Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 juli 2017

Bloggarens Facebook- och smartfåneaversion bekräftad

Härligt att läsa i DN en MIT-psykolog som har svart på vitt att människorna nu blivit dummare än någonsin i modern tid. Själv tog jag ett policybeslut och har aldrig införskaffat någon mobil (som snart nog blev en maskin att sända fattiga textmeddelanden med och därefter en fullfjädrad audiovisuell reklampelare för marknadskrafterna). 

Många år senare kan den mobilfria märka hur omgivningen i allmänhet vikt ned sig (ansiktena riktade ner i en glasyta) och blivit fattigare i språket. Kanhända dramatiserar den här bloggen fenomenet med den nya dumsvensken lite väl hårt. Fenomenet bör vara globalt med mindre det verkligen är sant att svenskarna är ett enkelt folk som alla löper i samma vargpack och gör en sak i taget - och till överdrift. I så fall ligger det något i våra katastrofalt sjunkande skolresultat (PISA-rapporterna), en försämring som inte kan förklaras bort med ökad invandring. Det är it-missbrukande ungdom som nu börjat tappa greppet om något så grundläggande som sin mänsklighet. Intellekten i Sverige har slutat fungera, men det har jag via astrologin påpekat i ett antal år nu...

Ett av flera bra stycken i DN:s bokrecension:
”offlineångest” Ett exempel: en hög tjänsteman måste bli klar med ett viktigt dokument och ber sin sekreterare stänga av all digital kommunikation som e-post, sms, Facebook, Twitter... och är efter någon timme helt handlingsförlamad av att befinna sig utanför det ”flöde” som numera är vad som bekräftar honom som människa. Turkle dokumenterar flera sådana moderna beteenden som inte bara är irriterande ovanor utan pekar mot djupare problem.
Allt som kommer från MIT är sannerligen inte värt att lyssna till. Ett särskilt stolpskott är evolutionspsykologen (och ateisten) Steven Pinker - naturligtvis översatt till svenska. Men i min bok leder "the good guys" med 2-1 efter DN-artikeln om Sherry Turkle. En tidigare favorit var MIT-matematikern och vetenskapsfilosofen David Berlinski, vars spefulla uppgörelse med ateismen var det bästa jag läst på många år. Bilden av bokens förstaupplaga prydde bloggen under flera år. Bokförlaget har senare urvattnat det visuella intrycket genom att ta bort hornen.
Det var förmodligen den här boken som fick mig att ta tag i ett diffust omnämnande av den onda djävulsstjärnan Algol i en gammal judisk text och återskapa Satanshuvudet som en beståndsdel vid astrologisk tydning. 

Och Åklagaren verkar "fungera" i praktiken. Ibland blir man offret och ibland agerar man själv den Hånfulla eller Bedrägliga eller Oseriösa. Det är ett problem med astrologin, att aktiva teman kan ses men att det är svårt att se vem som kanaliserar dem.

Ibland räcker inte tumregeln att den astrologiska faktorn måste vara kopplad till det egna jaget (ascendenten, vilken kräver känd födelsetid), men oftast duger kriteriet. Se t.ex. föregående inlägg om när Löfven lekte landsfader och visade svensk styrka iförd hjälm och pansarvagn. I den kartan representerar Djävulens stjärna helt klart fienden som det ligger i den svenska vapenindustrin att göra så stor och rysk som möjligt. 

Paradoxalt nog ger chefstecknet Lejonet i öster och Djävulen i maktposition samma grundläggande tema som även indikerar Svenskt Näringsliv, så jag svamlade inte när jag nämnde motivet bakom Löfvens militäruppvisning i april i år.  Det var Djävulen inom landet som var den egentliga makthavaren när Löfven överbefälhavade några minuter inför pressens utkommenderade fotografer.

Sverige är nog det mest tacksamma verktyg Djävulen haft på väldigt länge... 

*****

Anmärkning. Med Djävulen avser bloggen den visuella representationen av Aristoteles tanke om att den formbildande himmelska världen bara kan sjunka så lågt ner i den inherent onda materien innan den senare slutar svara på "Ljuset" helt och hållet. Djävulen existerar således som det ultimata väsendet just innan DET YTTRE MÖRKRET (2009) vidtar (ett yttre mörker som indikerar själens oreparabla förtappelse, en urspårning som placerar dem t.o.m. utanför Guds plan för den historia som utgör all tid i detta universum, också beskrivet som Alfa till Omega). 

Det säger sig själv att Djävulen därför är en rätt korkad entitet i sin verklighet många våningsplan under det register våra fem sinnen är skapade att operera inom. Övertygade ateister har i mina ögon alltid framstått som lite dummare och mer trubbigt attitydlåsta än vanligt folk. Ateisterna brås naturligtvis på sin herre. Tom Waits gjorde en ljuvlig gestaltning av en typisk undersåte till mörkret i Coppolas filmatisering av Drakula. Den grundlurade dårens namn var Renfeld, för en svensk komiskt snarlikt Reinfeldt - en annan av kapitalets frammanipulerade ledare och därtill, enligt egen utsago, "stridshingst".

Två intilliggande exempel på hur den
materialistiska filosofin sprids. DN
ser alltid till att tankeklarhet aldrig
övertrumfar Mörkrets propaganda.
Så länge man alls tänker i termer av
"pris", "kostnad" eller "vinst" är man
fånge i en lägre verklighet än
människan var ämnad för...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar