen som mentala konceptioner och totala sammanhang) som  bloggarens egen personlighet/ascendent interagerar, som mot ett bollplank. Hela den här nu åtta år gamla bloggen vittnar om detta.

*****

till Nancy Pelosis kommunikation, talman för de rika i New York och liknande elitistiska delstater och USA:s mäktigaste kvinna inom politiken efter att Clinton-donnan alltför uppenbar var de rika och onda storföretagens vän och inte det amerikanska folkets...


När inte ens AstroDatabank lyckats hitta något klockslag på en nu levande maktperson, då vet man att det är en mörkermänniska! Se kaoset som omgärdar Hillary Clintons korrekta födelsetid - definitivt avsiktliga rökridåer eftersom alla vakna politiker vet att astrologin genom historien använts som vapen. Nu hackar man servrar för att komma åt smutsen, förr granskade man helt enkelt planeternas positioner. I Kina är inte ens maktpersonernas verkliga namn kända så frågan är om Maos uppgivna födelsedata och horoskop heller var att lita på...

Nöjer man sig med en sinnelagsascendent för Pelosi ser det i förstone ut att vara ett kreativt och klart sinnelag: Månen i Vågen "eldas på" inifrån genom dess disponent Venus som själv, tyvärr, befinner sig i ego-principens Vädur. Här blir det direkt slagsida i Vågen som normalt är opartisk och söker objektivitet. Venus i Väduren är mer "min sanning", en lidelsefull subjektivitet. Och det blir värre än så, för Vädurens eld har nästan slocknat av all smuts som dess härskare Mars drar på sig i Jordelementet, i 8e huset för dålig karma och i direkt kontakt med den Store Satan!

Som betydande TALMAN är förstås Merkurius i den goda lyckans 5e hus och skenbart eldig och tack vare Vattumannen vidsynt och omfångsrik kommunikation tydlig (även kommunikation inför Vattumanföreteelser, dvs. hela folkförsamlingar av viss övertygelse eller ideologi). Men samma här, den animerande och eldiga kommunikationen mörkar när man synar horoskopet i fogarna... Samtidigt får man inte missa att Vågen i 1a innebär att härskaren Venus är planetär vän med ägaren av 5e ledarskapshuset, här Saturnus. Och med Saturnus prominent i 7e ger sinnelagshoroskopet en tanke om en stark ledarnatur.

Men ytterst äger alltså Satan, som kommit åt Saturnus disponent horoskopet och gör så inifrån ett mörklagt och ond hus allmänheten och kanske Nancy Pelosi själv inte har mycket inblick i. Också detta får henne naturligtvis att hysa misstrogna känslor mot 7e huset och allianser... Hon är själv korrupt men förstår det inte utan jagar Satans korruption hos andra, i deras allianser...

Detta är precis det omen jag räknade med att hitta för de onda rikas språkrör, det USA svenska liberaler älskar och självutslätande försöker bli en del av. Att redan månhoroskopet matchar verkligheten så väl, tycker på att de mest framgångsrika under ett givet dygn är de som faktiskt bäst förmått göra bruk av den inre, andliga klädedräkt som själar tar på sig inför födelsen som ett kroppsligt människobarn...

Men dess var bara preliminära observationer för att påminna om att den hetluft som eldfläckarna i Lufttecknen omvittnar mörknar när man går en trappa ner och inspekterar den demon Pelosi sålt sin själ till... På frågan om var hennes klassiskt amerikanska fixering vid nationens fiender kommer ifrån behöver man bara gå till Solen i martyriska Fiskarna för att se varför hon fantiserar om fiender på alla håll och kanter. Sjätte huset för fiender och olyckor korrelerar i den naturliga zodiaken med Jungfruns tecken, som just är Förenta Staternas beklämmande ideal. 

Med god kunskap om astrologins alfabet ser man därför vilken perfekt nyttig idiot denna kvinna med Solen under fria fantasiers Vatten är. Faktum är att hon påminner om Fredrik Reinfeldt, en annan man som beslogs med lögner och falsk information fler gånger än man borde behöva utstå från någon stor statsman. 

Rensvält hade samma efterrationaliserande Måne i Luft som svarar på en irrationell Sol i instinktiva Vatten och söker - i efterhand - att skapa en trovärdig historia fast nymoderaternas sätt att styra Sverige och sälja ut folket till marknaden var rena landsförräderiet - precis som gaphalsarna från Sverigedemokraternas håll brukar säga. Den här bloggaren, med sin närmast perfekta inblick i det värdiga ledarskapets natur (se kartan igen!) håller med folket i landsorten, det folk här i Stockholm sysslar med är en styggelse under himlen!


PS. För den som tycker sig se en stor ledare i bloggarens horoskop - tänk om! Inte bara är Solen kvar i barnstadiet (se detta inlägg och tillägget), den anses också fallen i Vågen, som mer vill verka i ständigt samråd med andra än själv agera ut kunga- eller despotdrömmen. Visserligen är Solen perfekt placerad och den ömsesidiga receptionen med Venus en stark bidrag till viljan till det goda (Venus är både naturlig välgörare och också verksamt god för Tvillingarna i 1a huset), men den här typen av ledarskap (eller kreativitet) favoriseras inte i trasiga eller satansdyrkande samhällen som det svenska

Dessutom är astrologin komplexitet förstummande när man ser de avvägningar som måste göras. Vad t.ex. om det faktum att Venus som Solens bas är verksamt god för Tvillingascendenten medan Solen i sina effekter är verksamt ont för samma ascendent? Eller den lilla omständigheten att Solen och Venus inte är planetära vänner? Som sagt, bloggaren har i sitt liv starkt upplevt hur de här turerna verkligen ger blandade välsignelser. Ett ledarhoroskop ska INTE ha Tvillingarna i öster, så mycket är nog klart. Tvillingarnas härskare Merkurius är en budbärare, en kommunikatör eller en lärare i de triviala ämnena (logik och retorik/språk). För en bra ledare bör man söka en ascendent för vilken Solen är god och femte husets tillfälliga ägare samkör med den förra på ett bra sätt.

4 kommentarer:

 1. Jag gjorde det här collaget igår och väntade på ett inlägg där det kunde få komma till användning:

  https://s14.postimg.org/bk95fdpvl/Nikita.jpg

  Men det är förstås humor och tjatet om rysk inblandning i USA-valet är och förblir trams. Däremot skulle ryssarna ha valt Trump framför Clinton om de fått bestämma.

  Demokraterna måste vara ännu ruttnare än republikanerna, eftersom de ständigt anklagar motståndarlaget för det som de själva gör sig skyldiga till. Inom psykologin kallas detta projektion.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...och från psykologin förstås in i astrologin. Här är två äldre inlägg där projektion varit på tapeten:

   http://siderisk.blogspot.se/2016/04/astrologin-och-personens-aura-projektion.html

   http://siderisk.blogspot.se/2009/04/horoskopet-som-sjalens-projektion.html

   -Är collagets citat verkligt uttalande av Sir Elton John? Och från hans tidiga karrkär? Någor ur en äldre låttext? Då är det intressant att jämföra med hans textförfattare Bernie Taupin, Solen i Oxen och Månen i Kräftan - en Jord & Vatten-typ där särskilt Månen i Kräftan attraheras av den extrema tätheten (materialismen) i Terra vilket symboliskt kan tolkas som en dragning till Väst (varav den hejdlösa Americana made in England) som hörs på flera tidiga album, inte minst Tumbleweed Connection (ett av Johns bästa i mina öron - ljuvligt välgjord inspelning på brittiska originalvinylen medan Amerika okänsligt skar bort all djupbas ur Johns tidiga album för att vinylplattorna skulle vara lättare att spela på dåliga grammofoner...)

   Radera
  2. :-) Bildlänkens namn är låttiteln (en klassiker inom adult contemporary, men kanske inte för de som håller Tumbleweed högst) och Elton-bilden är tagen från musikvideon, fångad med Skärmklippverktyget precis när citatet sjungs, 2:28 in i videon:

   https://www.youtube.com/watch?v=Tg-Q-Acv4qs

   Texten skrevs av Bernie Taupin. Elton delar ju även AC i Skorpionen med Siblykartan för USA. En homoerotisk röd tråd är att George Michael körar i bakgrunden och att Ken Russell regisserade videon som, namnet Nikita till trots, handlar om omöjlig kärlek till en kvinnlig rysk gränsvakt (detta var fyra år före murens fall). Russell hade fallna Mars i Kräftan, precis som Eltons make David Furnish. Ken Russell var visserligen Tvilling med Vattuman-AC och kartan saknar helt Jord, men disponenten Merkurius är fångad i en stortrigon i Vatten. Horoskophärskaren Saturnus i Skorpionen signalerar sociala utanförskapet.

   Att Ken Russell regisserat rockoperan TOMMY (som jag inte sett, förutom snutten där Elton framför "Pinball Wizard") gissade jag vid 3:30 in i musikvideon, där Elton hejar på sitt fotbollslag i jättestövlar.

   Det finns en tredje person som framträder i musikvideon Nikita, en manlig rysk gränsvakt. Det är Andreas Wisniewski, som sedermera spelade skurken Necros i Bondfilmen Iskallt Uppdrag. Han råkar också vara född 3 juli, liksom Ken Russell, fast 32 år senare. De delar Solen i Tvillingarna, Merkurius och Mars i Kräftan samt Venus i Lejonet. Jag får fram att han är f d balettdansör... men han har tre söner läser jag i en intervju. Där säger han också att han arbetat med Ken Russell fyra gånger.

   Radera
  3. Ja, omöjlig kärlek öst/väst kan ju också vara ett sätt att uttrycka hbt-flockens inkompabilitet med majoriteten av homo sapiens.

   Ska man säga något om klanen Trump är att dess ledarlejon verkar helt ointresserad av konventionella amerikanska griller om vilka som är "Fienden"!

   I sammanfattning av ditt övriga: astrotesen "lika barn leker bäst" bekräftas någorlunda!
   :-)

   Radera