Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 juli 2017

Amazons vd - världens rikaste, världens snålasteThe Guardian meddelar att Amazons grundare Jeff Bezos i år stigit upp i position som världens rikaste men också den snålaste av alla i supereliten (bara för att senare i artikeln notera att Amazons aktier strax sjönk så att Bill Gates åter var etta). Bezos är den enda som inte velat skriva på Warren Buffetts lilla samvetsavtal för de snuskigt välbemedlade. 

Den brittiska tidningen söker hjälpa den kroniskt ogeneröse Bezos att sätta sprätt på lite pengar för världens goda efter att han lyckats för egen del genom att förslava tusentals människor i fruktansvärda lagerlokaler där de springer som råttor medan datorer mäter tiden och deras effektivitet (se artikeln för horribla detaljer). Ja, exakt den djävulska metod som även svenska vården har infört. Sverige har sällan förnekat sig när det gäller att släppa all mänsklighet när några extra slantar - insparade eller förtjänade - hägrar vid horisonten. Nyss var det borgarnas outsourcing av vitala datahemligheter som de efterföljande sossarna slarvigt genomförde och sedan, troligen med Löfven i spetsen, sökte mörka för hela landet.)

Bezos kommenterades kort på bloggen 2013 men eftersom en sådan här mystisk figur aldrig lär släppa ifrån sig sina födelseuppgifter för en astrologiskt intresserad omvärld (är man snål så är man), provade jag för omväxlings skull att rent spekulativt använda tolvslaget tillsammans med födelseortens koordinater. Resultatet blev en "naturlig zodiak" där egoprincipen Väduren lägger sig "rätt" i första jag-huset och alla andra tecken i sina respektive livsområden. 


Resultatet blir rena skolboksexemplet på en egotrippad streber! Och snålheten ser man direkt: det är ju Stenbocken i maktposition och känd som en snåljåp som hamstrar och lägger på lager. Här är en klassisk onkel Scrooge från En vintersaga - han som under en natt besöktes av spöken från det förflutna och till sist kom till sina sinnen och insåg att rollen som Djävulen, kontrollör över de materiella resurserna är det värsta uppdraget av dem alla, inte bara förfulas människan själv, man orsakar i sin självpåtagna roll av husbonde och "ansvarig" oändligt lidande för andra. Något för vara statsmakt som gillar att skära i sina utgifter bör besinna. Faktum är att man kan argumentera för att den inherenta ondska som kapitalismen är, sorterar under Stenbockens tecken.

När man förser den här spekulativa kartan för tolvslaget i Albuquerque i New Mexico med en exakt ascendentpunkt i Väduren, fortsätter Signifikansen att bulta på våra förstockade sinnens dörrar. Det magiska 7-talet upprepas nu dubbelt och det är ego-ascendenten i 7e graden som "drabbas" av sin egen härskare, omoralens och krigiskhetens Mars som ur högtflygande maktposition i Stenbockens 7e grad aspekterar personen själv. Det är bara att studera Bezos remarkabelt "asymmetriska" blick för att se mördaren inom honom. Just en sådan som Fredrik Reinfeldt och hans "nya moderater" på sin tid lovordade, ett rått djur redo att kämpa för att överleva och mer än så i den själlösa djungel av vidriga djur som kallas den kapitalistiska marknaden. 

Om det är möjligt för djur att tillfälligt återfödas en bit upp i tillvarons stora kedja, så skulle Bezos kunna vara en hyena som tillfälligtvis blivit människa men där hyenans alla egenskaper alltjämt styr livsuttrycket. Lite grann som homosexualitet enligt barnläkaren Ian Stevensons 30-åriga forskning tycks resultera om en människa abrupt byter kroppstyp från ett liv till nästa. Ond bråd död tycks vara särskilt skadligt eftersom den återfödda individen då klänger fast vid sitt förra liv i motsatt kön, i upplevelsen att inte ha fått leva färdigt.

Utifrån vår hypotetiska karta för Bezos kan man diskutera nyttan av att en naturlig illgörare som Mars aspekterar sitt eget tecken. Är inte Mars naturliga läggning att skapa splittring där tidigare rådde enighet och att förstöra? Som naturens sexuella drivkraft representerar den naturligtvis en alstrande förmåga och via sitt eget positiva tecken Väduren symboliserar den just Barnet (som arketyp) - sinnebilden för det nya, för en debut, etc. För Väduren i 1a huset är följdriktigt planetens smärta och våld (förlossningen!) likväl en "verksamt god" upplevelse - resultatet är ett nytt liv och en ny chans i den lägre världen. Själen eller ängeln måste dö för att ett lokalt och effektivt egoperspektiv nere på den här planeten ska resultera.

Det faktum att Den Gamla Makthavaren Stenbocken tronar så säkert på världsbergets topp (10e huset, den världsliga makten) i Bezos horoskop, avslöjar dock att det här Barnet aldrig hade någon chans. Han var Djävulens lätta offer redan från början. Han var ämnad att bli ett "barn av denna världen". Den helt spekulativa kartan matchar med andra ord perfekt vad det blev av Bezos och att så kan vara, beror helt enkelt på att han är så framgångsrik. 

Det verkar som att astrologin blir tydligare och stämmer perfekt för de människor som verkligen karvar ut en nisch åt sig själva. Alla själar återvänder inte till världen med samma jävlaranamma, även om det vore spännande att se om fler med Bezos himmel lyckats bättre än genomsnittet. Bloggaren hade under några år en relation med en kvinnlig litteraturvetare född i samma soltecken och år som Bezos och här fanns onekligen en härsklystnad som gjorde sig förmärkt först efter en tid... Jag tänker på en "var sak på sin plats"-mentalitet och nämner "vetandet" eftersom Stenbocken är en så obotlig samlare, på föremål eller robusta sakliga kunskaper. Dessutom är den en typisk historiker som nostalgiskt söker sig till det förflutna. 

Det är också tidsaspekten som gör att Saturnus - tidens herre - sägs vara någon allmän karmaplanet, men det är möjligt att detta bara är ett ihåligt västerländskt påfund när den försöker vara lite djupare och mer metafysisk. Jag har aldrig sett någon indisk astrologitext påstå att Saturnus betecknar karma, hinduerna har mer specifika metoder för att studera det enskilda horoskopets goda och dåliga bagage...

Ta t.ex. Bezos hypotetiska horoskop. Här tecknas purva punya av ingen mindre än Solen, femte husets tillfälliga ägare och naturligtvis samtidigt hemma i sitt "naturliga" hus. Individens själva identitet (Solen) blir dess karma. Att ha som karma att vilja vara, att existera, tycks antyda dålig karma som har med döden i ett tidigare liv att göra - jag återkommer strax till den saken.  

Det blir ännu intressantare av att hos Bezos finna en kamp mellan två planeter om vilken som är själens atma karaka - signifikatorn för dess åtrå och ambition för detta liv. Den ena planeten är nämligen Solen i Skyttens 29e grad men den får konkurrens från sin dödsfiende (bokstavligen!), liemannen eller Saturnus som står i Stenbockens 29e grad! Här vinner nu Solen det planetära kriget eftersom den, stadig i sin bana (som samtidigt är zodiakens referens, 0° latitud) råkar befinna sig ovanför Saturnus som vid den här tiden vandrar i sin bana MINUS EN GRAD relativt Solen. 

Därmed vet vi att själens begär är att ... vara en aktiv natur och Solen är naturligtvis en verksamt god kraft för Vädursegot. Här finns musklerna och viljan för detta barn att "göra en skillnad", att visa att man kommit till världen för att prestera. Det är ett klassiskt idrottsmannahoroskop med fenomenala förutsättningar att lysa fram som en unik individ (till skillnad från Väduren och Mars med dess bindning till den utbytbara personen, representerar Solen den unika individualiteten).

Återstår att studera graden av samverkan mellan Solen i Skytten och dess disponent Jupiter. Detta är ju planeten för de rikaste i samhället, noblessen, etc. Men Jupiter står i 12e huset för världsliga förluster och därtill stark i sitt eget negativa härskarläge i Fiskarna. Solen i Skytten baserad på Jupiter i Vatten är som att säga att eldtecknet kämpar för livet för att hålla sig ovanför de kalla vatten som söker dra ner den och släcka ut livskraften. 

Med den indiska tanken att 12e huset indikerar själens närmast föregående liv - tecknet i tolfte har just passerat ascendenten och är nyligen avslutat historia - föds misstanken att Bezos i sitt förra liv dog tragiskt eller förlorade allt han/hon hade (Jupiter i Fiskarna skulle kunna antyda ett föregående liv som kvinna). Det är mot denna känsla av att sjunka/tappa allt som man bäst kan förstå själens åtrå i detta liv och dess furiösa kamp (från ett par travar böcker i garaget när Amazon var en nystartad småfirma) för att bygga upp ett ointagligt världsligt handelsimperium (10e huset - att bli som en mäktig romersk imperator).

Jag noterade samma "negativa sensationalism" - Solen i Eld söker rädda sin lyskraft från disponenten som söker dra ner den i upplösningens Vatten - hos någon idrottskvinna för max ett år sedan, men försök hitta det horoskopet idag! Jag tror dock man i samband med Solen, motorn, kan skilja på en positiv sensationalism där individerna skapar braskande rubriker därför att en Sol i Vatten eldas på av en disponent i Eld så att vattnet kokar och hotar avdunsta. Jeff Bezos negativa sensationalism är lite mer "creepy" eftersom den ger en slingrig typ som söker distansera sig från kravet från Näringssjälen (Vatten) på att mätta alla munnar som behöver mättas (Jupiter är här i ett universellt tecken, därför säger jag "alla fisktrutar"). Bezos Sol som själens strävan är rent homosexuell: hans högsta önskan är att knulla sig själv (som Scaramucci skulle säga), och då blir det feminina Vattenelementet ett livsfarligt hot. 

Bara med den negativa sensationalismen kan man förstå hur han kan skapa en så människoförnedrande låglönesituation som dessa gigantiska lager med prylar där han håller människor som råttor i bur med skamligt låga löner. Detta är Bezos sätt att på en universell nivå (Fiskarna/Skytten) markera hur i otakt han är med sig själv och hur rädd han är att vara en normal liten människan. Han har gått på Djävulens alla imperiefrestelser om ett vinna världen (bara för att förlora sin själ).

De länder som släpper in Amazons affärsmodell och prylhangarer är döden värda, de också. Faktum är att Bezos representerar det kapitalistiska systemets sätt att försätta människor i mekaniskt upprepande och intressanta sysslor - i rent löneslaveri. Död åt kapitalismen, således. 

En Bezos junior

Bezos är en av de sista av den här typen som gavs Tid att bygga sig ett privat imperium. Bondeupprorens återkomst närmar sig än en gång och hycklare som Martin Luther kommer än en gång att peka finger åt de brinnande bilarna i förorterna och kräva mer polis och militär.

Sade jag inte att Bezos karta är rena skolboksexemplet? En rik karta som ger upphov till reflektioner över den tid vi lever i. Det beror på att horoskopet utspelar sig helt i zodiakens tredje, universella (generella) akt och att experimentet tolvslaget placerade de universella tecknen i sina hus med långtgående räckvidd.Tillägg

Men om den stora förmögenhetens Jupiter ligger i världsliga förlusters 12e, hur har Bezos då kunnat bli så rik? Antagligen har han en helt annan fysisk ascendent och därmed en troligtvis lyckligare husplacering för Jupiter. 

Men en annan tanke är att Jupiter i ett passande zodiaktecken räddar från nöd och bevarar de rikas privilegier - sök inlägg som nämner Zeus Soterios (Jupiter, räddaren). Flera texter upprepar samma resonemang men efter fruktlös jakt på det ursprungliga och mest utförliga inlägget hittade jag istället, tror jag, den idrottskvinna jag nämnde tidigare, en som drevs av "negativ sensationalism". Se: Tennisstjärnan som slarvläste reglerna (2016).
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar