Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 17 juni 2017

Ledarskap under åren före Sveriges implosionI AB ägnar sig Virtanen att antyda samma kommande inbördeskrig i Sverige mellan de fattiga och de bemedlade som den här bloggen gjort under några år, om än i lösliga och begränsade tankefigurer. Skälet till det senare är att astronomin inte kan precisera exakt var och när Vattumannens (mänsklighetens!) stjärnbild och tidsålder inträder. 

Eftersom vi inte vet var i rymden denna tankeform kan sägas starta uppstår tanken om turbulenta övergångsperioder då två olika motiv kämpar mot varandra. Under en sådan mörk tid genomlider nu mänskligheten kapitalismens dödsryckningar innan en ny dag gryr. Det kommer att bli så mycket värre i Sverige (och världen) innan de 1% superrika  ger upp eller neutraliseras, och världen åter verkar med samlad kraft.

Under tiden, medan svenskarna är på väg in i beckmörkret, ägnas spaltmetrar åt frågor som rör skendemokratin och tar fokus från det verkliga problemet, det kapitalistiska systemet. Dessa är villospår till nyheter, som att Liberalerna är ett parti fyllt av borgare som bistår Birgitta Ohlsson i försöken att knivhugga sin partiledare i ryggen. Eller att den ibland briljanta men ibland närmast korkade Ann Heberlein vill gå in i politiken och då för Moderaterna av alla partier från den Mörka sidan. I detta parti simulerar Djävulen, om uttrycket tillåts, moral och anständighet för att dölja underartens grova brottsnatur!

Bloggen har tidigare klargjort bruket av detta mytologiska begrepp utifrån aristotelisk tanke, Djävulen som den lägsta av alla existerande väsen, den sista - eller var det första? - Form som lyckades penetrera den alltigenom onda och oformliga urmaterien. Djävulen finns alltså men på en så ogripbar nivå att bara de mer sensitiva kan förnimma Honom. Och den "vibb" han förmedlar är alltid fruktan. Kanhända därför missförstod omvärlden judarnas gud eftersom denne håller sitt folk i "fruktan" ("Att frukta Gud är början på sann vishet"). Men eventuella språkliga missförstånd är en annan fråga för ett annat tillfälle.

Låt oss nu titta på dessa två kandidater till politiska ledare i den tid som sannolikt kommer att se Sverige rasa ihop fullständigt (se bloggens funderingar över den annalkande dasha-cykeln i Jupiters namn, 2018-2036 (bloggers söksystem fungerar vid skrivandet och tre sökord som tillsammans leder rätt: jupiter dasha sverige).


Ohlsson:


I AB sade Lena Mellin nyligen om Ohlssons beteende på sistone: Fult och aggressivt/brist på respekt för spelreglerna i försöken att bräda ledaren Björklund. Och det är svårt att föreställa sig ett mer perfekt horoskop för en beskrivning av en fulspelande egoist som sjunker långt under all intellektuell värdighet efter som hela ambitionen utspelar sig nere på den tvivelaktiga nivå där passion och ambition famnat varandra! Jag tog notis om Ohlssons födelsedag för några år sedan och lade bara till en kommentar, "antirasist". Det är väl det mest politiskt korrekta och ytligt opportunistiska man kunde ägna sig åt: anklaga folket för inskränkthet för att vända bort allas blickar från det verkliga problemet. 

Även den här bloggen har lurats att ägna för mycket energi på xenofobin när grundproblemet inte är svenskarna mot invandrarna utan det fåtal rika svenskar - Eliten - som skapar vardag och verklighet för alla de andra. Men, tänkte jag nyligen hoppfullt och högt: när även medelklassen (sådana som Virtanen) tappat tron på Sveriges väg, då kan man kanske skymta en ny Franska revolution. Virtanen framfödde den träffsäkra liknelsen med (blivande kungen) David som dräpte den stora Goliat med välriktad stenkastning. En briljant påkommen bild eftersom den redan är i rörelse i landet!Fult och osportsligt armbågande är lätt att detektera i Birgitta Ohlssons horoskop. Visst kan man stanna vid hennes kvicktänkta Merkurius i positivt härskarläge i Tvillingarna och notera den vitaliserande oppositionen mellan sinnelag (Månen) och rent intellekt. Men hennes tankeliv styrs av djupare och dunklare krafter och det är dessa som är de mest intressanta...

Zodiakens inledande princip Väduren likställs med Barnet och det nödvändiga behovet att utveckla ett subjektivt jag-center för att bli effektiv i detta liv och inte bara vimsa runt i andras världsbilder (empatiska men också jag-svaga Fiskarna just innan i zodiaken är en perfekt illustration på detta).

Men jag-centrerade Väduren kommer i olika kulörer, även om alla är eldrött brinnande. Att ha detta som sitt soltecken är definitivt att föredrar framför Birgitta Ohlssons och artisten Madonnas krigarplanet Mars i härskarläge i tecknet. Skälet är att Solen är en ljusbringare och intelligensskapare - dess kvalitet är Sattva. Mars är istället för förmörkande elden, könsdrivet som enbart instinktsdrivet mörker (Tamas guna) och en hatisk och separativ kraft (jämfört mot komplentära polen Venus som förenar).

När nu i Ohlssons fall den ljusbringande Solen i det sårbara Vattentecknet Kräftan attackeras av den mörka och ytterligt själviska Eld så att vi får ett sensationalismsyndrom (en sådan röjighet att det blir tidningsrubriker), då har allt vett försvunnit och det är ett barns fulla energi - fast i förpubertal libido som ännu inte sexualiserats - som riktas på att döda modern (Kräftan) eller i detta fall ledaren i det egna hemmet (Björklund, hemmet är förstås Liberalerna). Detta är också en typisk indikation på att Birgitta Ohlsson skulle kunna vara självmordsbenägen, inte minst eftersom sinnelagsascendenten förpassar hennes egen livsmotor Solen in i 8e dödshuset! Det finns något osunt över horoskopets Eld/Vatten-krig (som stinker av dålig karma från tidigare liv), precis som Lena Mellin noterar fast då utifrån Ohlssons faktiska agerande.

Jag stannar vid dessa ytterst preliminära observationer innan den tillfälliga läsaren får svindel över astrologins komplexitet. Måste bara tillägga, när nu Månen tjänar som referenspunkt för resonemanget att sinnelaget i frihetliga Skytten tappar mycket av sin vida förståelsehorisont när tecknets härskare Jupiter "startar om" i ego-tecknet Väduren och därför förlorar hela det universalistiska synfält Skytten representerar Nu står Jupiter för "mig och min framgång" och i kombination med Eld/Vatten-kriget gör den sannerligen inte någon glad. 

Annars gav en äldre bloggundersökning av ett par hundra filosofer den spännande insikten att filosofins och religionens (kort och gott "godhetens") Jupiter dominerade i just nybörjaren Vädurens tecken. Min spontana reaktion på detta fynd var att det är just nybörjaren i Livet som är mest nyfiken på "hur allt funkar". Jupiter hemma i positivt härskarläge i Skytten har redan svaren på alla frågor inom sig (för den med sinneskvaliteter nog att vända uppmärksamheten in mot själen/Solen), men en Jupiter i Väduren är på nåder av den ignoranta och turbulenta Mars och det ger ett större incentiv att söka svar på stora frågor eftersom livet allra minst är en självklarhet när Olyckans herre äger den Stora Välgöraren.


Heberlein:


Den är donnan kommenterades redan under bloggens första år (2009) och det var löjligt nog samma visa som med Ohlsson, en maktgalen barnunge i en vuxen människas kropp och med ett intellekt som derangeras av andra och större krafter. Ränderna går tydligen aldrig ur tigern.
Det kan åter konstateras att Heberlein föddes med det extremt svårhanterliga storkorset i Passionens kvalitet (Rajas guna). Detta menar hinduismen är den för mänskligheten utmärkande kvaliteten: att utan egen substans i ena sekunden ryckas med i ljus och insikt (Rajas - i vilken substansen framträder) för att i nästa tippa över och dras in i det attitydlåsta mörkret (Tamas - i vilken kvalitet man förlorar alla anspråk på att vara verkligt existerande). 

Nu har Heberlein "upptäckt" att bara moderaterna har en gammal hederlig moraluppfattning och att hon därför ska lägga all sin lidelse hos dem. Detta är typisk mänsklig passion när den tappar greppet och störtar in i demonernas lägre, tamasiska värld! Nu har hon tappat rätten att kalla sig människa, nu har hon blivit den värsta sortens borgarpack. 

Mörkret regerar hos den som tror att ett stelbent moralprogram är detsamma som den gudomliga viljan, som enbart förmedlas via den sattviska motpolen. Sann moralisk fiber är sattvisk, medveten och ständigt fördjupande sig själv i än mer medvetenhet - till den dag man börjar inse att människan faktiskt är ett gudomligt väsen snarare än den apa som den sorglige Darwin reducerade henne till. Att Moderaterna säkerligen har en och annan korrekt doktrinär punkt ("alla har ett personligt ansvar") gör inte partiets djävulskap mindre. 

Mörkrets furste är känd för att maskera sin Stora Lögn genom att servera små fragment av Sanningen som de fåkunniga genast identifierar för vad de är. Vi är tillverkade i Sanning, det är vår essens, och känner därför igen dessa korn som Mörkrets herre använder för att få oss att glömma vilken den verkliga frågan är. Eftersom Djävulen fullständigt äger det sekulära Sverige är vi specialister på livslögner av detta slag och Liberalerna är nog värst av alla eftersom de inte ens har Moderaternas glimtvisa kontakt med den universella morallag detta parti likväl missbrukar i Kapitalismens namn. (Kapitalismen är en produkt som springer ur den lägre, demoniska verkligheten, en idé och aktivitet under den vakna människans värdighet.)

Heberleins horoskop är av de mer komplexa bloggen stött på och färgklickarna i kartan antyder hur turerna går. Där Birgitta Ohlsson helt saknade stöd från Jordelementet är hela Heberleins psyke en enda lång plågsam brottningsmatch mellan Stenbockens ordnade och förutsägbara värld - lagd under tvång att regleraren Saturnus - och det vilda och otyglade Barnet/Väduren. Hon föddes då auktoriteten eller föräldern Saturnus "fallit" ner till Barnets nivå. Här är en "förlorad" generation som ALDRIG ska släppas fram till politiska positioner eftersom de direkt kommer att utöva makt på en nivå som vi inte sett sedan Adolf Hitler startade Andra världskriget då Saturnus passerade krigaren Ares tecken Aries/Väduren! Heberlein hade tidigare fullt upp med sitt bipolära inre krig och självmordstendenser (även här) och jag vet inte om ett folk behöver fler politiker som kanaliserar sina egna demoner genom politiken. Det är så själviskt!

Det går att säga mycket om Heberleins karta, om dess uppenbara koppling till Sveriges rika elit - gods- och jordägarna - och hur denna kristna moral i Sverige som frodas bland de rika och besuttna är Djävulens kanske mest fulländade förfalskning. Men jag nöjer mig med att peka på hur extremt klen denna reglerande Saturnus är i Heberleins fall, hur lite det är som håller ihop detta sårbara käril. 

Dels är planeten fallen i egoperspektivets tecken och representerar därmed en lika godtycklig moral som Ohlssons Jupiter-Vädur stod för frihetlighet på ett barns förståndsnivå. Inget ont i det, alla har varit barn någon gång i någon fråga - men här gäller saken om svenskarna är nöjda med att tillsätta mindre människor än de som är bäst för folkets och landets väl... Ibland har jag tänkt att jantelagen är så ond och folket så ont att de avsiktligt väljer klåpare till maktpositioner för att sedan kunna sitta hemma i stugorna och ha åsikter om de folkvalda och tycka att "en annan är väl lika god som nån". Den svenska folkkulturen kan mycket väl se ut som dårskap ur den transparenta Himmelens perspektiv!

Frågan är vad Heberleins fallna Saturnus i ett så begränsat hus som det fjärde för den egna tryggheten och hemmets gör med hennes maktorienterade psyke i Stenbocken, särskilt som den fallna psykhärskaren söker kontrollera Månens naturliga fluktuation med rigida bestämmelser. Det är som hon lärt sig hemifrån och bita ihop och spela en show hur ont det än gör, hur mycket Barnet inom hennes än vill skrika och rasa. Så lite som håller ihop detta trasiga kärl!

Den Stora Illgöraren är förstås "verksam välgörare" när dess eget kontrollorienterade tecken Stenbocken intar nyckelposition i hus 1. Men den regeln kastas över ända eftersom Saturnus är fallen i Väduren - och vem vet om den inte i antikens gryning klassades som fallen just därför att den enligt hinduiskt synsätt angriper sitt eget tecken! Jämför läraren Jesus spetsfundiga tanke i Matteusevangeliet 12:26: "Om Satan driver ut Satan, då är han splittrad inom sig själv. Hur skulle då hans rike kunna bestå?" Eftersom Saturnus hemma i Stenbocken (dess "negativa" härskarläge) är astrologins renodlade sinnebild för "världslig makt" eller "denna världens herre", leds den tankefulla här direkt till frågan om Heberleins bipolära sjukdom och frågan om hon är besatt av antingen onda andar eller av just en Saturnus som vänt sig mot sig själv. 

Det är också ett talande tecken att hon (likt Birgitta Ohlsson) meddelar sin politiska ambition just då Satans nuvarande representant, Anna Kinberg Batra, vacklar. Moderaterna är det parti som bäst representerar Djävulen i kontroll av jorden, av resurser och rikedomar. Den som vill kan granska Ann Heberleins koppling mellan det vidriga sjätte fiende- och olyckshuset och land- och jordtecknet Oxen i de besuttnas och lyckligt lottades 5e hus. Dessa smutsiga budskap går hand i hand med hennes störda och även det makt- och resursorienterade psyke i Stenbocken kontrollerad inifrån det fjärde huset för stort ägande och egen trygghet. Även Venus i Kräftan är en tillgång för Månen i Stenbocken vilket tyder på att Heberlein fötts som en svårt syndig själ till ett privilegierat hem. 

Hennes "goda karma" var alltså att åtminstone få materiella förutsättningar att börja studera moralfrågor i detta liv, men hennes dåliga karma är lika stort (eftersom Passionen så fullständigt dominerar på den allra mest generella tolkningsnivån) att hon sedan inte ändå har bättre vett än att fortsätta gå Djävulens ärenden vilket är liktydigt med de besuttnas ärenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar