Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 juli 2017

Allt handlar om regeringschefen
Genom att beta av figurerna i IT-skandalen i den ordningsföljd de framträdde i medierna nådde bloggen den 22 juli sin första egna slutsats. Det var så mycket småfisk involverad att statsministern själv måste vara en väsentlig del av problemet...

Men det tog nästan en vecka innan någon mer yttrade detta. Fredagen den 28 juli citerar en artikel i Expressen slutligen statsmannen Tage Erlander, som säger exakt vad den här bloggen i åtminstone två inlägg redan antytt:
En regeringschef som inte blir informerad av sina statsråd!  ”Detta måste av alla uppfattas som bevis på att statsministern inte fyller sin uppgift som ledare av regeringens politik”.  


Se även:
IT-skandalen och den hukande statsministern (22 juli)

Pummelled - Löfven mörbultad (24 juli)


Att Aftonbladet "oberoende socialdemokratisk" sluter leden för att skydda sin "president" är bara förväntat. Men att så många borgare är beredda att fria försvarsministern, fast han är den värsta landsförrädaren av dem alla som hållit Löfven oinformerad, avslöjar hur lite svenskarna bryr sig när exportinkomster av våra dödsmördarvapen står på spel. Hultqvist var ju en otroligt viktig spelbricka med många kontakter i Sveriges smutsiga dubbelspel inför medborgare och världen.
 
En svensk tiger...


Hyckleriet, denna nationalsjukdom, granskade jag åter i landets horoskop i ett tidigare inlägg från denna dag i Sveriges dåliga Jupiter oberoende bekräftad.

*****
 
Den kinesiska furstespegeln I-Ching (Förvandlingarnas bok), en av statsmannen Konfucius fem nyckelverk - inte under hans liv men väl senare under den konfucianska eran - har naturligtvis koll på vilken utomordentligt tragisk situation Löfven borde ha insett att han befinner sig i. 

Kapitel 43, KUAI (eller GUAI med den moderna pinyin-transliterationen)  avhandlar konsten att undanröja personer som hotar rikets säkerhet eller helt enkelt inte längre är önskvärda. 

Det här är ett av vishetssamlingens mest komplexa kapitel och har så många bottnar (så typiskt för den här boken) att det här inte är rätt ställe att börja förklara turerna. Översättaren Rudolf Ritsemas introduktion till symbolen (både piktogrammet och den sexdelade Yin & Yang-strukturen) ger knappt ens början på en förståelse av texten och undviker helt symbolens politiska tillämpning!


Klicka bilden för läsbarhet

Sägas kan bara att offret för undanröjandet dyker upp som en "lam anka" ("sitting duck") när allt redan är sagt och gjort. Om den utmanövrerade politikerns sits säger I-Ching bara:
Det kom aldrig något varningsrop.
I fullbordandet [av situationstypen Kuai] väntar bråddjupet.

Kinesiskan saknar tempus men jag väljer ovanstående form eftersom "topplinjen" (här "hexagrammets" enda brutna Yin-linje) sägs vara ett redan fullbordat faktum för den som i helig orakelkonsulation drar detta som sitt svar.

Här ser vi Löfven på toppen som en oduglig härskarpretendent som inte lyckats knyta några ministrar till sig i förtroende. Det enda som kan sägas här är att inga varningar nådde honom eftersom han var av sluten Yin-natur och envisades med att spela stor härskare (Yang) i alltför hög position ("over the top" - i det här systemet tillfaller mittlinjen i symbolens övre halva ledaren, balanserad och central i den överordnade sfären)

Kraftfullt folk söker utmanövrera och avpollettera honom - och notera att detta inte nödvändigtvis måste vara konkurrenter från inom partiet! 

Skrivtecknet jag slarvigt översatte som "bråddjupet" visar en människa som fallit ner i en fängelsegrop - en som sökte delta i det politiska spelet men till följd av bristande färdigheter puttades ut.


Tillägg

Utmärkt - UTMÄRKT! - sammanfattning i SvD dygnet efter detta inlägg av "det oerhörda" att ingen pekat på statsministern och hans manövrer före och under IT-skandalen. Men artikelförfattaren, professor (i vad framgår inte) Stefan Hedlund hade uppenbarligen inte läst Sideriska siktet. Det här inlägget innhåller i extremt koncis form en hel del av hans tankar. Bildtexten "En svensk tiger" påminner starkt om hur professorn tänker högt: "[hade] statsministern överhuvudtaget...tänkt informera riksdagen, och i förlängningen det svenska folket, om det oerhörda som hade skett." 

Samma tankegång kan förstås också knytas till I-Chings avslutande kommentar om varningsropet som uteblev! Ett sätt att bevisa sin oduglighet som härskare är ju att i hybris gå upp från härskarens centrala position i den övre symbolhalvan och där lägga locket på - illustrerat av den brutna linje som tecknar den mörkläggande Yin-principen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar