Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 1 juli 2017

Astrologiska signaturer för HBT bortom det enskilda fallet

Den här bloggen innehåller efter 8 års flitigt skrivande så många inlägg att undertecknad inte har en aning om vad han skrivit. Jag kommer sällan ihåg att först söka namn i tagglistan. Förklaringen är enkel: så fungerar en arkivarie men inte den som grips av en idé och plötsligt lust att kommentera. Sorteringsmentaliteten kommer i andra hand när ord önskar komma fram och sättas på pränt!

I en mer planlagd version av nyliga Tyska homoäktenskap och en Satans stjärnhimmel hade man kanske först gått igenom horoskopsamlingen efter besläktade tilldragelser. Men det krävdes att Miley Cyrus av en slump dök upp under allmänt slösurfande för att hennes horoskop i ett bryggande inlägg skulle föda idén att titta lite närmare på homoäktenskap.

Det är via Cyrus veka horoskop med en hyperaktiv Satans stjärna och både Månen och dess disponent Mars fallna (i Skorpionen resp. Kräftan) och en ascendent som förvandlar båda två till verksamma illgörare som jag upptäcker att liknande degraderade signaturer rådde på himlen även då Svenska kyrkan röstade för homovigslar för några år sedan! Ett bortglömt inlägg trots att kyrkomötet hade fräckheten att rösta i  frågan på undertecknads egen födelsedag.

Så här en repris av det tyska beslutet om homoäktenskap och en nyritad karta för Svenska kyrkans beslut från 2010 i samma fråga:

Svenska kyrkan:


Tyskland:


Och när jag sparade den svenska kartan upptäckte jag en bildfil som visar att även Irland röstade ja till homoäktenskap (2015). Här är den kartan, nyritad eftersom jag missade att den perverterande eller frestande Satan var i farten även den dagen!


Överflödet av planeter i de onda husen talar för sig själv och då detta var en folkomröstning passar det utmärkt att "folket" - Månen - står i syndfulla eller dåliga karmans 8e hus och indikerar den Vegetativa (irrationella) Själens nivå, tillsammans med upptäckarlustens Jupiter. Katolicismen har som synes inte längre något grepp om detta folk som nu degraderats till samma nivå som övriga Västeuropa.

Och tänka sig, nedsparad på hårddisk låg även en daterad rubrik från någon månad efter Irlands folkomröstning: även USA bestämmer sig för homoäktenskap:


Eftersom bloggaren själv har Månen i delvis väl ventilerad Luft försvinner kartor och inlägg med problem i Vatten och Jord i samma ögonblick han publicerat dem. I det här fallet saknas inlägg till tidningsrubriken och jag var förmodligen less på att kommentera ämnet så snart efter Irlands val.

Det är därför lite av en händelse att nu kunna lägga en fjärde karta till de övriga, och som för Irland baserad på midnatt för Högsta domstolens beslut i Washington D.C. 

Förvånar det någon att se Satans perverterande inflytande lika starkt i denna karta som i någon av de föregående?

Detta är stort, men ingen önskvärd nyhet för den döende västerländska civilisationen. Folk vill inte veta att de är så långt på glid att Himmelen pekar anklagande med hela handen mot deras "liberalism" och "acceptans" av vad än lobbygrupper serverar dem. 

Satan existerar definitivt och han äger den del av mänskligheten som tänker med könet och än mer den som återvänder till jorden med uppfuckade psyken OCH tänker med könet. Mer än så behöver man inte säga. Kapitalismen, en annan av Satans uppfinningar, välsignar naturligtvis den homosexuella minoriteten som ofta söker sig till artistiska yrken vilka bidrar till kommersialismens hjul. 

Det finns därför inget incentiv för västerlandets stater att hjälpa de få själar det ändå rör sig om med kostsam terapi. Nej inte ens tanken på att det skulle vara en själslig problematik eftersom Satan sålt in sekularismen som en annan av sina produkter, och i den livsåskådningen existerar inte ens själen! Satans glimrande penningar - en annan stor hit från den Mörka sidan - är det främsta skälet till att mänskligheten är och förblir så urbota korkad. 

Ett mörkare horoskop är USA:s ja till homoäktenskap får man leta efter: Tamas-tecken (okunskapens kvalitet) i hörnen och ALLT ANNAT instuvat i onda hus! Inte ens Solen i Tvillingarna i det lyckosamma 5e huset fungerar optimalt eftersom dess härskare är involverad i den sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) med dess sjukliga bindning till den lägre världen (Dödsriket).
Samtidigt är horoskopet för USA:s beslut intressant eftersom det finns mer av blå intellektualisering i kartan. Men färgschemat känns igen från USA:s nationalhoroskop och till syvende och sist är det Satans stjärna som förgiftar Högsta domstolen (Saturnus i högsta huset) och djävulskapen forslas därifrån vidare till USA:s ascendent och blir landets policy eller persona - det minspel man tar i frågan. Men i djupet av frågan ser man idel problem och återigen i de onda 6e och 8e husen.


Tillägg.

Dagen efter inlägget publicerar DN en TT-text:

"Världens största prideparad drog under lördagen genom Madrids gator. Paraden var kulmen på ett tio dagar långt globalt pridefirande."

Bloggaren gjorde sitt udda fynd av perversionens Satan i fyra pro-gay horoskop på raken omedveten om att det pågick en större manifestation för sagda fenomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar