Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 juni 2017

Medlidande med de tragiska Humanisterna

Så jublar några nygifta och djupt vilseledda britter och deras motsvarighet till Christer Sturmarks svenska gren av den globala satanskulten Humanisterna. Deras plagiat på den borgerliga vigseln som i sig plagierade den kristna har äntligen vunnit någon slags legitimitet i Storbritannien (Expr). Minns att Satan är den store plagiatören. Han försöker efterlikna verkligheten men vägrar visa respekt för den intelligens som faktiskt ligger bakom det faktum att vi finns till snarare än inte....

Den svenska sektgrenens ordförande tråkade ut mig redan för många år och inget mer tycktes finnas att säga om det horoskopet - förrän jag ser hans brittiska motsvarighet Andrew Copton. Minsta gemensamma nämnare mellan horoskopen är två: dels Jungfruns tecken (Månen hos svensken, och måndisponenten hos britten) och dels att båda står under attack från Satans perverterande inflytande (stjärnan Algol). 

Att just Jungfrun tenderar mot en närmast apartheid-liknande beröringsskräck har bloggen hittat många exempel på (inte minst uttryckt som främlingsfientlighet), men att Humanisterna inte ens klarar av en borgerlig vigsel får mig nästan att tycka synd om dessa andligt sjuka människor som både hatar gud och den alternativa vigsel samhället erbjudit de attitydstörda eller lågintelligenta. Dessa Humanister ska tydligen absolut behöva göra en Fredrik Reinfeldt - bygga om sitt Täby som en bakterieskyddad och tillsluten liten värld inifrån de kan göra allt på sitt sätt och förneka värdet av allt där utanför! (Reinfeldt hade diskriminerande Jungfrun som ascendenttecken.)

Jag ska introducera en ny symbol just för Andrew Coptons horoskop i hopp om att visuellt understryka hur sjuk en ateist i allmänhet är. Alla kommer inte under samma signaturer, men när man granskar horoskopen saknas sannerligen inte hangups. 

Här kollapsar sinnelagshoroskopet till följd av det 8e korruptions- och dödshuset som, hade det här varit ett horoskop med verifierat födelseklockslag, skulle ha indikerat vilken typ av dålig karma den här själen har med sig den här gången. 

(Frågan om horoskopet och karma syns mig krånglig eftersom hela horoskopet också är en indikation på vilka tidigare tankar och gärningar själen har med sig att jobba vidare på i detta liv.)
Enligt västastrologins aspektschema är inkonjukt-aspekten (150°) en paradox eftersom den beskriver en "icke-aspekt" mellan planeterna. Hinduismen har någon liknande tanke i sitt 6/8-förhållande mellan punkter i horoskopet. Åttonde till första är 150 grader eller sex teckens distans, och döden (8e) och det nyfödda jaget (1a) står förstås i ett absolut inkonjunkt förhållande - det finns ingen släktskap eller logisk koppling mellan en död och en nyfödd. 

Det "nyfödda" första jag-huset har å sin sida 8 tecken eller 210 grader till sin död i 8e och då den naturliga zodiaken placerar Väduren i 1a och Skorpionen i 8e - och båda behärskas av planeten Mars. Här får man någon slags förklaring till varför hinduerna inte har någon 150-graders vinkel men väl en "specialaspekt" på 210 grader som bara Mars kan kasta. Men det första resonemanget om dödshusets icke-relation till första ligger naturligtvis underförstått.

Med dessa observationer kring 8e husets totala "radioskugga", se nu hur den här klent begåvade brittiska motsvarigheten till Christer Sturmark föddes med väsentliga planeter instängda i den dåliga karmans 8e hus, ett ångestladdat hus för dem som ännu halvt lever kvar i dödens rike fast de redan intagit nya kroppar. Dessa är själarna som är så märkta av dåliga händelser i ett föregående liv att det är lönlöst att förvänta sig förnuft från dem! 

I detta fall är det vigselförrättandet som är helt åt fanders eftersom psyket i Fiskarna flyttar in partnerskapets Vågen i 8e huset, och denna Våg är fylld av planeter ytterst viktiga för människans logik och allmänna omdöme och balans. 

Med nymodigheten "avbrutna pilar" markerar jag hur många viktiga områden som skärs av och slås ut därför att kommunikativa och kontakttagande Merkurius och den sociala mingelglädjens Venus båda i ett humanistiskt Lufttecken förlorat kontakten till områden som de är tillfälliga ägare av. Inte minst 7e huset som innehåller sinnelagsascendentens härskare Jupiter.

Någon kanske minns "stora ateisttestet" där den här bloggaren misslynt upptäckte att hans fina soltecken Vågen tyvärr var överrepresenterat bland människor som inte förmår tänka större eller bättre än att de faller in i sin diaboliskt sjuka tidsanda och anammar samma sekulära nihilism som kapitalisterna som profiterar på varenda människa och gör livet sämre.

(Se Nina Björks briljanta text och att förstöra hela livet genom att lägga ut det på entreprenad i DN.)

Jag kan bara förklara Sol-Vågens andliga ynkedom i mitt test genom dess astrologiska beskrivning: energin läggs på SOCIAL HARMONI, sociala relationer, och med en så extremt horisontell jag-och-du-fokusering blir den vertikala dimensionen - människan och hennes själ och vem som äger själen - en icke-fråga. 

Vågen sägs också vara en smula intellektuellt lat och det är uppenbart att ateister i allmänhet är rätt dåligt pålästa. De har bläddrat i sin guru Richard Dawkins felbemängda böcker och kanske någon mer. De vill sin egen intellektuella korruption, de vill inte förstå ämnet religion och teologi (antik filosofi) på djupet. Ateisttestets fynd av Solen i Vågen rimmar mycket väl med den utslagna Vågen i denne Copsons horoskop - det är en vurpad Våg som styr honom från "andra sidan", gamla ofullbordade affärer som gör att han inte på något vis kan anpassa sig till de alternativ samhället erbjuder för giftaslystna. Som synes är också hans intelligens (Solen) potentiellt perverterad eftersom Satans stjärna Algol opponerar nästan gradexakt. Ur sinnelagshoroskopet är det naturligtvis intressant att finna Solen i nej-sägaren Skorpion i just 9e huset för religion och filosofi. 

Man måste minnas alla tusentals barn som också föddes detta dygn. Annars ligger det nära till hands att kläcka ut sig något nedlåtande om att han är en rutten människan som inte kunde ha fötts under annat än skitsymboler. Men minns då att dygnets tolv ascendenter stuvar om den här kartan rejält och att det säkert finns många ascendenter som fungerar prima, även om månascendenten är lätt störd hos dem alla (den anti-jupiteriska Saturnus klämmer måndisponenten) och Solens förstånd eller hela deras livsväg ifrågasätts av Åklagaren (Satan). 

En försiktig gissning, precis som med den eländigt dåliga stilisten och fd. nymoderaten Per Schlingmann, är att himlar med tillräckligt hårda störningar aldrig når Nobelpristagarsnille. Den brittiska ateistledaren föddes ett dygn då universum gav alla halvt blockerade medelmåttor en chans till ett nytt liv där dock Gud satt Satan på dem för att se om de under press skulle göra bättre ifrån sig den här gången än då de samlade på sig det ogynnsamma karma som den här stjärnhimlen indikerar...

Bonusspaning
(mo.pis & ju.vir & me.lib) |
(mo.vir & ju.pis & me.ari)
Det första sökmönstret i programvaran ZET är Copsons problemhärd, och det andra mönstret är en ungefärlig spegelvändning men kanske mer intensiv eftersom det nu är Månens disponent som hamnar i 8e och inte Månens disponents disponent!

Låt oss se om några bland samlingens 9700 horoskop nått prominens med någon av dessa signaturer och i så fall ryktbarhet för vad. Utgå från att de med tolvslaget saknar exakt födelsetid men även dem med känd födelsetid betraktas här enbart utifrån månascendenten.
 1. James Mill (Mån-Jungfru);6.4.1773;12:00
 2. Giovanni Martinelli (Mån-Fisk);22.10.1885;20:40
 3. John B. Gurdon (Mån-Fisk);2.10.1933;12:00
 4. Divine (Mån-Fisk);19.10.1945; 7:28
 5. Jeannie C. Riley (Mån-Fisk);19.10.1945;12:00
 6. Anonym (Mån-Jungfru);17.5.1951; 1:30
 7. Eike Batista (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 8. Dolph Hans Lundgren (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 9. Ernst Kirchsteiger (Mån-Fisk);3.11.1957;12:00
 10. Peter Christensen (Mån-Jungfru);23.4.1975;12:00
 11. Pål Sjöberg (Mån-Jungfru);24.4.1975;12:00
 12. Kim Kardashian (Mån-Fisk);21.10.1980;10:46
 13. Tim Lambesis (Mån-Fisk);21.10.1980;12:00
 14. Andrew Copson (Mån-Fisk);19.11.1980;12:00
 15. Oliver Andersson (Mån-Fisk);3.12.1992;12:00
 16. Morillo Esteban (Mån-Fisk);4.12.1992;19:20
 17. Benjamin Dousa (Mån-Fisk);5.12.1992;12:00

13 Mån-Fiskar mot 4 Mån-Jungfrur kan tyckas stämma med sinnelagens karaktäristik! Eftersom datasamlingen kommer från tidningsrubriker ser man hur den jupiteriska och förlåtande Fisken gör sig mycket bättre i samhället än den närmast antisociala Jungfrun som - med Jungfrun Greta Garbos ord - bara vill bli lämnad i fred att bygga in sig i sitt apartheid-samhälle Täby där man slipper påhälsning från den där jobbiga omvärlden...

En annan förklaring skulle vara att ateistledarens astrologiska spegelbild är en sådan bedrövelse att den inte ens når rubrikerna, en så intig och ointressant personlighetstyp till följd av psykets isolation från sin disponent (Merkurius i Väduren) att dessa människor aldrig är i närheten av tidningsrubrikerna. Nu har några ändå fastnat i horoskopsamlingen, så låt oss först se de är kända för...
 • James Mill;6.4.1773;12:00, historiker och politisk teoretiker, ateist - minsann!
 • Anonym;17.5.1951; 1:30, surmulen, arrogant och flinthård psykologi, harvade sig fram som nattvakare på ett sjukhem, kanske den minst charmerande kvinna jag mött i mitt liv
 • Peter Christensen;23.4.1975;12:00 - en arrogant människa till, Danmarks skatteminister om gränskontrollerna: "Så stäm oss då!"
 • Pål Sjöberg;24.4.1975;12:00 - projektledare på Boverket, lobbar för marknadshyror, dvs Reinfeldts Täby och apartheid i Sverige!
Behöver fyndet kommenteras ytterligare? Små och verkligt låga privategoister och det verkar riktigt illa när Månen står i Jungfrun och även dess härskare är i ett egocentrerat tecken som Väduren och kontakten kapats mellan 1a och 8e så att "ena handen inte vet vad den andra gör"...

Nu till de 12 som kanhända påminner om Copson-ateisten:
 • Giovanni Martinelli;22.10.1885;20:40 - operasångare
  John B. Gurdon;2.10.1933;12:00 - evolutionsbiolog Nobelpriset 2012, det är en rätt säker gissning att en evolutionsbiolog är ateist, undantagen är ytterst få...
 • Divine;19.10.1945; 7:28 - homosexuell, excentrisk drag queen med osunt leverne, dog 42 år gammal av förstorat hjärta
 • Jeannie C. Riley;19.10.1945;12:00 - countrysångerska som bröt i hop mentalt flera gånger och blev pånyttfödd kristen
 • Eike Batista;3.11.1957;12:00 - gruvägare, på Forbes lista över världens megakapitalister
 • Dolph Hans Lundgren;3.11.1957;12:00 - KTH-snubbe som valde Hollywood, slagen av farsan så han byggde muskler. Solen med mera i Vågen i 8e så med stor sannolik en ateist även om Dolph mig veterligen aldrig uttalat sig i frågan
 • Ernst Kirchsteiger;3.11.1957;12:00 - händig svensk fixare, svenskarnas bygga om hemmet är en religion som direkt avslöjar vilka som är tomma på insidan. Avgjort en ateist!
  [Att det ena inte behöver utesluta det andra visade genast en påpasslig läsarkommentar här nedan!]
 • Kim Kardashian;21.10.1980;10:46 - Så in i helvete tom celebritetsateist innan hon utsattes för rån och fruktade för sitt liv, tvingades omvärdera hela sitt intiga liv... Solen i ytliga Vågen i 8e utifrån sinnelagsascendenten - precis som glamourpojken Dolph...
 • Tim Lambesis;21.10.1980;12:00 - satanistrockare, hyrde någon för att mörda sin ex-fru. Samma dag som Kim Kardashian och våld nu i tre fall av Sol-Vågen i 8e utifrån den drömmande Månen i offertecknet Fiskarna...
 • Oliver Andersson;3.12.1992;12:00 - genetisk störning, gigantism, opererad för att få stopp på tillväxthormonet
 • Morillo Esteban;4.12.1992;19:20 - högerextremist och mördare, sköt meningsmotståndare bakifrån! Solen i Skorpionen precis som vår referens, den satanistiska Humanistsektens brittiska ledare
 • Benjamin Dousa;5.12.1992;12:00 - talrör för idiotidé 2015 från moderata studenter: avgiftsbelägg "lönsamma" högskoleämnen (eller var det tvärtom?) Ännu en Sol-Skorpion och här med en sorglig fallen Mars i 6e olycks- och fiendehuset. Kanske inte den smartaste kombinationen...
Inte en enda figur här som bloggaren respekterar förutom countrysångerskan som han fyndat flera gamla skivor med - hon är helt bortglömd idag. Att på detta sätt förhålla sig till ett offer för genetisk störning låter sig naturligtvis inte göras....

Jag försöker mig inte på gissa antalet ateister, men det skulle kunna vara i princip allihop utom countrysångerskan som hade flera mentala sammanbrott och blev kristen. Hon hade förresten också Solen i Vågen och var vansinnigt snygg! Jag undrar om det är Solen i sexualitetens hus som gör detta. Månen i Fiskarna indikerar ju också vattnets sirener... Hon tyckte alltid extremt illa om att bli lanserad som heting, men på 60-talet hade kvinnliga artister i USA inte mycket att säga till om hur de presenterades på skivomslaget...

4 kommentarer:

 1. http://www.dagen.se/livsstil/ernst-kirchsteiger-kyrkan-blev-en-fredad-zon-1.106109

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja se, då får den kristnade countrysångerskan med Kirschsteigers Sol-Vågen-i-åttonde sällskap. Vem vet om inte Kardashin fick en tankeställare för livet, hon med? Och vem vet vilka existentiella frågor som rör sig bakom Dolphs muskulatur?
   :-)

   Radera
  2. "Själen måste också vattnas då och då" säger Kirchsteiger i artikeln. Så passande för en månfisk! :-) Och han påpekar att hans efternamn fritt översatt blir 'han som är på väg mot kyrkan'.

   Radera
  3. Kirschsteigers ("Kyrkstegaren") andliga liv stämmer med gammal brittisk naturromantik, ibland kombinerad med kristendom: "i trädgården är människan som närmast Gud" - referens till Edens lustgård och den ännu inte "syndafallna" varelsen, så klart.

   Eftersom både Dolph Lundgren och den stormrika gruventreprenören föddes samma dygn är det ju intressant om t.ex. sistnämnde också hittat ett "naturens vattenhål" att hämta andan i på jakt mot nästa miljard pengar...

   (Eden som Adam och Evas ursprungliga plats är återigen den materialistiska dispositionen – Jord och Vatten – och dess tendens att se andlighet i den lokala geografin. Jfr irländska Enya i nyliga http://siderisk.blogspot.se/2017/06/natur-utan-overnatur-valment-terapi-men.html.)

   Jag glömde i bonusspaningen kommentera den labila countrysångerskan Riley som ju föddes på samma dag som den homosexuella Divine. Riley uttalade sig i efterhand mycket negativt om den amerikanska musikbranschens sexualisering på 60-talet. Den måste väl ändå sägas ha varit en mild västanfläkt jämfört med den europeiska och särskilt skandinaviska synden.

   Det var nu aldrig värre än att Riley tillsades bära den tidens populära kort-korta kjol på ett par skivomslag, så neurosen låg kanske på ett djupare, sexualenergiskt plan - precis som Divine inte kunde finna sig i vad han-hon fötts till att vara.

   Detta är värt att påpeka eftersom min misstanke är att horoskopet för ledaren till Humanisterna i England kan väcka tanken att man drar till sig missanpassade neurotiker av detta slag.

   Även de svenska Humanisternas ledare har en störning mellan som liknar en Luft-Våg inspärrad i 8e vattniga sexualitetshuset. I Sturmarks fall istället sexplaneten Mars ”fallen” i naturtecknet Kräftan (Vatten) och i ilsk attack mot Lufttecknet Vattumannen som representerar tankesystem och ideologier. Sturmark är, tror jag, tillsammans med en kvinna, men hans oförlösta och skadade sexuella natur får honom ändå att angripa ideologier som luktar religion med t.ex. en normativ sexualitet…

   Ideologi är här identisk med teologi, ett tankesystem/Luft om det metafysiska, det som går bortom ”Jord och Vatten”.

   Att C.S. har Venus indragen i den fallna Mars innebär en förstärkning av detta neurotiska hat mot vissa ideologier. En lustigt dysfunktionell bas för en som kallar sig liberal, men väldigt passande för en som tog över och korrumperade de äldre svenska Humanisternas program.

   Radera