Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 5 juni 2017

Londonterrorn - mer om ödescykler och veka planeter


The Prophets "Beware" valdes till årets dubreggaealbum 1978
i brittiska tidningen Black Music. Omslaget visar en rastaman
som likt en Moses i vrede krossar Guds lagtavlor till följd
av hur frihetsbegreppet korrumperats i västerlandet.

Som Moses har de flesta minoriteter mått i Väst under lång
tid utan att förmå ändra det skendemokratiska systemet.
Ödet växlar upp och släpper in IS på arenan, "hämndänglar"
som inte ens själva förstår sin tilldelade roll - terroristerna
har sin agenda men fyller samtidigt flera funktioner.

Här nedan transiterna för terrorattentatet i London för dem med intresse för astrologin och aktualiteter. Gårdagens inlägg skrevs brådstörtat och tog bara upp Storbritanniens veka Jupiter (tyvärr soltecknets disponent) och den rådande dasha-cykeln Rahu som förstärker (förvärrar) Jupiter som "den bristande bubblan".I ett inlägg skrivet efter dagar av eftertanke hade naturligtvis ämnet kunnat expandera - om nu Storbritannien 2012-2030 genomlever en period av "ond demon" - precis som Sverige f.n. gör, då skulle man kunna ta ett större grepp på symboliken och se Brexit inom ramen för den onda Jupiter som lovar stort och gott men vars följder är onda. Vanliga britter har det för djävligt under kapitalismen just nu så även i deras nationalhoroskop - precis som i det svenska - symboliserar Jupiter den "onde rike mannen" och hans "tillväxtekonomi" som bara några få tjänar på... 

Som synes har britterna bra många år kvar på den onda Rahu-cykeln där alla deras allierade kommer att betraktas med deras ingrodda överlägsna och främlingsfientliga blick! Det ser ut som om Storbritannien kommer att rivas ner till grunden med tanke på att Rahu-cykeln förstärker Jupiters onda inflytande och Jupiter dessutom äger Solen - britternas själva identitet.

Vad gäller terrorattentatet i London är det inte svårt att se hur precis de zodiaktecken är aktiva på viktiga sätt som diskuterades i förra inlägget. Här stiger Döden själv i öster, vilket är planeten Saturnus svagaste världsliga placering - bloggen repeterar gärna den onda och diktatoriska brittiska politikern Margaret Thatcher med en Saturnus i öster, samt velpottan Barack Obama som lämnade politiken utan att ha lyckats med något. Krampaktigt restriktiva Saturnus i öster, ett väderstreck som symboliserar (barnets) frihet att utvecklas är ett havererat budskap och ett tecken på att man ska tolka Saturnus som att den här visar sina mindre önskvärda sidor. 

Att den expansiva och frihetliga Skytten i 1a huset gör den naturliga illgöraren Saturnus till en också verksam illgörare, visar definitivt att planeten här manifesterar sin mörkaste sida. Minns Fredrik Reinfeldts styre över Sverige där hans dubbelt onda Mars i öster i Jungfrun yttrade sig som en självisk och inhuman arbetsmarknads- och sjukvårdspolitik där hans Jungfru - "bra karl reder sig själv" - uttryckte sig perverst, som ren pennalism mot de sjuka och de svaga på arbetsmarknaden. En skithög snarare än en god statsman! Något liknande kan sägas som terrorögonblicket som sådant.

Att Saturnus i denna transit också berör britternas Sol-Skytt - deras egen känsla av identitet - säger sig själv. Ur Storbritanniens horoskop transiterar under 2½ år liemannen Saturnus deras eget mest privata och trygga (trodde de) fjärde hus för hem, komfort och allmän belåtenhet med livet. På nationell nivå kanske man kan beskriva det 4e som "nationens interna angelägenheter". Saturnus är nu inte stark i nationalhoroskopet utan står i 12e förlusthuset, så man kan räkna med mest bakslag på hemmaplan då Liemannen tar sina rundor och då och då aktiverar något särskilt svagt hus i nationalhoroskopet...

Problemet är som sagt att även Saturnus motvikt, den expanderande Jupiter, fungerar illa i britternas horoskop. För britternas korrekta Jungfrupersona är den här planeten en verksam illgörare och som transit drabbar som synes den spruckna bubblan landets officiella 10e hus och därtill den vanliga folkmassan Månen. Jupiter är visserligen en välgörare för Skyttascendenten men minns att det är terrorattacken som får dessa omen om utmärkt framgång som ett politiskt uttalande! Ur perspektiv av det brittiska horoskopet är Jupiters position i det mäktiga 10e huset närmast en katastrof. Den här smällen kom bara några dagar efter Manchesterbomben så det är bubbla på bubbla som spricker just nu - eller kanske samma bubbla som Ödet hamrar in ett budskap om...

Det går heller inte att missa hur förråad kartan för Londonterrorn är, Eld och Jord är inte på samma våglängd och här råder nästan en total "andens brutalisering" - det är ett bona fide nationaltrauma som tecknas av den här kartan. Manchesterbomben mjukade upp men här kom den förödande skadan.

London bridge has fallen down, my fair lady!

När Vattumannens tidsålder knackar på dörren - den globala mänsklighetens tid att må väl - och de superrika inte gör tillräckligt, då kommer dörrar att brytas ned och bomber att krevera under några årtionden tills en ny värld reser sig ur askan av den gamla. Kanske ekonomer har fel, kanske kapitalismens sammanbrott inte alls ligger 30-60 år in i framtiden. Vi i väst kanske ser vårt eget korthus rasa inför våra ögon här och nu, underminerat av alla dem vårt system sög blodet ut och lämnade åt sitt öde. 

Helt klart har Storbritannien en mycket mer krisartad Rahu-cykel än Sverige att genomleva (och den rullade igång för bara några år sedan). Deras Rahu befinner sig i det oändligt viktiga 7e allianshuset (det som den antiförbindliga Jungfruascendenten är sämst på). Svenskarna har sin Rahu i 3e intellektshuset vilket mest visat sig i en allt galnare och mindre omdömesgill medieapparat och svenskarnas nära nog totala regression till infantilt bildsurfande och analfabetism till följd av att IT drivit dem till små handburna apparater som gjort det så jobbigt att kommunicera via text att deras ambition att skriva och därmed tänka mattats betydligt.

Dessutom har britterna en Rahu som direkt förstärker och synliggör den underliggande och onda disponenten till deras solära identitet. Rahu i Sverigehoroskopet går inte tillnärmelsevis lika djupt ner i landets väsensart. Sverige, vilket bloggen behövde flera års skrivande för att upptäcka, är en tilldragelser för en liten rik cityelit: Solen i grupporienterade Vattumannen med en ond rikemans-Jupiter i 5e huset för ledarskap visar en liten välbärgad klick som härskar över Sverige utan högra ambitioner än berika sig på folkets bekostnad. Folket (horoskopets månsida) lämnar den svenska Eliten i ett obildat materialistiskt mörker (måndisponenten Mars i penningfixerade Oxen)! Totalt sett är kanske Sverige och Storbritannien lika goda kålsupare, men britternas nationalmentalitet är magnituder mer komplex än den svenska, och, om man så vill, därmed mer intressant att studera.
PS. Terrorn i t-banan sommaren 2005 som krävde 52 dödsoffer inträffade som den observante noterat för 12 år sedan - förra gången britternas onda, koloniala Jupiter passerade deras första hus i Jungfruns (den olycksdrabbades) tecken. Britternas avmätta och distanserade nationalpsykologi är sannerligen deras egen värsta fiende.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar