Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 4 juli 2017

Annie Lööf född med ett ont sinne
Politism konstaterar att Annie Lööf är alla löntagarnas dödsfiende, vilket i princip innebär alla de beramade 99 procenten. Hur kunde denna kvinna bli så förgiftad i sitt sinne att hon tänker de tankar hon gör? Är det för att hon är född "snål som en smålänning" och värderar kronor och ören högre än människors väl? 

Nej, problemen börjar på en högre nivå, en andlig nivå, med hennes själs val av psykisk interiör, ett beslut som inte kunde varit annat än vad det är givet födelsedagen. Astrologin är på plats och noterar att andesjälen Solen är alldeles för svag för att kunna kontrollera kvinnans lägre böjelse mot det onda.
Den här gången har ett horoskop med Månen/Psyket som ascendent det goda med sig att man slipper problemet med i vilket tecken Solen befinner sig. Den byter från Tvillingarna till Kräftan detta dygn men oavsett vilket är den svag. I  positiva Tvillingarna är en Sol akut döende i dess 30 och sista grad enligt den hinduiska avashta-läran och detsamma gäller för den negativt polariserade Kräftan där planetens åldrande räknas baklänges: skulle Solen ligga i Kräftans första grad är den döende i relation även till näringslivets eget tecken! 

Minns hur illa det började för Lööf, med bara floskler som rann ur munnen på henne. Sen blev det ännu värre när StureplansCenterns strimlade papper för att mörka sina krogbesök på skattebetalarnas bekostnad. Och sen blev det ännu värre än när hon satt inför Konstitutionsutskottet och sa "förlåt" en miljon gånger.

Bloggen spekulerade tidigt att Lööf var näringslivets nya påläggskalv när det började bli uppenbart att Reinfeldt alls inte var någon "stridshäst" utan bara satt och dödade tid i Rosenbad. Honom hade de onda kapitalisterna redan fått utbyte av under fejken med "nya arbetarpartiet" som ledde till att fackföreningarna och arbetstryggheten i landet gick åt helvete. 

Men Lööf lyckades inte omedelbart ta vid för det fortsatta lurendrejandet av det svenska folk som eliten kanske med rätta föraktar efter att själva ha hållit massorna nertryckta så länge att massans sunda förnuft förtvinat. Men nu har de arma öken till svenskt folk glömt allt och Lööf åtnjuter höga förtroendesiffror i opinionsundersökningarna. Och i samma ögonblick hör vi åter samma Onda Husbonde som talade genom Reinfeldt och Borg. Det här folket är värt allt det elände som kommer att komma över dem eftersom de inte orkar lära sig se sina politiker för de förrädare de är.

Lööf föddes således under en karaktärslös Sol. Jämför Håkan Juholt som också föddes med en döende Sol i Lejonets sista grad och hur han åkte dit på Jungfruns småsnålhet - när Solen är helt död under ett 2 grader brett segment kan man fråga sig om inte zodiaktecken är helt sammanblandade i denna zon av tillfälligt övergångskaos. Det råder oklarhet om vilken princip som gäller: Juholt som en inspirerande landsfader (Lejonet) eller en potentiell småaktig fifflare som skaffade sig lite extra bostadstillägg (Jungfrun, en räknenisse - se civilekonomen Reinfeldts Jungfruascendent).

Utan en stark Sol blir därför Månen så mycket viktigare i horoskopet, och det är förödande eftersom den lånar sitt ljus från Solen. Som sådan betecknar Månen en principlös begärsnatur och ligger nära växtlighetens rena instinkt - växterna sträcker sig girigt efter solljuset då allt de har inprogrammerat i sig är att leva, leva och leva lite till. Ingen självbehärskning alls. Månen i vissa tecken motsvarar perfekt den gamla tanken om den Irrationella Själen som vissa mänskliga själar fastnar i till den grad att de aldrig lyckas uttrycka några högre sanningar i sina liv. 

Oturligt nog för en månascendenten klassas Månen som en i grund olycklig eller ond faktor för Jungfrun i 1a huset. Bloggaren hade i början svårt att hantera sådana särfall. Kunde man verkligen så enkelt avföra några sinnelagsascendenter som i grunden onda? Jag tog beslutat (i brist på annan information) att betrakta Månen som en neutral platshållare medan övriga horoskopet visar vart psykets begärsfulla natur riktar sig och kanske också med vilket resultat. Här är MAKT uppenbarligen något som fyller Annie Lööfs hela sinne - se antalet planeter i 10e makthuset!

Tyvärr är den omoraliska och genuint onda Mars en av dem, och extra illa just för Jungfrun som varken ska låta sig beröras av Månens sinnesstämningar och naturliga begär eller Mars turbulenta och våldsamma natur - detta är dock det tecken där det faktaenliga intellektet (Merkurius) ska förfinas. 

Mars blir hos Annie Lööf precis som Mars i Reinfeldts första hus i Jungfrun (hans ascendent baserad på födelsetid) en dubbelt ond krigare, naturligt och också i de konsekvenser Mars aktivitet leder till. Dessa är de mest skamlösa brottslingarna och Lööfs Måne fantiserar och hungrar efter en maktposition varifrån hon med sin degenererade själ ska kunna sprida den snåla småländska företagarmentaliteten över hela Sverige.

Dessutom (och det har bloggen sagt flera gånger), vilar denna mentaliserande Mars i Luft på den Vegetativa Själens irrationella Vatten, Merkurius skapar en sank och slirig bas för Mars energiska tanke. Detta är en så ohygglig falskhet att Merkurius som baserar sig på just den Måne inte Jungfrun är betjänt av måste ges ett tveksamt omdöme även den. Nu ser Annie Lööfs insida verkligen inte så vacker ut, och utsidan påminner faktiskt om en slug och förstulen tjuv -- en dålig Merkurius är astrologins lilla tjuv på marknadsplatsen.

Någon kanske borde ha aborterat henne när det stod klart i vilken månad hon skulle födas? Problemet är att Ödet då introducerat en reservare! Svenskarna har förtjänad en Annie Lööf så Lögnen hade bara valt en annan kanal. Selektiv tvångsabort löser således inte problemet med att det föds sociopater. 

Däremot skulle man kunna införa rigorösa tester av alla som uttrycker intresse för att ge sig in i politiken, ett politikerkörkort. Detta förutsätter i sin tur den revolution för människans bästa (jag löst skissade i Avskaffa klassresorna) som en gång för alla kriminaliserar vinstjägare av Lööfs typ och låter landet byggas upp från grunden och utifrån humana värderingar. Eftersom gräsliga själar kommer att fortsätta reinkarnera till jorden under överskådlig framtid ser man helt enkelt till att stoppa dem från de yrken där de kan göra verklig skada.


Fristående fortsättning, några andra fall av "Annie Lööf-typen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar