Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 14 juli 2017

Allmän visstid - när regeringen Reinfeldt införde slaveriet

Inför vänsterpartisten Ali Esbatis tänkvärda debattartikel om hur regeringen Reinfeldt återinförde det onda 1800-talet på svensk arbetsmarknad - otrygga skitjobb och dessutom lönedumpning (apropå sopåkarnas visselblåsande i Stockholm) - kan jag komplettera med ett sorgkantat astrologiskt exempel. 

Det här fallet illustrerar hur svenskarna utan att nödvändigtvis vara onda ändå i princip är så korttänkta att hela landet borde omyndigförklaras och att vår intelligenta granne ryssen borde komma över och hjälpa oss få lite nivå på vårt tänkande.... 

Det jag kallat "it-fascismen" är i själva verket en kombination av klåfingrig teknokratisk mentalitet som tror saker som inte är trasiga ändå måste effektiviseras och en olustig hunger efter pengar som är en nationalsjukdom som går tillbaka till Lort- och Fattigsveriges dagar. (Se bara smutshärden i nationalhoroskopets 8e hus - ett perverst ekonomihus där man livnär sig på vad den döda generationen lämnat efter sig.)

Låt oss börja med den suspekte arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins bidrag till LAS, "Allmän visstid". Esbati pekar ut anställningsformen som en korttänkt inbjudan till korrupta arbetsgivare att blir cheferna från helvetet för särskilt dem som är unga på arbetsmarknaden. 

Regeringen Reinfeldts lagreform Allmän visstid börjar gälla

Praxis, att använda midnattstimman från den dag en ny lag börjar gälla, ger intressant nog Sverigehoroskopets soltecken som ascendenttecken. Det här är med andra ord en lag om "kostnadseffektiva" anställningar som stinker av den lilla onda eliten (Sol = ledarskap), vilket är vad Vattumannen i praktiken representerar i nationalhoroskopet. Hade denna vida och rymliga folkkropp med den stora rikedomens Jupiter legat i något annat hus än det 5e för ledarskapet, kunde Sverige ha varit ett land med verklig progressivitet och en rymlig tanke om humanitet och vari den består. 

Men i 1974 års horoskop (från slutet av socialdemokratins långa dominans) avslöjas att det var si och så med både det ena och det andra, främst jämlikheten i det här landet. Det är en påfallande obalans mellan eliten och folket (Solen och Månen) som sedan späs på vartefter tiderna själva blir allt ondare... 

Nationalhoroskopet

Eliten badar i förmåner i 5e lyckosamma huset medan folket är uppbundna till 8e huset för dolska stämningar och korruption, särskilt ekonomisk. Tänk den svenska svartjobbaren men sök även efter ett äldre inlägg apropå nyheten att svenskarna snattade mest av alla de skandinaviska folken. Det är när ett folk ser att överheten lever på en helt annan nivå som folkkroppen korrumperas och söker kompensera sig... Det ursäktar inte folkets låga grundnivå, men ansvaret faller, som alltid, på Solen - på den ledare som borde ha sett som sin plikt att hjälpa alla till sin egen nivå, insiktsmässigt och materiellt. Istället står ojämlikheten permanentad på himlen när "Olof Palmes Sverige" är på sin höjd och detta är just det gamla Feodalsverige, Fattigsverige, som Ali Esati noterar att det har kommit åter.

Och så till horoskopet för Allmän visstid ---- det stinker av slaveri och elände! Vattumanascendenten representerar den nya anställningsformen och den fallerar i samma ögonblick men uppsöker ascendenthärskaren, den formala Saturnus. Den hårda och snåla Saturnus står uselt svag i näringslivets element Vatten och därtill i olyckans och fiendskapens 6e hus. En värre lagändring är svår att föreställa sig - en som i sinom tid kommer att alstra sjukdom och elände för tjänarkasten. 

Arbetsgivaren ser förstås detta sänke i Vatten som att de anställda slavarna drar dem ner i olycka och olönsamhet och Saturnus tjänar således två syften: ont fördrivs med ont så att Saturnus snålhet - "austerity" - också tänks vara lösningen på lönekostnaderna.

Ja, här slås så att säga två flugor i en smäll eftersom Vattumannen indikerar koncept eller sociala klasser eller platoniska idéer. Det är uppenbart att en Vattuman med sin härskare så lågt ner som i "särintressets" tecken Kräftan inte kan representera hela befolkningen. Vi ser här en anställningform för samhällets många men ansiktslösa kugghjul som håller NÄRINGSLIVET rullande.

Missa inte den perversa kombinationen av snåla husbonden Saturnus i näringslivets element i kombination med dess vän, den eviga ja-sägaren Venus. Denna väna planet har det inte i sig att revoltera och kräva bättring så 6e huset är en verklig pesthärd av främst kvinnor (Venus) som drabbas av arbetsgivarens djupt irrationella försök att kapa kostnader genom att bara ta in folk just precis då de behövs. En bättre illustration av prekariatets illamående är svår att finna!

Värt att besinna också hur Mars i starkt härskarläge i Väduren står i ett av de onda husen (3e), visserligen ett reformerbart hus, men i det här läget onekligen ett helveteshus. Den enda vän jag känner med aggressiva tendenser som yngre hade just Mars i 3e och efter några öl brukade han hemfall åt märkligt intellektuellt självhat och kallade sig själv "ond". Det säger sig självt att "Allmän visstid" i sin födelse den 1 juli 2007 är en OND VARELSE direkt ur regeringen Reinfeldts kollektiva hjärna. Utan fostran kommer den här anställningsformen att bli hur vidrig som helst. 

Och Mars, för Vattumanascendenten både en naturlig och verksam illgörare, börjar sin jävelskap direkt genom att stimulera de onda rika männens förmögenhetsplanet Jupiter uppe i 10e huset för personer i maktposition (staten eller arbetsgivaren)! Aspekten räcker för att ytterligare korrumpera en Jupiter som för Vattumannen ("helheten") representerar ond förmögenhet i händerna på individer istället för hela folket. På vägen passar omoraliska Mars dessutom på att med sin mörka eld torka ut livslusten hos tjänstehjonen i det olycksdrabbade 6e huset för slaveri och fiendskap. I termer av könen är det Mars (männen) som direkt misshandlar Venus (kvinnorna)!

Att fullmånen indikerar en brytning med det gamla och en nyorientering lämnar jag därhän som ett generellt och i sig rätt neutralt omen om att denna lag var viktig, inte alla små ändringar inträffar under en nymåne eller fullmåne. Det är vändningen till det sämre för de många och den onda stimulansen av de rika och mäktiga som är horoskopets verkliga budskap.

Jag tror t.o.m. en nybörjare i den nobla och sanna astrologin kan följa turerna och se att här börjar målas upp något makalöst ondskefullt. Och detta valde svenskarna själv, genom att vara så obegripligt dumma att de köpte borgerlighetens alla lögner inför valet 2006. Den här lagen plus chockhöjningar av fackavgifterna var vad den Onde Rike Mannen planerat sedan de stupida folkmassorna kärat ner sig i "fräscha ansiktet Reinfeldt". De onda kapitalisterna har alltid en ny sån här figur i "pipeline" och just nu hajpas Annie Lööf som sjutton i de borgerliga medierna. Och ärthjärnorna svarar direkt i opinionsundersökningar som visar att man "tror" på henne. Herregud vilken tragisk fars.

*****

Här ett horoskop för en svensk byggnadsingenjör som vände kappan efter vinden och blev en it-fascist (ja, han såg garanterat inte sin nya utkomst på det sättet). Han designade ett datasystem för arbetsledningarna på sjukhus för att de skulle kunna "boka"/fylla på med sjuksköterskor med kort varsel. Prekariatet! Han var uttryckligen en sådan Mars som attackerade Venus i lagförslaget här ovan, män som slår kvinnor, och detta "visionärt" 3-4 år innan regeringen Reinfeldts nya lag trädde i kraft. 


Mannen var lustigt nog inte någon ond kapitalist, tvärtom en smått frånvarande och drömsk natur. Det gör att man med hög säkerhet kan välja Månen i Fiskarna trots att psyket senare under dagen går in i mycket mer framåt Väduren. Det faktum att han körde fast och fick omskola sig tyder också på Månen i Fiskarna som här likt ena kartan ovan, ser sitt närande Vatten torkas ut av Fiskarnas härskare Jupiter i Eld. Jupiter står i 2a ekonomihuset, så det är uppenbart att den fantasifulla Månen har ett lika begränsat omfång som hos Fredrik 'räknenissen' Reinfeldt (som hade Månen i 2a huset för "räkna mina pengar"). 

Alla horoskop som "torskat" på andra huset är folk som fastnat i gyttjan och inte lyckats passera det lilla barnets orala fas, där allt handlar om att "stoppa i mun" för att trygga känslorna av att vara säker och mätt. Det var den här låga nivån som Reinfeldt så djävulskt utnyttjade på gammalt översittarmanér: är man sjuk och arbetslös behöver man heller inte äta något - så låt oss strypa allt socialt stöd till de svaga och belöna dem som haft turen att hitta sig jobb som inte sliter på hälsan - sådana som räknenissen Reinfeldts eget. Den här favoriseringen av "lätt" skrivbordsjobb är det som utmärker den rika eliten i Sverigehoroskopet medan "folket" har sin Måne fast i den tunga Jorden (Vädurs-Månen ägd av Mars som fastnad i Jordtecknet Oxen).

Den här blivande it-fascisten var således en vänlig natur (Månen i Fiskarna baserad på Jupiter i barnets tecken Väduren). Men han var naiv och insiktslös om konsekvenserna av det it-baserade slaverisystem han byggde. Jag häpnade när jag fick vet att hans egen hustru var sjuksköterska. Man bara undrar om de alls förde några köksbordsamtal över värdet av det system han designade...

Även om teknikerns månascendent inte är sista ordet är det intressant vilka konsekvenser blir för den som känner och agerar som Fiskarna och på känn simmar hit och dit i vattnet, synbarligen enbart i syfte att finna nästa plats som kan föda dem. 

(Jämför ekonomijournalisten Andreas Cervenkas tal om världens högavlöande vd-typer som fiskstim som drar från företag till företag och förser sig - riktligt! När Cervenka skapade den liknelsen hade bloggen redan konstaterat att Fiskarna som måntecken - Månen står för begär - dominerade markant i en studie av några hundra vd-typer.)

Fiskarna och därmed den Vegetativa Själen i 1a huset förpassar nämligen in den övergripande konceptionen, insikten om helheten, i 12e offerhuset! Den som verkligen vill vara en förlorare i världen, ska således inte befatta sig med intellektualitet på dess högsta och mest överblickande nivå. Var det därför mannen misslyckades som byggnadsingenjör och testade den ännu omogna it-branschen?

Hans Mars i ledarbenägna Lejonet står miserabelt illa i 6e olyckshuset och angriper dessutom månascendenten. Ännu ett exempel på hur Eld torkar ut ett Vattentecken, dvs bränner och dränerar livskraften! ("Utbrändhet") Eftersom Mars är det här horoskopets motor för försörjning (äger 2a plånbokshuset) ser vi en djupt kontraproduktiv historia rullas upp: varje försök att ta ledningen och styra hushållets ekonomi resulterar i skador mot hemmiljön (Månen)!

Horoskopparallellerna mellan denna naiva it-fascist och borgarnas Allmänna visstid är uppenbara: det it-nissen hade i sig som princip - Saturnus - matchar gradexakt Solens position i den nya anställningsformen. Det ser ut som att it-nissens "rena" konception (it-system) utlöser makthavarens (Solen) lagändring! Eller ska man tolka den gradexakta korrespondensen som att vi här ser båda sidorna av samma mynt? Saturnus och Solen är ju via hemmapositionerna Vattumannen resp. Lejonet ömsesidiga fiender: den förra skapar världen från den osynliga intellektuella andevärlden medan den senare "lever ut manuskriptet" som levereras från andra sidan. 

(Detta kan förklara varför ateistsekten Humanisternas ordförande inte får någon rätsida på sina tankar, han har både Lejonet och Vattumannen aktiverade PLUS angrepp från låga Kräftan mot Vattumannen. Inför så oförenliga arketyper blir man ett attitydlåst vrak som i "liberalismen" namn angriper världsreligionerna och egentligen bara gör sig själv till åtlöje eftersom man tydligt avslöjar hur det egna livet är ett fuskbygge som består av oförenliga direktiv. En av många själar på väg och som ser ut att behöva ytterligare ett antal återfödslar för att hitta en högre integritet...)

Det finns ett tragiskt efterspel som just exakt rörde teknikerns hemmiljö. Några år efter att it-fascisten rullat ut det här systemet för att förslava sjuksköterskorna i osäkra jobb med svårigheter att planera någon längre tid i förväg - dör hans hustru, sjuksköterskan, i cancer. Stressad av sitt yrke och rökare växer aggressiv lungcancer i henne. 

Termen "poetisk rättvisa" känns fel att ta till här, men så hemsk som CANCER (Kräftans tecken) är i regeringen Reinfeldts laghoroskop, råkade jag i min horoskopsamling ha ett perfekt exempel på hur svensk dårskap slår tillbaka på dem själva, just för att de skolats av staten att bara tänka på pengar och att göra sig nyttiga. 

Ingenjören var inte en ond man, hans Mån-Fisk var mjuk och humoristisk - en sympatisk människa - men jag har aldrig sett maken till en "nyttig idiot" för den ondska som bor i Sverige och som utgår från de rika som äger precis varenda regering som sätts i Rosenbad som ett gänga dåraktiga marionetter.

Den verkliga tragedin är att detta folk aldrig kommer att sätta sig till motvärn mot överhetens sätt att forma deras liv och begränsa deras tankerymd. Inte heller jag gör mer än knyter näven i fickan när jag ser fram mot en sketen ålderdom som fattigpensionär på bidrag - om det nu finns några sådana om tio år när Sverige gått in i den onda rika elitens Jupiter-cykel enligt dasha-systemet. Det är nämligen då den onda rike mannen tappar all hejd och driver Sverige in i krig till följd av att klassintressena har divergerat bortom smärtgränsen. 

Ta Stockholms sopåkares vilda strejk som ett första tecken på att klasskriget har börjat. Svenskarna är för märkta av sin historiska underkastelse inför överheten, men "nysvenskarna" ger hopp om att Sverige åter kommer att fyllas av folkliv. I den meningen kanske t.o.m. kapitalismens version av globalismen tjänar ett syfte, fast inte det den profithungriga överheten tänkte sig...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar