Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 4 juli 2017

Anna Anka och tidsfönstret med en doft av sociopati
Jag ska strax återkomma till den snarlikhet jag tycker mig se mellan f.d. lyxhustrun Anna Anka och skådespelaren Harvey Keitel (här på foto från sin krafts dagar), Likheten består kanske mest består i att båda har en mycket ovanlig placering av ögonen i förhållande till näsryggen och en starkt "kinesisk" lutning på ögonen. Båda har dock även en snarlik ansiktsform och allmän utformning av näsan.

Anna Anka förlorar efter förbittrade rättstvister all vårdnad om sonen hon har med f.d. popsångaren Paul Anka (AB) och för sitt beslut menar domaren att försöken att sammanföra mor och son varit rent katastrofala.

Hennes horoskop har kommenterats förr men vid en ny granskning slår det mig att hon föddes samma dygn ansvarsplaneten Saturnus går in i sideriska Oxen (enligt den indiska statens beslut om att använda Lahiri-korrektionen för tecknens start och stoppunkter). Detta händer dock inte exakt vid midnatt utan någon gång mellan fyra och fem på morgonen. 

Eftersom Anna Ankas Måne också befinner sig i Oxen, men når Tvillingarna strax efter klockan 15.00, har vi här ett tidsfönster på cirka 10 timmar som är svårare än dygnet i övrigt. Det förefaller mycket troligt att hon föddes under den här perioden eftersom Månen i Tvillingarna med härskaren Merkurius i barnets tecken Väduren skulle vara ett utmärkt omen för bra kontakt med barn!


Men det som händer i gryningen är att den tungfotade Saturnus når in i Oxen och där drabbas hårdare av den korrumperande onda stjärnan Algol. Eftersom traditionen kring fixstjärnorna är död och hinduerna inte använder dem, är det en helt öppen fråga om man ska acceptera konjunktioner mellan stjärnor och planeter som befinner sig i angränsande tecken. 

Hur som helst drabbas nu ansvars- och föräldraplaneten Saturnus av problem till följd av Algol och saken blir inte bättre av att Månen i lös kombination (i samma tecken) som Saturnus ger en stel och dominant typ av sinnelag, hur mycket Månen än sägs anpassa sig och vara vän med precis varenda planet som tränger sig på. Psyket blir helt enkelt kallt och legalistiskt och mer än troligt väldigt långsint. 

Även om det här bara är en sinnelagskarta (i brist på klockslag) är det intressant hur zodiaktecknens symbolik verkar i detta fall. Den som sätter ägandet eller resurser i första rummet kommer alltid att förlora Barnet eller Väduren, som då förskjuts upp i förlustens 12e hus!

Att Anna Anka var en egoistisk guldgrävare som slog klorna i en rik underhållare anar man även av 7e partnerhuset där Jupiter (de välbeställdas planet) befinner sig som en indikation på den typ av partner hennes sinne attraheras av. Här ligger både Saturnus och Jupiter i sina svagaste världsliga positioner men man ska minnas att i en sinnelagskarta kan man bara betrakta detta bildligt eftersom kartan rör psyket som sväva fritt och diffust över den ynkligt lilla värld människorna på jorden (instängda i tidens tunnel) besitter. 

Men Anna Anka har precis som Barack Obama med Saturnus i Jord i 1a huset en påfallande narcissistisk sida och Jordelementet bör göra henne lika fåfäng och fixerad vid sin kroppsliga struktur som bevisligen Obama var. Och precis som i fallet Tiger Woods, vars kända födelsetid placerar Jupiter i dess sämsta världsliga läge (i väster), har vi här att göra med den hycklande typen av äktenskap att göra, baserad på partners som ska ge en fläkt av framgång. (Woods f.d. hustru Elin var en vit kvinna, det mest prestigefyllda en färgad man kan uppnå!) 

När sedan Oxen i 1a huset förvandlar självaste sinnelagsascendenten Venus till en verksam illgörare - för Anna Anka är alla kvinnor illgörare! - då blir frågan om hon överhuvudtaget var ämnad till moderskap. Precis som Miley Cyrus ett horoskop med påfallande svaga sidor.

När jag kollar upp look alike-faktorn mellan Anka och Harvey Keitel (valde ett gammalt foto på denna men som nu är pensionär) finns faktiskt några kopplingar. Båda är födda med Solen i Väduren och båda har Solens disponent Mars på exakt samma grad (4e) i Stenbocken! Sedan har Keitel de båda välgörarna Jupiter och Venus samlade i Fiskarna vilket är en besynnerligt mild och god placering (givet alla stöddiga roller han spelat). Men sanningen är att han också varit något av en kvinnornas man och älskare på vita duken långt upp i åren, och detta förklaras perfekt av den mjuka sidan i Fiskarna.

T.o.m. mot slutet av hans filmkarriär ställer han upp och spelar en (relativt) godhjärtad Satan i den särdeles fåniga men ändå rätt kul filmen Little Nicky som handlar om Satans menlösa och alldeles för snälla son. Han behöver bli lite manligare så pappa Satan skickar upp honom på ett uppdrag på jorden. Filmen demonstrerar en Harvey Keitel med Fiskarnas fulla register av självdistans och förmåga att göra även fåniga roller, inget man normalt förknippar med den humorlösa och otroligt macho placeringen Mars-i-Stenbocken!

Och här kommer avslutningsvis frågan tillbaka hur man ska bedöma konjunktioner som spänner över teckengränserna. För om man accepterar sådana, så hade även Harvey Keitel Satans ibland perverterande och ibland anklagande öga på sig redan vid födelsen. Hans Sol i Vädurens 29e grad är max fyra grader från en konjunktion med Algol i början av Oxen. 

Nu har jag inte studerat etniska särdrag, men Anna Anka hade om jag inte missminner mig en polsk förälder och Harvey Keitel föddes i USA till invandrade judiska föräldrar, en från Polen och den andra från Rumänien. Är det något av slaviskt DNA som förbinder dem båda, eller är det "stjärnorna"? Att båda var Vädurar och hade Vädurens härskare i samma grad (i det definitivt "DNA-orienterade" Jordtecknet) Stenbocken är just en sådan koincidens som gradvis öppnade mina ögon för astrologin och vad den på sitt trubbiga sätt sökte antyda...


PS. Det här inlägget blev liggande några dagar men publiceras passande nog direkt efter en ny diskussion av politikern Jan Björklunds himmel. Väduren och egenmäktigheten är gemensamt tema för bådas födelse... Vissa går sängvägen till makt och inflytande, andra väljer politiken.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar