Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 juni 2017

Slumpmässig uppställning men ändå intressant...

Här är senaste astrologiska kuriositeten i min fascination för den arketyp som Shakespeare måste sägas vara, en sinnebild i den västerländska kulturkretsen för en bard, en diktare, en fabelmakare...Knäpper på mejlprogrammet vid lunch och ser att amerikanska Amazon under natten, svensk tid, bekräftar att de just skickat ett paket med två böcker om den 17e greven av Oxford, enligt många kvalificerade bedömare den verkliga författaren till Shakespeares pjäser. 

Det lustiga med de här två böckerna var att de först fastnade några dagar eftersom jag glömt knäppa på "utlandsköp" i min internetbank. Efter tre dagar varnade Amazon för att köpet skulle hävas om jag inte betalade inom tre dagar. Givet missen är det en fascinerande slump att leveransbeskedet levereras exakt under midsommarnattsdrömmen som jag igår morse banalt Shakespeare-alluderande vände till en midsommarnatts mardröm för en kritik över Sverige. Såna har saker kan man inte planera! Det rör sig om planterade mönster, sparvar som flyger rakt i munnen på den som inte är helt tillknäppt.

Men det det var bara ett sammanträffande i sammanträffandet (såsom pjäsen Hamlet tydligen innehåller en drömsekvens inbäddad i en annan). Det verkligt intressanta är att bekräftelsen från bokhandeln dyker upp under en exakt nymåne (en nystart eller projektstart i viss fråga), och därtill av en för ämnet ytterligt intressant art:Man påminns förstås direkt om "Shakespeares" kommentar (citerat flera gånger på bloggen) om hur hans kreativa livsandar mår väl under inflytandet av Eld och Luft men drabbas av svårmod under de två negativt polariserade elementen. I detta horoskop tecknas extrema budskap för båda sidorna eftersom kartan helt motsvarar den naturliga zodiaken där 1a huset (Solens och identitetsfrågornas hus) matchar Väduren, vari Solen anses "upphöjd". Jag vill påminna om att författaren till Shake-Speares Sonetter helt klart säger att textens verkliga upphovsman måste dö för världen (dölja sin verkliga identitet)!

Med Väduren i 1a hamnar de stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus i de olyckliga eller t.o.m. onda husen 6 och 8, i Jord och Vatten. Jag ska inte kommentera dem här annat än att dessa är hindren för den verkliga författaren att vinna sitt erkännande, speciellt den onda Saturnus som begränsar det femte identitetshuset.

Det är förstås de positiva budskapen som genast fångar blicken med deras eldiga och luftblå naturer. Från det att man noterat att tredje intellekts- och författarhusets bhava karaka Mars är på plats får vi dels en direkt anknytning till identitetsfrågan eftersom Mars samtidigt är förstahusägaren, och sedan en upprepning av samma omen eftersom Mars är konjunkt i 3e med identitetsplaneten Solen. 

Dessutom stiger förstås konstarternas Venus i första huset och de ägs här av Mars i skrivfärdiga kommunikatören Tvillingarna "perfekt hemma" i sitt eget tredje hus. Någon kanske minns ett äldre inlägg om Edward de Vere alias Shake-Speare som jag betitlade "Vass penna en fjäder i hatten" - en ordlek som kombinerar gamla tiders fjäderpennor med emblem för förvärvad merit.

Se även: Litteraturvetare ser Merkurius som synonym till den verklige Shakespeare (2016)

Sedan fjäderinlägget skrevs 2011 har jag blivit allt mer fundersam om reinkarnation är det bästa sättet att förklara upplevelser av kopplingar till enskilda livsöden i det förflutna. Under pågående läsning av senantika filosofen Proclus lutar det snarare åt att det bara existerar en Själ (med stor bokstav) och att alla människornas inneboende själar har en inbyggd koppling till denna och att det därför är fullt möjligt för vem som helst att vara vad som helst. 

Varför vi nu inte tar för oss mer än vi gör i Sverige, inte insisterar på att vara mer än den rike mannens trälar, måste bero på det Proclus såg som Själens flerskiktade sammansättning. Vi ingår också i en folksjäl som kan sätta taket lågt. Bara extrem alienation från den egna kulturen kan öppna en själ på jorden för andra kopplingar i den osynliga världen, andra vägar att få feedback på frågor om den egna identiteten här och nu. Man kan födas hur svensk som helst och ändå resonera mot andra tider och platser. 

Det turistande svenska folket skulle t.ex. kunna fråga sig varför man rest dit man rest - det kan vara en högst påtaglig indikation. Visar det sig att man besökt samma gamla turistorter som reklamen manat en att åka till, då tappar kanske detta omen skärpan och pekar bara på att man är en total produkt av sin egen tid.

Men i märkliga fäblesser för andra platser (och tidevarv) uppstår ofrånkomligt frågan om det är egna tidigare liv som är förklaringen eller om man hämtar känslorna från en mer diffus känsla som egentligen är folksjälen... Inuti Själen eller Världssjälen ryms naturligtvis så många folksjälar man orkar spilla tid på att identifiera...

Och det sista jag ska säga om det här fascinerande horoskopet är att det innehåller t.o.m. en tredje solklar indikation om identitetsfrågan. En trippelattestering! Det tredje budet syns i den goda karmans femte hus (om saken gäller en individ). Via Vädursascendenten ligger det genuina soltecknet Lejonet hemma och det här året passerar "zoomlinsen" Rahu och skapar en stark fokusering på identitetsfrågan. Med detta är vi återigen tillbaka till Solens egen position invid den vassa pennan i 3e författarhuset!

Hade det här horoskopet varit en dröm som jag just vaknat upp från, skulle jag kalla det en stor dröm, en signifikant dröm. Med C-G Jung kan man kanske tala om ett synkronistiskt inträffande. Jag beställde visserligen böckerna redan den 16 juni och nämnde det i ett spretigt utkast till inlägg som inte var menat för publicering utan bara för att "skriva av mig". Sen råkade jag trycka ut det ändå och så egenartat att ett annat opublicerat Oxford-inlägg slank med samtidigt. 

Men styrkan i symboliken gör att hela denna period "hänger ihop" så att det finns anledning att se det som en sammanhängande synkronistisk period - eller livet självt som berättar om sig.

Det är med andra ord väldigt starka krafter i rörelse i Tvillingarnas tecken för närvarande och inte konstigt att bloggaren med både Måne och ascendent i detta tecken berörs... Detta är då arketypteorin som helt lämnar själavandringsmotivet därhän och literaliserar zodiaken som synliggjorda arketyper som i sig bär på kraft att driva tankar och känslor i olika riktningar...

Det tål att påpekas på nytt att Edward de Vere var född med just Solen "upphöjd" i Väduren och således en fåfäng människa oerhört angelägen om identitetsfrågor... Sedan är jag inte helt säker på att man inte är ute och cyklar om man går ännu längre och noterar hur Edwards skrivarpenna Merkurius i Vädurens 7 grad matchar gensvarets Måne i Tvillingarnas 7 grad när böckerna skickas. Med det gamla västerländska aspektschemat hade det varit en formellt korrekt observation... 

Sen kan man alltid fundera över med vilken logik bloggaren använder svensk tid för ett horoskop över böcker som just flaggats som skickade i USA! Svaret är, som alltid, att det är HÄR ominat visar sig för betraktaren, en förväntansfull köpare. Borta i USA kunde någon stackars låglöneslav på Amazon inte bry sig mindre om ännu ett paket han eller hon markerade som skickat och som triggade ett automatiskt mejl...

Nu är så mycket nytt att läsa om greven av Oxford alias Shake-Speare på väg att det kan dröja innan det blir något inlägg i ämnet. Jag ser särskilt fram mot boken som fanns hos svenska Ad Libris om hur "Shakespeare" jobbat in sin astrologiska kunskap i sina pjäser.Tillägg

Lika intressant är horoskopet för beställningsögonblicket, där Amazon väljer att använda boktiteln "Shakespare Suppressed" (och ett föremål ytterligare). Den undertryckta identiteten syns nu tydligt genom Solen och Mars i Tvillingarna i 8e huset med hämmaren Saturnus på sig via opposition - jämför med Saturnus i 8e i horoskopet här ovan! 

Även denna karta binder ihop ascendenten med identitetsfrågan (Solen + ascendenthärskaren) och nu genom den klart mysterieintresserade, Marsstyrda Skorpionen i öster.
Vid beställningsögonblicket råkar Månen befinna sig i Vattumannens avslutande tredjedel, som i Edward de Veres horoskop, och hade man använt de västerländska aspekterna kunde man ha pekat på "uppväckaren" Mars i Tvillingarnas 14 grad i nära aspekt med grevens identitets-Sol i Vädurens 15 grad....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar