Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 juni 2017

Transiter: Arbogakvinnans morddom


AB kör ut en svengelsk nyhet som innehåller ordet "flash". Som med "event" istället för det svenska evenemang och andra exempel, demonstreras här den nya slösvensken som tar genvägar, skaffefifflar etc, så fort en möjlighet ger sig. Man byter till och med språk bara för att slippa knappa så mycket på tangenterna. Varför är dessa spån ens i nyhetsbranschen om de ogillar hantverket så?

Om man antar att det tog geniet som publicerade den här "blänkaren" några minuter att sammanfoga ett par meningar kan man kanske tänka sig att domen förkunnades i Västerås 10.10, ge eller ta några minuter. Vi får då ett bra lokalt horoskop med hyggligt exakt Lejonascendent att jämföra Arbogakvinnans karta med:
Obs. Här ligger transiterna innerst medan ögonblicket för morddomen noteras som Lejonascendentens 15 grad.

Det här är naturligtvis intressant givet Arbogakvinnans medfödda Måne i motsatta Vattumannen som i brist på födelsetid satts till lunch och tecknet 5 grad. Härifrån är det nu fritt fram att spekulera över hennes födelsetid om man vrider fram den medfödda Månen till cirka 15 grader för att matcha domslutets ascendent.

Johanna Möllers Vattuman-Måne hinner inte så långt fram under födelsedygnet, men som tur är ligger Månen idag i Lejonet i domslutets första hus, så uppenbarligen är det natal Måne/transiterande Måne som eventuellt ger en ledtråd. Möllers natala Måne nådde samma grad som domslutets, bara minuter före midnatt. Oddsen talar naturligtvis inte alls för en så sen födelse, men vem vet? 

Viktigare är kanske att se hur den pågående överhettningen i Tvillingarnas tecken direkt och otvetydigt knyter an till Möllers inre Lieman: Solen i svag konjunktion med den supertajta konjunktionen av Merkurius (ränker och illist) och våldsmannen Mars. 

Och det är den förbipasserande Mars i Tvillingarnas 22 grad som EXAKT pekar ut Möllers inre Lieman eller dödare... Hon hade dessa astrologins två naturliga illgörare i opposition med varandra vid sin födelse, vilket naturligtvis inte är ett lyckligt födelseomen. 

Se även den avlidne skådespelaren Michael Nyqvists horoskop - det första av dagens två inlägg om transiter.

Månen är i vilket fall intressant eftersom den symboliserar barndomshemmet och främst modern. Fadern, Saturnus, är också närvarande eftersom Saturnus i rollen som Liemannen nyligen backat in i Skorpionen och härifrån "arresterar" dagens transiterande Måne. Men här fungerar Saturnus naturligtvis som den verkställande makten - domslutet blir Saturnus som Gränsdragaren, fängelsemuren eller sinnessjukhuset.

Utifrån Arbogakvinnans natala Måne (och frågor kring hemmiljön) var detta således två usla dygn då Månen passerade Lejonet och därtill dråpslagets Mars nådde exakt den grad då den triggar hennes medfödda "obalans" mellan hårdhet och konstgjordhet (Saturnus) och våld (Mars).


Om man nu - ytterst spekulativ! - tar en födelse strax före midnatt för födelseorten Eskilstuna (om jag inte är felunderrättad), då hamnar mördarens barndomshem i rejält blåsväder eftersom det är den självtjänande och profitjagande Jungfrun som stiger i öster. 

Jungfrun som ascendenttecken kan vara osjälvisk, men då måste många andra starka ting styra horoskopet i rätt riktning. Och det är knappast ett gott omen att se maktgalenskapens axel (10e/4e) aktiverad av båda de naturliga illgörarna medan Hemmets ägare Jupiter förpassas in i Olyckans och Fiendskapens 6e hus tillsammans med Hemmets signifikator Månen! 

Olycka mot barndomshemmet till följd av dotterns maktlystnad och egna inre turbulens (Mars i själsdjupets 4e). Den här hypotetiska ascendenten ger en så rörig bild kring hennes hemmiljö att man inte vet var föräldrarna slutar och dotters känslor börjar.

Födelsedagen, den 15 januari 1975, ligger bara en månad före gällande Sverigehoroskop, och ett antal positioner är redan på plats hos Möller, inte minst den pengahungriga Venus-i-Stenbocken som i nationalhoroskopet är ascendenthärskare och fastän en acceptabel placering förklarar varför materialismen står som spön i backen i detta sorgliga folk som inget annat vill än lika småfurstar med vad brödsmulor makten nu slänger åt dem. Nationen är avstannad, dekadent, och korruptionsbenägen och som höjdarna beter sig, så gör också folket. 

Vad vi ser i Johanna Möllers karta är alltså en bild som håller på att ta form för att beskriva helveteslandet Sverige med dess sanslösa fixering vid pengar och oetiska export saker som dödar andra - men gör att vi får det lite bättre. Johanna Möller är en präktigt svensk medborgare, kroniskt frustrerad över att hemmet inte var så lyxigt (Jupiter) som det borde vara. 

Men hon gick längre än Reinfeldts smarta lansering av ett rut- och rot-samhälle - smulorna kastade åt de små så att de superrika kunde berika sig magnituder mer genom att arvskattens eliminerande och andra trick som den lilla människan ändå inte bryr sig om, så hungrig på att få köpa sig en ny soffa och ett nytt kök. Ett lätt tragiskt folk som frågar efter så lite, är det inte?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar