Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 14 juli 2017

Astrologin: Arbetsdomslutets tumme ner till sopstrejkarna i sig förkastlig

DN är mest utförlig om fredagens domslut som förklarar sopåkarnas strejk olovlig. Givet att Arbetsdomstolen är klar för dagen kl 12.00 och att domslutet som gjorde sopåkarna upprörda kanske man kan höfta till med att beslutet meddelades runt 11.30 för en ascendent i Jungfruns tecken. men det här tecknet gällde ända från klockan 10.41 så den exakta minuten spelar mindre roll.
Det viktiga är att lagens planet Jupiter stiger i första huset och för arbetaren finns aldrig någon rätt! 

För Jungfrun, träldomens och servicejobbens tecken, är överhetens Jupiter alltid en verksam illgörare. Detta betyder att vårt system är "riggat" så att jobbare aldrig kan få rätt i situationer som dessa och DN har också en extra artikel som ska hamra in detta i undersåtarnas huvuden!

För helt oavsett om det råder arbetsplikt så länge ett kollektivavtal äger laga kraft vänder sig det allmänna rättsmedvetandet mot en domstol som på detta sätt tar parti för en ond arbetsgivare som försöker fuldumpa lönerna för de anställda!

För dem som minns Nya Moderaternas partihoroskop med en verksamt ond (dvs. hycklande, skenhelig) Jupiter i första huset: det här domslutet är lika moraliskt giltigt som Schlingmanns PR-ploj det "nya arbetarpartiet" var vad det utsade sig vara!

Notera hur maktens och etablissemangets språkrör åberopar "fredsplikt" inom ramen för kollektivavtalet som reglerar förhållande mellan arbetsgivare och anställd. Denna plikt att lyda och underkasta sig ser vi mycket riktigt som Jungfruascendentens - trälens - "högsta goda" i det 9e huset för Lagen! 

Här står minsann Venus hemma i Oxen - tecknet för den lägsta sortens slavar som bär alla bördorna. Likt negerslavarna i USA har de ingen röst och deras "högsta goda" är att enbart foga sig i Materialismens herre, Satan. För glöm inte att de tre dharmahusen (1, 5 och 9) i Jordelementet indikerar den plikt som gäller för dem som trasslat in sig i materialismens nät (ett av Djävulens tre nät enligt de judiska Dödahavsrullarna).

Horoskopet innehåller således två motsägelsefulla budskap, och tar man 9e laghuset som normen på den låga nivå som Jordelementet handlar om, då har den "sataniska axeln" med arbetsgivarens Saturnus total symbios med Venus i 9e arbetslagen på sin sida. Samtidigt finns det anledning att fundera över om Jordelementet överhuvudtaget är i position att yttra sig om rätt och fel i en djupare mening än den som syftar till att skydda ägarens intressen. 

Horoskopet indikerar att utslaget (ond Jupiter i arbetarnas tecken i 1a huset) naturligtvis gick emot de strejkande arbetarna (dålig Jupiter = sprucken bubbla) men samtidigt att utslaget självt är skevt. Vilket föranleder mig att påpeka avsaknaden av högre dimensioner. Sverige har kanske aldrig varit ett rättssamhälle, systemet är riggat för att gynna makthavarna i varje enskild fråga. Se 1801 års nationalhoroskop och den tidens djävulsangripna elit. (Jimmie Åkesson-människor med en besatthet av att berika sig på allmogens bekostnad - ja, så falsk är SD-ledaren!). Och det är dessa krafter som håller i tömmarna alltjämt, men idag gömmer de sig i det osynliga Luftelementet och är de dolda planerarna. Storbönderna förr kunde inte gärna dölja sitt ägande på samma sätt eftersom det var direkt knutet till jorden...

Man kan jämföra Arbetsdomstolens förutsägbara charad med Kants analytiska proposition. Beslutet påminner om en tautologi då utfallet inte kunde bli något annat givet de parametrar som tilläts som underlag. Sopåkarna har naturligtvis rätt och jag hoppas deras sunda protest sprider sig i samhället. Som P.J. Harvey sade om sitt land efter fanskap som Tony Blair och David Cameron för några år sedan: Let England rock!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar