Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 6 juli 2017

Citybanan i Stockholm och välfärdskollapsenDN uppger att nya Citybanan i Stockholm kommer att avlasta den knökfulla T-Centralen med hela 70% och ger tidpunkt då trafiken rullar igång. 

Horoskopet visar att det här knappast är något spektakulärt projekt att i förundran bli stående inför. Det är inget konstverk, inte någon näring för själen utan ett lågt och deprimerande system för att frakta arbetsslavar i det kraftigt expanderande Stockholm.

Transportationen av den lilla människan som klump betraktad syns tydligt i Kräftascendenten vars härskare den folkliga Månen opponerar sig hemmatecknet och ligger i klorna på arbetsgivaren Stenbocken. Detta visar att detta inte är ett system för frihet utan ett system för alla dem som under kontrakt (7e huset) är tvingade att dagligen (Månen) flytta sig för att överleva i dessa kapitalismens döende sista årtionden.

Jupiter, den expanderande, befinner sig i trälens eller lönearbetarens tecken Jungfrun och i 3e huset för kortare rutinresor. Kunde man be om ett tydligare tilläggsomen? 

Vi har också den sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) aktiverad för en klar indikation om att detta är ett materiellt projekt, ett prosaiskt projekt. Måhända är det som DN skriver en komplex utvidgning av infrastrukturen, men likväl tillhörig Underjorden eller Dödsriket enligt den antika världsbilden. Ingen fri själ skulle gå ner i Dödsriket frivilligt, men många själar såg sina spegelbilder i vattenytan och lurades ner till ett liv på en lägre nivå än deras arvsrätt dikterade.

Saturnus är den stora organisatören för sådana här projekt och fast fel på så många sätt i frihetens 5e hus (andesjälens hus!), indikerar den ändå en kreativ färdighet av just logistisk eller organisatorisk typ.

Frågan är nu om eller när delar av Citybanan brakar ihop. Det finns nämligen olycksomen i detta horoskop, inte minst Mars i förlusternas 12e hus som en mindre än fullgod "ägare" eller grundval till just organisationens Saturnus. 

Dominant är i vilket fall som helst Merkurius som stiger i Vatten i öster, en resenärsplanet villkorad av Vatten - dvs. näringslivets och därmed ofrihetens domän. Att Eld helt saknas och att intellektuellt tankehöjd (Luft) trängts tillbaka in i 12e förlusthuset är båda omen som påminner om att detta är ett projekt som enbart handlar om det praktiska och ack så själsdödande förvärvsarbetet.

I antiken reste nobla själar i anden, utanför sina kroppar och behövde inte primitivt förflytta sig som dagens mänsklighet åker på charterresor för att "uppleva". När medvetandet degraderades vid ingången till Kali yuga, blev mänskligheten mer grovkornig för att i dessa tider när Sverige misshandlar sina fattiga och pensionärer nå det absoluta bottenmärket. Det är nämligen värt att se det här jordslabbiga horoskopet (som legat på himlen en tid) även i skenet av den plötsliga politikertrenden där alla materialistiska borgare plötsligt fyller ut det vakuum högervriden och död socialdemokrati lämnat efter sig och söker framstå som angelägna om dem som har det sämst i samhället. Först var det Björklund, sen lät Annie Lööf som en papegoja och sist ut nu Ebba Busch T. Tomma ord, allt kommer att fortsätta som nu och t.o.m. bli värre. 

Socialdemokraterna har i år t.o.m. försämrat det Nystartsjobb som bloggaren i en ålder av noll intresse för marknaden hade trott skulle kunna pågå i upp till maximala fem år. Nu kastas han abrupt ut i arbetslöshet sedan sosseriet i smygigt direktiv till Arbetsförmedlingen krympt arbetsgivarsubventionen från 5 till 2 år utan att erbjuda något annat än arbetslöshet för dem som inte längre är intressanta för arbetsgivarna. Jämför med vad Nike Markelius har att säga om F-kassan i en upprörd debattartikel i AB.

Så här ligger det nu till: överheten har redan tagit ut sina förmåner i detta liv och att bygga det här fraktsystemet för slavar i tron om att allt kommer att fortsätta som vanligt långt in i framtiden är mer än lovligt okunnigt.


Tillägg.Ser dagen efter inlägget att DN samma dag skrev om bygget av Citybanan och att skral säkerhet redan kostat sex människoliv. Det var nu inte vad jag menade med att olyckor står inskrivna i "födelsehoroskopet". I ett annat fall korrelerade den sataniska fullmånen (de stora ljusen i Oxe och Skorpion) med en inrasad biltunnel i Japan och jag har varit inne på frågan om "materialtrötthet" i den här axeln mellan Jord och det uppluckrande Vattenelementet. Sedan har vi ju vår tids terror som en annan möjlig orsak till massdöd i tunnlar...

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar