Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 21 juni 2017

Sjuklig IT-entreprenörs huvud rullar, knappt...

Taxibolaget Uber är ett påfund från helvetet som omvittnar hur kort tid västerlandet har kvar - ett avsiktligt försök från ett fåtal giriga IT-entreprenörer att nå den mytiska "1 procenten" genom att förslava taxichaufförerna i ett låglöneträsk. Dessa demoniska varelser i mänsklig kropp utnyttjar sedan den självmedvetna medelklassen som tänker som fattighjon och vill ha sina tjänster så billigt som möjligt. När så många är involverade i förtrycket av de egna fundamenten, då är en civilisation dödsdömd. Men alla kör på till det bittra slutet.

Död är i sanning Uber-vd:n också som nu avgår (SvD) efter anmälningar om en förråad och grabbig låg sexattityd så typisk för dessa obalanserade datatekniker.Sinnelagshoroskopet är kritiskt eftersom Solen är sjunken till den Vegetativa Själens giriga eller hungrande nivå och psyket (Månen) inte ens har kontakt med de egna drivkrafternas Sol i korruptionens och sexualitetens dolda 8e hus. Att Solen är förhärdad av kallsinniga Saturnus och verkar ur ett omedvetet hus, understryker fenomenalt tydligt exakt samma tes jag drev i föregående inlägg om psykopaten och IT-entreprenören Peter Thiel. Ibland droppar exempel som övermogen fallfrukt från medieträdet! 

Lika illa för überidioten är att psyket i expansionslystna Skytten ägs av en uselt placerad Jupiter i materialistiska Oxen (Jord) och direkt angripen av korruptionens stjärna Algol - Satan själv. Ubers vd fångades på film när han skällde ut en taxichaufför som beklagade företagets oetiska lönedumpning. 

Denna Jupiter är tekniskt sett en välgörare för Skytten i 1a huset, men 6e är fiendens och olyckans sektor så att själva fientligheten och den ox-lika brutaliteten i vd:ns expansionslust gör honom till hans egen och företagets värsta fiende - vilket Ubers aktieägare nu noterat: den bedrövligt understödda Månen är ägaren till den bedrövligt placerade Solen. Här är "sensationalism" (eld/vattenkriget) eller rubrikskapande på lägsta och sämsta nivå.

Att avgången illustrerar rovkapitalismens falskhet är tydligt eftersom skitstöveln får sitta kvar i styrelsen!

Precis som Fredrik "ex-Bank of America" Reinfeldt hade denna satansangripa Jupiter som sitt högsta goda, tycks Jupiter i Oxen vittna om en årskull själar som är särklassigt svagt utvecklade i andligt avseende. Lycklig den som föddes under en stjärnhimmel som tonar ner Jupiters inverkan under sin passage genom pengarnas och ägandeinstinktens Oxe och disponerar individen till att fokusera andra saker i livet... 

Man kan egentligen bara tänka sig en vettig Jupiter-Oxe i samband med matutskänkning till skolelever eller nödlidande - låt aldrig dessa gå till näringslivet för då tar historien en vändning till det värre. Oxen kan vara något så helvetiskt självisk, vilket omvittnas av dess topposition och funktion i horoskopet för Svenskt Näringsliv.

Uber var ett kulturfenomen och dess visuella attraktionskraft ses säkert i kungamakaren Regulus som hittar planeter att "välsigna" i ledarskapets Lejon. Men en god placering är inte ett motgift mot en dålig - de tenderar att uttrycka sig via olika livsområden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar