Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 juni 2017

Julian Assange och Skorpionen som korruptionens principDen här närbesläktade parkombinationen anmälde sig inför bloggarens inre blick efter att han läst en SvD-recension om Julian Assange-dokumentären, gått till AstroDatabank.com och där upptäckt en 55 minuters korrigering av visselblåsarens födelsetid. Från den rättviseförespråkande Vågen till den betydligt svartare Skorpionascendenten! En liten aha-upplevelse där, i tanken att Assanges hat mot korruptionens krafter börjar och slutar i hans egen rollfigur eller ascendent, att hela hans "läckageprojekt" (Skorpionens förorenade vatten) ytterst bottnade i hans egna inre demoner.


Påfallande dissociationsstörningar (Luft/Vatten) mellan
de onda husen, psyke (Månen) och intellekt (Merkurius)...

Utifrån Skorpionens koppling till sexualitet (naturens mörka drivkraft) klingade den här tidskorrektionen rätt i mina öron - Wikileaks kom ju att överskuggas av våldtäktsanklagelserna mot Assange. Och när jag såg AstroDatabanks foto på rättshaveristen formligen skrek min inre daimon "JOHNNY ROTTEN". Jag har fler exempel på Skorpionascendenten som en snipig och lite elak typ med väldigt smalt ansikte och ibland djupt sittande och små kallt stirrande ögon. (Viss reservation för Saturnus bidrag. Den är dominant i alla dessa horoskop och bidrar ibland till smala ansikten.)

Nu har jag i alla år saknat klockslag och ascendent på den gamle punkrockaren, men när AstroDatabanks erbjuder ett ungefärligt klockslag från sångarens eget minne och för andra gången på några minuter RÖTANS (korruptionens) tecken Skorpionen stiger i öster, då måste väl saken sägas ha gått i mål. Punkrockarens Skorpionpersona med demonen Rahu och BÅDA de naturliga illgörarna Mars och Saturnus är nog den mest förfulande ascendentindikation jag sett på länge - den stämmer perfekt med Sex Pistols och punken: "för vi är bara ogräs vi", som svenska Dag Vag sjöng under samma period. Det värsta är att John Lydons horoskop instämmer. VISSA själar återvänder till världen med groteskt ofördelaktig karma. Ett bra horoskop att fästa uppmärksamheten på storkorset i demonins eller Mörkrets kvalitet à la Anders Borg och Fredrik Reinfeldt - två svenska samhällsförstörare. Eller som Johnny Rotten en gång skaldade: "I wanna destroy!"

Även "normala" människor med detta kors tenderar mot missmod och svartsyn, och de är alltid reaktionärer eftersom okunskapens kvalitet är motsatsen till kunskapssökandets kvalitet (Sattva guna). Johnny Rotten har visserligen ett psyke/Måne i Sattva men det svarar inte direkt på Ljuset utan på den Passion (Rajas guna) som Solen i ett Jordtecken förirrat sig in i... Därför Har mörkrets kors sådan makt över den här själen.


Rotten/Lydon ska likväl vara glad att inte de sattviska Sol och Måne också sjönk ned till Tamas kvalitet, då hade han inte passionerat uttryckt något utan kanske helt och hållit varit del av det problem som punken så diffust sparkade och skrek ut sin ilska över den onda rika mannens klassstrukturer och vampyrism - se Margaret Thatcher, Tony Blair, Theresa May - brittiska härskare har en lång tradition av att hålla befolkningen i bojor och krama skiten ur dem. Inte för inte observerade Karl Marx industrialismens härjningar med folk just i England och formulerade sina pregnanta insikter om Kapitalet.

Hur kunde då Lydon bli så framgångsrik genom att pissa på sin publik (åtminstone våren och sommaren 1976 innan det stora publika genombrottet)? Titta på det femte kreativa huset som också är en ledarskapssektor samt goda karmiska inflöden (från väl förvaltade tidigare liv). Punkrockarens persona må vara urin och bajs, men hans själ hade likväl kungavärdighetens stjärna Regulus med sig och dessutom i 10e makthusposition - kombinationen av Regulus och 5e husets tillfälliga ägare visar genom sin publika 10e husposition en själ som var DESTINERAD till någon form av makt.

Vi kan kalla honom kungen av piss och äckel, en värdig representant för den västerländska kultur som håller på att ruttna och dö inifrån under vår egen senkapitalistiska period! Rotten var en utvald själ, ett tecken i tiden, men överklassen slog som vanligt bara mynt av fenomenet medan den underprivilegierade klassen dansade pogo som om de inte hade någon morgondag. Vilket de heller inte hade när vi nu från 2017 har facit i hand och ser hur lågt vår civilisation sjunkit med IT-terror som kontrollerar våra hjärnor via smartphones vi lurats att ingå symbios med!

Sensmoral: Man ska lita på sin intuition - i det här fallet baserad på ansiktsformen, dvs. bloggarens i egna ögon minst seriösa avdelning, den med "look-alike"-kombinationer... Men den här sensmoralen är extremt problematisk eftersom talesättet "inte döma boken efter dess omslag" också verkar stämma. Det finns därför inget enkelt samband mellan utseende och karaktär och tur är väl det, annars skulle den svenska mentaliteten ha rätt. 

Vi är ju världens mest dömande folk och det är vår gamla rasbiologi (som blev till fullskalig nazism i Tyskland) som stör oss. Fortfarande i 1974 års nationalhoroskop ser man den svenska dårskapen om att vara ett bättre och utvalt folk pulsera i det femte huset för nationens individualitet och detta kombinerat med en Vågascendent som bottnar i en groteskt kroppsfixerad Venus-i-fysiska-Stenbocken... Inte konstigt att detta folk inte klarar att utveckla ett sinne bortom kroppsträning och matlagning och att det onda Etablissemanget skrattar hela vägen till banken över att ha ett så lättlett folk att utnyttja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar