Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 juni 2017

Natur utan övernatur. Välment terapi men plånbokstänkandet styr.

En överläkare introducerar elström i hjärnan på svårbehandlade depressiva patienter (SvD). Han framställer saken som att metoden introduceras först sedan man funnit evidens ("spår", "antydningar") - vilket inte är detsamma som bevis - för att metoden faktiskt fungerar. Vad det egentligen handlar om, förstår var och en när han diskret tillägger att det är mycket billigare än elchocker eftersom man slipper att först söva ner mottagaren av behandlingen.

Horoskopet för överläkaren är precis vad jag argumenterat för i samband med den rent materialistiskt orienterade människosynen, där själen bara är ett poetiskt uttryck för människokroppen som ett biokemiskt kraftverk som lider av rent tekniska problem, aldrig så att ett oberoende psykes problem speglas av den underordnade biokemiska realiteten (som visserligen är intressant i sig och värd att studeras).


Jag noterade häromdagen en låttiteln på populära och tjejorienterade artisten Enya, vars musik ibland lånar lite från sakral musik men mest kan kallas en blandning av new age och pop. Hennes nu 12 år gamla album Amarantine avslutas med en lågmäld sång som kallas "Water shows the hidden heart". 

Man måste unna Enya att vara en av musikbranschens mest framgångsrika kvinnor (med vad det inneburit av rikedom) - hennes musik som började med tydligt keltiska och folkliga klanger som var lika vackra som hon själv lyckats hålla sig genom åren. Enya är det bästa den lågmälda moder Jord förmår frambringa. Och att hon inte fått filosofin helt om bakfoten illustreras av låttiteln: vatten är ett element varifrån det dolda hjärtat visar sig men vatten rymmer inte i sig denna vår andliga essens, detta verkliga själv.

Astrologiskt kan förhållandet liknas med Solen och Månen som härskar över vardera Eldtecknet Lejonet och Vattentecknet Kräftan. Den supralunära Solen är det dolda hjärtat som i hinduisk astrologi kallas atman (på denna blogg: andesjälen). Månen, vattnets ägare, är då den lägre instansen där stilla vatten klart återspeglar det verkliga medan ostyriga vatten är psykiskt störda eller obalanserade varelser - med mindre de har en medfödd kontakt med Solen och Månen därmed kommer att representera en mänsklighet i vanmakt - likt abortmotståndaradvokaten Ruth Nordström.

Enyas horoskop kommenterades från den nivå bloggen höll 2010 och kan beses i inlägget Enya, hånad av de ringa men älskad av gudarna.

2010... det måste ha varit före den onda stjärnan Algol började granskas eftersom Enya är född med Solen på exakt rät linje med Frestaren! Är hela hennes urvattnat andliga musik fejk? Är hon bara en pengasugen och extremt lokalt bunden Oxe, typ Jimmie Åkesson? Musikers speciella förhållande till den här stjärnan har kommenterats, men den sidoyttringen har nog försvunnit i mängden av inlägg. Det är förstås Djävulen eller rättare Faun/Fan som naturens rådare vi har att göra med, och Enyas musik har texter som är skäligen enkla och väldigt ofta uppbundna till enkla och sinnliga iakttagelser kring elementen, vattnet, jorden, solljuset. Och så en liten vindpust också, tydligt representerad i många sånger.


Hennes horoskop skulle kunna illustrera den andlighet som nu går att krama ur en människa som lever och verkar helt genom sina kroppsliga sinnen - en för vilken själen kanske mest är en poetisk omskrivning för det kroppsliga livet och djurens reaktioner på yttre stimuli. Detta kallades i äldre kristendom för "själiska människor" (som enbart lever genom "psyket" eller "sinnelaget"), varelser utan medveten kontakt med sin inre ande eller djupare och eviga natur. En själisk människa behåller inte mycket när hon dör eftersom hon enbart levt på naturens nivå som för den enskilde är förgänglig och inte evig. 

Enbart dem som lever på den Rationella Själens nivå - eller "i anden" med kristet språkbruk - samlar sina skatter i himlen och kan t.ex. tänkas återvända med talanger utöver det vanliga. Det var inte första gången barngeniet Mozart musicerat eller hanterat notation (skrivspråk av de mest skilda slag). Den som bara konsumerat musik som "örongodis" har inte byggt nämnvärd talang som kan återutnyttjas i nästa liv. Folk som lever hela sina liv bara för att jobba för månadslön och lite helgnöje kommer heller inte att ha mycket att visa upp inför den himmelska domstolen annat än möjligen anständighet och arbetsmoral. Men dessa transportsträckor på själens långa färd leder i sig inte till någon upphöjelse inför nästa återbesök på den här planeten. De var som folk är mest.

Givet att Enya som efter att ha tjänat enorma summor på sin enkla men harmoniska musik blivit en folkskygg eremit, måste en solascendent vara det bästa sättet att förstå det fenomen hon är. I ett häfte till en CD-skiva läser jag typiskt nog att "Enya är ett varumärkesskyddat namn" och det är svårt att undvika tanken att Algol fungerar i mer än rollen som den flöjtspelande naturrådaren Pan och mer som Guldkalven man dansar runt som materialist och polerar.

Så vilken andlighet representerar Enya som officiell person (Solen)? Faktiskt står hon på solid grund eftersom 9e huset för samvetet och mitt högsta Goda ges ett rent budskap: Saturnus hemma i sitt negativa världshärskarläge Stenbocken. På detta budskap om en formellt skicklig hantverkare (i toner) lägger sig sedan den stora framgångens och rikedomens Jupiter, dessvärre en verksam illgörare. 

Jag tror Enya påverkats negativt av den framgång hennes hantverksmässiga skicklighet i att tillverka album efter album som alla låter ungefär likadant och som gjort henne till en sådan branschens kassako (Oxen/Guldkalven). Detta kan ha hämmat hennes utveckling, om man inte drar den mer cyniska slutsatsen att så här mycket Vatten och Jord inte för detta liv innebar någon högre potential. Enya har för länge sidan "uppfyllt" sitt öde eller den mening som var hennes att realisera. Hon lever nu tillbakadraget som den yppersta eliten alltid gjort. Hon har all tid i världen att njuta av väder och vind som hon sedan skriver ännu en låt om och många sedan tolkar som tecken på andlighet. 

Månen i filosofiska tecknet Tvillingarna gör dock att man inte helt kan förkasta tanken på att saker och ting rör sig i hennes inre. Och nionde huset för gudomlig medvetenhet är i grund och botten sunt eftersom dess (keltiska) "rot" är sund: Saturnus i fulländat härskarläge gör att hon likt poeten William Blake anar det gudomliga till och med i naturens små sandkorn och att den fallna Mars i Kräftan sedan spinner loss i svärmisk lidelse över den naturliga världen. 

Mars och Venus båda i Vatten (och båda verksamma illgörare för en Oxe) är märkliga budskap bortsett från att man kan misstänka musikalitet. Oxen är ett Jordtecken och Vatten kan både bringa jorden att grönska men i Oxens stagnanta eller tamasiska kvalitet innebär vatten i rörelse också en erosion. För all hennes tänkbara andlighet tror jag det här är en extremt fåfäng materialist när det kommer till att motverka tidens tand - vattensjälen korrumperar ju och för de blott biologiska varelserna närmare döden. Bara den Vegetativa Själen som sådan är evig, men den lever vidare genom att förbruka sina egna barn. 

(Förväxla inte växtsjälen med vår planets biologi och fauna, den existerar också bortom vår fysiska värld - osaliga andar vittnar om hur detta primärt är en "psykisk realitet" som fortsätter att klibba fast med sina begär och drifter även på den andesjäl som lämnat det yttersta kroppshöljet - det depressionsdoktorn ägnar sig åt.)

I den meningen lider Enya fåfängans hela helvete genom sin extremmaterialistiska axel mellan Stenbocks-Saturnus (som verkligen äter sina barn) och Mars-Kräftan (som här kan representera den förfärliga modern som symbolistiskt äter sig in i sina barn och lever genom dem). Det är exakt den här axeln man kan misstänka går under skalpellen om planeterna dominerar, detta kunde jag notera i ett tillfälligt återseende häromåret med en f.d. bekant och f.d. fotomodell som född ungefär samtidigt som Enya och med samma axeln såg ut exakt som jag mindes henne för tjugo år sedan! (Samma kombination av Jupiter och Saturnus i formalistiska Stenbocken gäller även för modejournalisten Susanne "Stil" Ljung - överflödigt att kommentera Jordtecknens fixering vid ytan.) 

Eftersom Kräftan står för det naturliga och oförställda medan Vatten både håller vid liv men också på sikt korrumperar, och Stenbockens flinthårda ideal alltid är "tusenårsriket" och den yttre och officiella ytan som ett egenvärde, kan man misstänka att axeln leder till att betydande tid ägnas åt att hålla den naturliga degradationen stången - kort sagt trixa och fixa intill det bittra slutet. Det kan i den meningen tyckas som en urspårning eftersom själen inte är på jorden för att permanenta sin värdkropp. Men uppenbarligen har alla sina ödesvägar om om undertecknad tycker sig ha mött några riktigt triviala mentaliteter under den här axeln, innebär det bara att bloggaren, utan Jord och påfallande uppe i den blå luften, hade en annan livsplan vid sin födelse. Lika barn leker bäst och horoskop är i någon mening en antydan om vilka dessa livsplaner är...

Stenbocks- och Kräftaxeln är också hårt fokuserad på "position i denna världen", vilket skulle kunna få mig att misstänka att Enyas musik sedan många år mest ett habilt hantverk för att generera säkra säljare. Hennes bästa skiva var debuten från 1986, musik gjord för en BBC-serie om kelterna.

Fager Enya och vildsinta vakthundar på debuten 1986 -
ett varsel om hennes kommande folkskygghet?

Albumet är instrumentalt och ganska annorlunda än alla senare skivor. Kanske accepterade hon skivbolagets önskemål om att vrida sin musikalitet i en mer kommersiellt gångbar riktning. Oxarna är ofta "nyttiga idioter" utan att riktigt förstå det själva eftersom de verkar finna ett nöje i arbetet som sådant.

Betydligt mindre rofylld är överläkaren som vill dra sitt strå till samhällsekonomin genom att behandla depression med high tech placebo som är billigare att drifta än tidigare modell. När jag läser om den här magnetströmmen som riktas mot huvudet minns jag från tonåren en plastpistol som avfyrade ett "elektriskt fält" mot sprakiga grammofonskivor för att den statiska uppladdningen skulle försvinna och musiken bli mer njutbar

Jag hittade på nätet en modern version av denna manick och det är verkligen ett bevis för hur skamlösa tekniker i symbios med "marknaden" är. Prylen är inget annat än en simpel hårtork med en fläkt som producerar joniserad luft för att få bort det statiska spraket i håret. Hårtorken som kostar en femhundring förvandlas i en annan bransch till ett "ljudförbättrande" tillbehör för tretusen. Aldrig sett maken till bondfångeri!
Nu till den säkert välmenande elterapidoktorn. Något liknande depression är inget jag haft sedan tonåren och jag vägrar låta det svenska samhällets akuta förfall i dessa år "komma åt mig". Varför må illa bara för att Sverige slukats av den onda kapitalismen som gör slut på alla? Det är bara levnadsbetingelserna och till sist hela det biologiska livet den onda rika klicken som styr marknaden kan ta. De har sin belöning som väntar på dem sedan, offren för profitmentaliteten går fria, förutsatt att de inte låter sig beröras

Karma verkar nämligen ha en oturlig tendens att skapas för den som blir emotionellt intrasslad i sina livserfarenheter! Se bloggens inlägg om dr Ian Stevensons upptäckter kring missbildade barn som minns hur de dog under på alla sätt traumatiska omständigheter. Ond bråd död kan leda till handikapp eller missbildningar på nästa kropp - trots att man själv så att säga var oskyldig. Naturens verkliga processer verkar betydligt mer komplexa än en naivt moraliserande själavandringsteori räknar med...


Om någon inte är nöjd med att vara läkare utan ser till att få prefixet "över-" till sin titel, då kan det vara läge att se om kungatecknet Lejonet är aktiverat, eller möjligen individen är född i soluppgången (det senare kräver förstås känd födelsetid). Överläkare Adler har dessutom ett ädelt klingande efternamn som perfekt motsvarar kungamakaren Regulus som vidrör intellektets planet Merkurius som i sin tur bildar konjunktion med den mindre välgöraren Venus. Detta är en ypperlig planetär konjunktion för ett milt och medvetet intellekt, en typisk schackspelares metodiska egenskap, vad jag läst. 

Nu måste förstås denna verkligt goda indikation om en god härskare avvägas mot det problem att nymånen i Kräftan i 1a huset gör Venus till ett avgjort problem. Kräftan är inte intresserad av jämvikt, den hungrar och slukar allt i dess väg (jfr den onda sjukdomen cancer). Detta är tecken på att näringslivets och girighet gör anspråk på åtminstone en del av människans väsen. I det här fallet har vi dock laga förfall eftersom det handlar om en läkare. Den Vegetativa Själen (Vatten) relaterar direkt till våra sårbara biologiska funktioner. Växter och djur är extremt sköra konstruktioner.

Det är inte alls förvånande hitta depressionens Saturnus i sitt kanske värsta läge, i svartsynens och terrorns tecken Skorpionen. Ett verkligt sänke i den ruttnande delen av den Vegetativa Själen och Saturnus tar stryptag om det livsbejakande Lejonet och söker dra ner det i misären! En perfekt illustration av svårbehandlad depression. Saturnus naglar verkligen fast livsbejakelsens Lejon. Det vore märkligt om inte doktorn har egna erfarenheter av depression utöver de han möter i sitt yrke - ett sådant här horoskop brukar leda till att man hittar distans till det artegna genom att arbeta med problemen i objektifierad form. Man hjälper sig själv genom att först hjälpa andra.

Minns att Månen hemma i sitt enda härskarläge i Kräftan - del av den negativa polariteten - kan beskrivas som den lägre själens naturliga patologi. Månen rör sig och sinnet fixerar ting tills det sugit all näring ur sin osunda fixering. Då släpper de låga stämningar som kanske förlamat alla själens högre och intellektuella förmågor. 

Läkarens hela horoskop är uppbyggt på Eld och Vatten, känslor som utlöses av sinnesstimuli. Jupiter i Jord i ett kunskapsorienterat tecken som Jungfrun är troligen den väg Naturen höll öppen för läkaren. Kräftan i 1a huset har stor hjälp av den Stora Välgöraren i ett så tekniskt tecken som Jungfrun (och dessutom i 3e intellektuella huset). En typisk indikation för en som håller sig i framkant med kunskapsutvecklingen inom sitt valda fält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar