Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 20 juni 2017

Siri - inte Appletramset utan den banala ondskans kommunikatör

När jag läser en vänsterpartists replik i AB till en kriminellt korkad tankegång från Svenskt Näringslivs "programchef" Siri Steijer, inser jag med vilken astrologisk precision Svenskt Näringsliv plockar sina duperade unga idioter med dollartecken laserbrända på näthinnorna.

Ibland är bärarna av den kapitalistiska Smittan så oansenliga att jag inte ens taggar inlägget med namn - Principen under betraktelse är så mycket viktigare. Så var fallet med Siri Steijer, men nu när hon inte längre skriver åt SvD utan sugits in i Svenskt Näringsliv inser jag (åter) hur ruskigt väl astrologin ringar in de som valdes ut av Satan som hans potentiella handgångna män och kvinnor  redan i och med födelsen till en skriande stark "stråle" från Satansstjärnan Algol. (Ingenting strålar förstås i kausal mening, astrologin är bilder eller tecken inifrån himmelen, inifrån en djupare/högre nivå av det universella medvetandet, eller som grekerna kallade det, Intellektet.)
Utvikning. Ra'as al-Guul, demonens huvud, fick ett andra liv via araberna sedan de ålderdomliga persisk-judiska tankarna gick förlorade. (Jfr. hebreiska rosh, huvud, med arabiska ra'as - man ser lätt den språkliga släktskapen. Hur Satan reducerades till bara en demon i arabisk tradition har möjligen en förklaring i samma osäkerhet som den här bloggen uppvisat angående denna personifiering av den formlösa Ondskan: det skulle kunna röra sig om pengarnas demon Mammon snarare än Mörkrets furste själv. Bloggaren har som kanske enda person i världen gjort kopplingen mellan den onda stjärnan - som naturligtvis ligger still i pengarnas tecken Oxen - och därmed också anknyter till traditionen om hur judarna föll frestelse för Guldkalvens lockelse - och ett fragment i de judisk-sekteristiska Dödahavsrullarna. 

Bloggaren har ett kort men distinkt "tidigare liv-minne" av en judisk fruktodlare som var hängiven den nationella saken. Eftersom fruktodlaren i visionen väntar på landets befriare bör det vara tidigt under det första århundradet före vår tid, då rörelsen tog den gestalt som krävdes för att ur sina egna led (när fruktodlaren redan var död) lansera en rebellisk ledartyp som - åtskilligt historieförfalskad och avpolitiserad - blev hågkommen som Jesus från Nasaret och blev grunden för en hel världsreligion. Inte illa pinkat av några tusen judiska nationalister som hatade Rom och den vekhet som kulturfolket - hellenisterna - drog in i landet. Det går att dra många kopplingar från den här intensiva perioden och samtiden...

Eftersom Steijers horoskop avhandlades redan 2013 i Antikens symboler för en sjuk marknad, ska jag bara komplettera här. Jag har tillfogat det äldre inlägget och några ytterligare taggen "Guldkalven (Satans mask)" men eftersom Bibelberättelsen om hur det judiska folket under sin fångenskap skadades av Egyptens lull-lull (idag bytt mot bling-bling eftersom idioter som svenskarna ofta är, gärna tar in samma tanke en gång till genom den amerikanska engelskan istället för att förstå att de redan har den i sitt eget språk), lånar sig deras rusiga dans runt Guldkalven lätt till antisemitiska övertoner. 

Bloggen har själv kommit snuddande nära några gånger, vilket lett till en och annan läsarkommentar som ventilerat den här ogenomtänkta hållningen. Huset Bonniers i Sverige är en särskild styggelse som kunde få den bäste att börja låta som en antisemit om han saknade förmåga att skilja på Djävulen och dennes overtyrer som lurat in mer än ett vekt folk i sitt nät - se bara det fasansfulla svenska nationalhoroskopet på dess folkliga, lunära sida (det är Ullared från vaggen till graven). 

De judiska Dödahavsrullarna som mer än en gång kommenterats på bloggen (enbart taggen esséer/ebioniter/judekristna har 34 användningar) torde visa att det bibliska "Israel" (då: provinsen Syrien ur romarrikets perspektiv, ungefär som USA i dag ser ner på Sverige som en liten nyttig idiot för deras imperialistiska strävanden), hade ett moraliskt högtstående folk med klar insikt om hur materialism degraderar både själ och intellekt - vilket Siri Steijer är ett  utmärkt exempel på. 
Svenskt Näringslivs "programchef" har ett sinnelagshoroskop som på flera sätt påminner om landsförrädaren Fredrik Reinfeldt. Efter dagligt bloggande i 8 år börjar jag nu se hur den mediokra människans "typ" ser ut astrologiskt, den sort som lättast snubblar på sin inbillade smarthet och väljer en förkrympt världsbild som alltid handlar om att gynna sig själv och skita i helhetens bästa. Steijers karta är ett praktexempel på hur osportslig och egoistisk Jungfruns (åkerbrukaren) kan bli, lika upptagen som småföretagaren att jobba på sin rika skörd (vinst) att här frodas negativa och fientliga tankar under ytan. Antikens zodiak likställer frankt åkerarbetaren med Fienden eller Olyckan (6e huset) och det är under den här symbolen som antisocialt kritik eller t.o.m. hat mot överheten frodas som värst. Det förefaller också vara det tecken som i linje med dess analytiska Merkurius-natur ligger närmast till att angripa andra för deras yttre eller kroppsliga egenskaper som antisemiter och islamofober visar. Jag ska återkomma till en djupare förklaring till judarnas upplevda girighet strax.

Steijers månascendent är densamma som Fredrik Reinfeldts fysiska Jungfruascendent och som vanligt innebär det att den ideologi som omfattar alla individer - Vattumannen - upplevs som en olycka eller en fiende av den som valt att låta självintressets Jungfru spela förstafiolen. Samma antisociala läggning kan förstås uppstå på många sätt och genom ett samspel av ett antal av de mer introverta astrologiska principerna, men i det här fallet är det riktigt illavarslande. Steijer har nämligen en demoniskt (Rahu) förstorad hatiskhet eller impusliv vilja att hugga, bryta med eller kapa av (Mars) kopplad till det all-inkluderande och därför kollektivistiska tecknet Vattumannen. Likt Reinfeldt är välfärdssamhället hennes värsta fiende, något att kapa bort som en kostsam barlast.

För att förstå hur en människa kan bli så in i själen snål och själviskt att man tar parti för djävlarna bland ett folk, måste vi nu titta på hennes förpestade sinne och intelligens. Det är inte ofta BÅDE Måne och Sol står under Satansstjärnans korrumperande inverkan, men här händer det! 

Resonemanget är som följer: Återigen i likhet med Reinfeldt är det den ONDA rikedomens Jupiter som står under attack från den korrumperande stjärnan Algol och ur sinnelagets perspektiv sker detta paradoxalt nog i 9e huset för "mitt högsta goda". Kvinnans själ är så långt ner sjunken i helvetet att hon faktiskt tror hon följer den sanna vägen när denna förfallna elits välståndsplanet (i det privata ägandets tecken Oxen) sprider sina onda följdverkningar genom hela tecknet och förgiftar såväl det gatsmarta intellektet Merkurius i nära konjunktion med pengarnas planet Venus. Eftersom Solen i kommunicerande Tvillingarna är merkurisk, såväl som Månen i Jungfrun, är hon alltså ett klockrent språkrör från den onda lilla elit som driver lobbysekten Svenskt Näringsliv. Dessa är Guds fiender, även om ingen i Sverige bryr sig, givet massans eget slaveri under samma Oxe och Algol (Ullared-syndromet: "shop till you drop").

*****

Utifrån några egna tidigare liv-minnen och deras ordningsföljd i tiden har bloggaren rationaliserat följande möjliga förklaring till att den giriga juden blivit ett så efterhängset tillmäle, åtminstone i Europa. Det är ett historiskt faktum att Europas kristna, särskilt i finare kretsar, höll sig för goda för att profitera på den fulla penningen Medeltiden igenom. De judiska enklaverna sattes att utföra detta smutsiga arbete och det är så vi gradvis börjar finna judar inom låne- och bankväsendet. De är alltså en monstruös produkt av den kristna elitens egen snobbism. Givet reinkarnationens realitet, är det nu närmast självklart att DU BLIR DET DU FÖRAKTAR ... I SINOM TID. 

Bloggaren har minnen av ett kort och resignerat liv som svart slav i 1700-talets början i North Carolina där husbonden var en fransman inflyttad till Charlotte. Det här tidigare liv-minnet består egentligen av fragment som tillkom under 20 år, men först efter detta föll bitarna på plats och jag såg hur de alla relaterade till samma liv som trädgårdsmästare hos en välbärgad familj - och mitt direkta hat mot min egen far i elvaårsåldern då han tvingade mig  att utan att ens få veckopeng delta i familjens kollektiva trädgårdsskötsel fick plötsligt en historisk och djup parallell. Den historiska "röda tråden" klarnade efter att jag just i starten av min planetära cykel (dasha) i Merkurius halkade in i den lägsta formen av översättningsarbete, undertextningen (sedan dess reducerat till rent slavarbete till ohyggligt dålig lön av den onde rike mannen). 

Kort in i denna anställning där friktioner snart kom upp till ytan, anlände ytterligare en ruskigt tydlig dröm som presenterade mig som den färgade slaven ännu en gång men nu med tillägget att arbetsgivaren var den där franske husbonden! Episoder från 80-talet med samma man (som jag känt länge) klarnade nu - som varför hans parisiska flickvän kastat sig i min säng (låt vara berusad) första gången jag såg dem tillsammans. Jag visste nu intuitivt att hon varit en av fransosens färgade husor som han säkert förlustat sig med. Men även hon och jag hade en historia som färgad "egendom" i det onda huset i Charlottes franskspråkiga befolkning! Det var därför jag drömt på franska några dagar innan hon för första gången kom till Sverige för att för att besöka sin nye pojkvän / före detta franska husbonde. Min dröm var på korrekt franska och löd "Jag är (redan) hos dig" eller "Jag deltar med dig". Hennes och min ande hade redan dagarna innan hittat varandra och blandat sig i andevärlden. Mitt goda omdöme fick mig att fösa den kärlekskranka parisiskan ur sängen och tillbaka till den man hon var i landet för att träffa!

Jag ger detta överflöd av detaljer bara för att öka sannolikheten för nickande medhåll när jag sedan relaterar en annan tidigare liv-dröm från redan de tidiga tjugo, flera år innan de här pusselbitarna inträffat. Detta är en drömscen från samma 1700-tal men nu efter att Franska revolutionen startat. Den har återberättats nyligen och jag nöjer mig med att konstatera att dröm-jaget är en ung fransman, en borgare, som med glödande hat mot den franska aristokratin bevistar en offentlig halshuggning av några blåblodiga.

Lägger man dessa två jordevistelser sida vid sida förefaller den nedtryckte slaven under sin franska husbonde ha levt ett kort liv (husbonden skickade mastiffer på slaven - ordet kom spontant till mig - och de tuggade ihjäl slaven när han slutligen försökte rymma). Via sitt hat mot det han uppfattat av franskt översitteri återföddes han raskt till fransman - och vit! - lagom för att se sitt forna hat mot husbonden OBJEKTIFIERAT i avrättningarna av fransk överhet. Låt ingen säga att vi inte får det våra själar i djupet åstundar!

Det var med insikter på livets fördolda nivåer pennamnet Shakespeare kunde hävda att livet inte var verkligt utan enbart vävt av drömstoff. Så menar också den antika världsbilden som placerar de verkliga människorna ett våningsplan ovanför den döda köttboskap som luffar omkring nere på jorden under sina korta, ibland miserabla, och nästan alltid helt inbilska och omtöcknade liv. Siris horoskop indikerar en som t.o.m. sätter en ära i att degradera sin själ så djupt som det möjligt är genom att ta parti för Djävulens korruption av vad det innebär att vara rik - Jupiter är ju den andliga planeten nummer ett och den hinduiska astrologins signifikator för främst filosofi och religion. Som hussignifikator (bhava karaka) breddar den dock sin domän och det är troligen som symbol för det 11e huset för ideal den i hellenistisk astrologi kom att uppfattas som "den goda daimonen" - den är ju också känd som den Stora Välgöraren. 

Men missa nu inte att 11e huset har en ofta förbisedd koppling till elitens rikedomar eller deras önskan att profitera, göra vinster på sina undersåtar! Vi t.ex. överheten i formen av staten som vill gå plus i statskassen och här blir då Jupiter eller 11e huset en pendang till maktens 10e hus, analogt till egna ekonomins 2a hus som vidhäftar det 1a huset för jaget.  Som tidigare noterat på bloggen är hinduisk astrologi så fylld av traditioner att vissa skikt tycks stå i konflikt med varandra. För om den Stora Välgöraren valts som den bästa planetära representanten för 11e huset, hur kan det då komma sig att precis vartenda stigande tecken (ascendenten) resulterar i att 11e husets tillfälliga ägare är en "verksam illgörare"? 

En tänkbar förklaring är att Jupiter som bhava karaka för 11e är hur himmelen ser på saken: "Och Gud sade: Se, allt är gott!" Det är principiellt inte fel att en stat går plus, Gud har inget emot ansamlad rikedom (bloggen hittade vid något tillfälle en udda hinduisk sajt som använde en ikon för Vattumannen han aldrig sett tidigare men som rimmar perfekt med den här idén: Vattumannen ritades inte ut, utan bara hans urna som här blivit en rund kruka med låg profil och fylld av mynt. Jag har senare sökt hitta tillbaka till denna ikonografi för Vattumannen - babyloniernas "Den Väldige" - utan att lyckas.) 

Utifrån den enskilda ascendenten (utblick från denna värld) uppstår en motsättning mellan jaget och idealvärlden. Jesus ska i ett icke-kanoniserat uttalande ha sagt: "Det du äger är det som räddar dig, det du saknar är det som förgör dig." Jämför det med 5e huset - själens genuina innehav - och det själen ännu inte äger i 11e men väl håller som ett ideal. Det finns alltså ett glapp här mellan aktualitet (5e) och strävan (11e) som skulle kunna förklara varför elfte husets karaka alltid är en verksam illgörare så att den som agerar utifrån det man ännu bara strävar efter faktiskt får negativa följder!

Bloggarens eget "tidigare liv"-minnen som tyder på att HATET BINDER OCH GÖR DIG TILL PRECIS DET DU HATAR, skulle, om man finner tanken rimlig, kunna göras till en allmän princip för ett av säkerligen otaliga sätt hur karma alstras och styr kommande återfödelser till den här planeten. Det ingrodda européisk-kristna föraktet för att tjäna pengar på pengar (se föregående inlägg Vem behöver ännu en bank?) kan, om det drivs tillräckligt långt, generera dålig karma så att den högfärdiga sprätten själv finner sig återfödd i en kropp som händelsevis av honom själv i ett tidigare liv hänvisats till den skamliga penninghanteringen. Så kan den senaste i raden av näriga svenska it-opportunister ha fötts till ett tydligt polsk-judisk-klingande familjenamn. 

Men det vore ett fatalt misstag att bli antisemit av den anledningen - gå djupare och se varifrån den här själen kommer, och vad han beslutsamt förnekat i ett tidigare liv - denna Förnekelse har nu grävt ett så djupt hål i hans själ att själen formar sig ett nytt liv utifrån denna intighet och simsalabim har vi en återfödelse till ett hårt stigmatiserat follk. 

När man inser att "de giriga judarna" alla bara är maskerade hycklade européer från ett tidigare liv, tappar utlänningshat mycket av sin udd, gör det inte? Som Martin Aagård refererade en spännande bok om IS-terroristerna häromdagen: dessa är barn av det våldsfixerade vita Europa och inte av religionen islam. Samma "morallag" som verkar här i uppkomsten av IS, fenomenen bara tecknade via annat typ av drömstoff - för att tala med Shakespeare igen.


PS. Naturligtvis har människor som Siri Steijer en chans, trots usla "ingångsvärden" via stjärnorna. Men de kan behöva en kraftfull detox och i värsta fall en exorcism för att nyktra till och se hur långt ut i det Yttre Mörkret de hade förirrat sig.

PS2. Under sökandet efter inlägg med ordet "guldkalven" som åtminstone innehöll någon matnyttig tanke stötte jag på Jan Helin, Aftonhoran & Djävulens avkomma (från 2013). Här finns en formulering som är så nära bloggen kommit att själv uttrycka åtminstone en "förståelse" för antisemitiska sentiment, och ovanstående lilla reinkarnattionshypotes tjänar således till att ta tänkandet ett steg längre än för några år sedan. 

Precis som romerna är judarna bara en tom platshållare ("drömstoffet") syndiga själar förberett sig själva i tidigare liv. Hjärtlöst som det kan synas är det alltså så dessa själar krattat manegen för sig själva men i en kultur utan visdom - som den västerländska - ser man inte den verkliga processen. (Dessutom drabbas många "oskyldiga" via den psykologiska mekanism som ser hela huset som skadat genom förekomsten av en enda syndare.) 

Det är i sig ointressant om judar dominerar i bankvärlden, finner man intresse i detta faktum behövs metafysik digert. Den som lever under kroppslighetens myt och världsbild står distinkt under Djävulens inflytande. Denna världens herre har ingen del i den tillkommande världen (återfödelsen). Materialismens straff är att stoffet faller sönder så fort rldssjälen roterar det minsta och kontakten med Intellektets helhetsförståelse skiftar. Bara i Intellektet är andemänniskan i sitt rätta "element".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar