Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 juni 2017

Schlingmanns slimma chans


RANDOM - diverse framslumpad födelsedata
för att skönja avvikelser från det normala


Tack vare en korslänk till SvD:s sågning av Schlingmanns nya roman upptäcker jag ett briljant lustmord på hans förra publicering, om konsten att vinna det påstådda kommunikationskriget, signerad av vad jag tror är en blivande författare när inte journalistik drar in en enda spänn längre, Sam Sundberg. Jag har stött på en eller tre av hans texter under åren sen han raljerade över den här bloggen och funnit en aldrig sinande källa av roliga och bildliga uttryck. Det finns mycket visuell eld i den där Sundbergs födelsekarta och då inte jordsmutsad eld som hos Schlingmann.

Men senaste sågningen av Schlingmanns författarpenna är lika underhållande den, fast med en mörkare ton, som om någon högre makt nu pekar med hela handen och säger åt Schlingmann att skaffa sig ett riktigt jobb. För någon författare kommer han uppenbarligen aldrig att hinna bli i detta liv.

Under åren av desinformation och lögner som nymoderaterna bestod svenska folket med, figurerade Schlingmann åtskilliga gånger på den här bloggen, men ett nyritat horoskop kan väl ändå människan vara värd. 

Läs först recensionen av hans roman "I maktens öga" så du har alla invändningarna klara för dig och gå sedan till horoskopet som på ett skrämmande tydligt sätt innehåller signaturer för de uppräknade problemen. Du hittar dem säkert själv om du läst den här bloggen av och till.

Låt oss se om någon Nobelpristagare i litteratur (t.o.m. 2015, har inte fyllt på de senaste åren) har lyckats få bukt med de problematiska positioner som så hårt fjärmar Schlingmann från såväl verklighet som dramatisk förmåga.

Väljer man multipla sökkriterier minskar genast sannolikheten dramatiskt att få några träffar och här handlar det bara om 109 kartor, så jag väljer ut vad jag tror är de värsta hämskorna för god stilistik och kreativitet:

Saturnus och Mars i aspekt till Månen. Men det tål naturligtvis att påpeka givet Schlingmanns tradiga rabblande av fakta att Månen nära Saturnus och sedan den detaljfixerade Jungfrun redan det är en varning för att se träden och helt missa skogen! Men skulle sökningen även innefatta zodiaktecknen (som har sina betydelser), så skulle sökningen garanterat bli utan resultat.

Så här måste man forma ett litet skript för att i fina och gratis programvaran ZET Lite kunna söka på Mars och Saturnus hinduiska aspekter mot Månen (specialaspekterna blickar ju enbart framåt i zodiaken):


xp1 = ma;
xp2 = sa;
ma90 := ma.90.xp1 & xp1.<.ma;
ma210 := ma.150.xp1 & ma.<.xp1;
sa60 := sa.60.xp2 & xp2.<.sa;
sa270 := sa.90.xp2 & sa.<.xp2;

(mo.0.ma | mo.180.ma | ma90 | ma210)
&
(mo.0.sa | mo.180.sa | sa60 | sa270)

Njet. Inga Nobelpristagare med fantasins Måne angripen av båda naturliga illgörarna. Underlaget var som sagt väldigt litet men en mer än lovligt tydlig fingervisning om hur illa det står till med Schlingmanns "superkrafter" får man vid samma sökning på 300 slumpgenererade födelsedatum.

Inte mindre än 13 träffar eller krympt till en tredjedel, runt 4 träffar. Det är så många man skulle hitta ute bland vanligt folk, vilket visar att Nobelpristagarna är ett urval av språkliga snillen där mediokra naturer som Schlingmanns sållats bort.

Jag har ytterligare två set om 300 slumpgenererade födelsedagar och kollar dem också:

Andra setet ger 8 stycken av denna djupt störda Måne och tredje setet 7 stycken. I genomsnitt således 28 eller cirka 9 stycken vid 300 datapunkter eller cirka 3 stycken med den mängd Nobelförfattare som ingick.

Det ser ändå ut som motsvarigheten till en signifikant underrepresentation bland de begåvande skribenterna av den "platonska Form" Schlingmann tillhör. Men det behövde man inte ta till statistik för att inse! Vad man däremot kan lära sig av detta att astrologin faktiskt tycks vara någon kosmisk arkitektur på spåren. Alla själar får inte tillgång till lika goda verktyg eller åtminstone inte verktyg som lämpar sig för vilken verksamhet som helst. 

Det ser ut som om Schlingmann valt fel plats i världen för sig själv. Han är en räknenisse eller möjligen händig ingenjör (gärna finmekanik). Att ens överväga att bli kommunikationsexpert bara avslöjar hur begränsad självinsikten är när formalistiska "by the numbers" Saturnus hämmar den normalt så flexibla Månen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar