Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 26 juni 2017

Överspill

Trots att de flesta inlägg på den här bloggen håller en teknisk och torftigt redovisande ton, tycks en eller annan tankegång smitta av sig. För hur ska man annars förklara den påfallande strukturella likheten mellan Pi Tidholms ljumma recension i DN av den första Coldplay-spelningen i Göteborg och ett nyligt inlägg på Sideriska?

Hela ramberättelsen om att vakna upp ur den dröm är densamma som jag tillfogar analysen av ett horoskop över ett bokinköp i frågan om vem som egentligen skrev Shakespeares pjäser, publicerad ett drygt dygn tidigare. Men sannolikheten av en tillfällighet minskar dramatiskt när Tidholms text också utnyttjar sig av ett annat av Shakespeares trick som jag nämnde i blogginlägget, det om en berättelse i en berättelse, som han använder för sin slutkläm.

Varifrån han får idén att Coldplay skulle ägna sig åt nyandlighet vet jag inte, bandet är en sådan anskrämlig bolagsprodukt och designad för den smaklösa masskonsumtionen och de stora intäkterna att jag vägrar titta närmare på deras texter. Po Tidholm kanske analyserat dem. Vad jag vet kan Coldplay tacka producenten Brian Eno för sina initiala framgångar och Eno är en uttalad ateist som gått skilda vägar från sin tidiga partner Daniel Lanois, en varm och troende buddist vars musik jag idag föredrar framför den forna kollegans.

Min åsikt var klar redan 2010 efter att ha hört ett par Coldplay-låtar, men jag ställde där bandledaren mot sin kände producent som ändå var en kreativ och vågad natur under 70- och en stor del av 80-talet. Sedan blev det formelbetonat även från Brian Eno...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar