Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 juni 2017

Naomi Klein: Folket saknar fantasi, därför fortgår rovkapitalismen

Jag vågar påstå att inget svenskt medium har en söndagskrönika ens i närheten av den långa intervju med Naomi Klein om vansinnets exploatör Donald Trump och hennes eget förflutna, som The Guardian publicerat. Här finns flera träffsäkra tankar ur Kleins hjärna och jag fastnade för den här:
Neoliberalismens triumf beror på att den hamrat in i folks medvetande att alternativet är värre. För att få bukt med det krävs djärvhet och att folk återfår den utopiska föreställningsförmågan. Klarar vi inte det har vi inte en suck mot de här typerna (rovkapitalisterna).

(The triumph of neoliberalism is the idea that the alternative is always even worse. To overturn that there has to be a boldness and a recapturing of the utopian imagination. If we can’t do that, then I really don’t think we have a chance against these guys.)

Som exempel från den här bloggen på utopisk (eller rättare utopistisk) föreställningsförmåga att mantrat att samhället måtte kriminalisera vinstmotivet i alla branscher. Det är naturligtvis en ren utopi med mindre samhället samtidigt helt byter grundplan från "allas krig mot alla" till "alla för en gemensam sak". Men den kursomläggningen är inte möjlig med mindre västerlandet gör sig kvitt sin materialistiska grundsyn på tillvaron, en produkt som planterats i våra huvuden från de dimensioner där demoner härskar. 

Ur bloggens astrologiska synvinkel är detta just fantasins och föreställningens domän som Naomi Klein finner så outnyttjad hos folk - de fyller sina psyken med exakt den smörja som härskarna serverar istället för att använda Näringssjälen till att absorbera nobla tankar om deras inre värdighet. Den högervridna svenska socialdemokratin som fortfarande år 2017 söker få folk att tro deras värde ligger i att arbeta, och heltid dessutom, kommer inte att överleva ett årtionde till. Så ur fas är denna numera osanna myt med den framväxande Vattuman som kallar oss från en bit in i framtiden. 

Ja, astrologin äger och har alltid ägt de utopistiska föreställningarna som förmår aktivera t.o.m. sovande psyken. Om den kan rehabilitera så lågt fallna själar som Fredrik Reinfeldts och Stefan Löfvens låter jag vara osagt. Men båda lever än och har ännu tid att bevisa att de är Livet värdiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar