Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 21 juni 2017

IT-fascismen starkare än på länge
Martin Gelin i DN meddelar att alla de näriga IT-fascisterna i Kalifornien är kappvändare och nu ryggradslöst kastar in handsken och förenar sig med den onde Trump. Den är en förberedelse som heter duga för den världsbrand den här bloggen siat om och som blir slutet på det USA vi kände. 

Även en professionell samtidsbedömare som Naomi Klein ser i sin senaste bok Donald Trump som en naturlig kulmen på den veritabla ondska som den amerikanska kapitalismen bestått världen med. När Gelin nämner Peter Thiel, styrelsemedlem i Facbook, som en av dem som alltid hejat på Trump, var det dags att återbesöka hans horoskop. 

Till min förvåning saknades Thiel på bloggen trots att här är ett praktkräk som ensam borde vara skäl nog för världens befolkning att rata den förbannade sociala plattformen de dumma nöten i Sveriges regering t.o.m. bjudit in i landet. Kör ut USA:s inbäddade spioner, säger jag och lägg ner ambitionen att göra Sverige till ett världsledande kräk som USA:s sidekick! (Fet chans...)

För första gången fick jag syn på Peter Thiels nuna och en bättre illustration av en makthungrig psykopat är svårt att tänka sig!
Så fort jag skakat av mig effekten av den kyla som utgår från denna grundare av både hedgefonder och profitsystemet PayPal (en bank), inser jag att han skulle kunna vara tvillingbror till psykopatiska cyklisten Lance Armstrong! (Den senare infälld på bilden överst.) 

En gång hyllades Armstrong för att med jävlaranamma ha övervunnit en segsliten cancer men är nu bara en patetisk loser efter avslöjandet att han fuskade i många år med prestationshöjande medel för sina sju Tour France-segrar.

Och vad händer när man inspekterar båda horoskopen? Jo, profitjagaren Jungfrun visar vara båda männens soltecken. Av Astrotheme.fr att döma har det tolvslaget som uppgift för cyklistens faktiska födelse så att hans aggressiva cancer och dolska sinnelag perfekt illustreras av den dödligt giftiga Skorpionascendenten, och en härskare - grundläggande atletplaneten Mars - som här kombineras med den groteska överdriftens demon Rahu i världsherraväldets tecken Stenbocken i det "mobila" 3e huset för "dagturer". Hur övertydligt ser man inte hans obalanserade grundnatur och vilja att stå högst på prispallen till varje pris, även om det innebär att praktisera Jungfruns favoritgren: desinformation och faktaförvrängning för att mörka driften att själv tjäna på verksamheten... 

Faktum är att Jungfrun antikt var olyckans eget zodiaktecken och det bästa för den här "principen" är nog att flyttas diametralt motsatt sitt naturliga läge just efter solnedgången, till 12e offerhuset för tendenser själen nu arbetar på att eliminera och befria sig från! Hinduismen understryker denna logik genom att också betrakta 12e huset som själens närmast föregående jordeliv, vilket man inte har någon anledning att reprisera eller låta sig styras av i nuet. Det innebär att Vågen - den sociala kooperationen - i öster, gör att man i föregående liv var en antisocial och självcentrerad individ. Från denna allmänna skiss kan man sedan spekulera vidare utifrån ascendenthärskarens position och andra faktorer...
Peter Thiels födelseklockslag är inte känt, men Lance Armstrongs Skorpionascendent innebär ett slags återfall efter Vågascendendentens arbete på att balansera egenintresset med en eller flera partners lika stora rättigheter. Skorpion är dödens princip (vilken genom cancern flåsat Armstrong i nacken och det rejält). När döden sätter in - och varje människan "föds och dör ensam" - träder återigen de sociala banden tillbaka så nu hamnar Vågen i 12e huset för saker man får offra eller göra avkall på. Paradoxen med vissa zodiakala principer i öster är hur stick i stäv med livets egna principer de är. 

Skorpionen föds alltså för att leva som om terror eller död var överhängande, reptilhjärnan blir överutvecklad och individen kan uppleva hela livet som en strid för den egna överlevnaden. Själviskheten kan bli så extrem att Jungfrun framstår som riktigt öppenhjärtig och generös i jämförelsen! 

Med Armstrongs ascendenthärskare i Stenbocken (av alla tecken!) blir han närmast en karikatyr på en som inte bara söker överleva genom naturlig kraftutlevelse utan också "sätta andra på andra plats" genom att Mars här beter sig som en stenget som stångar andra (kanske inte av vägen, men definitivt söker ta sig i mål först av alla).

Båda de här männen delar ett alldagligt och tärt utseende som direkt påminner om hur Stenbockens härskare Saturnus "äter sina barn". Ingen som helst livsglädje eller sensualism står att spåra i ansiktsdragen och på ett sätt är de båda typiska representanter för en outvecklad form av torr macho. De är någon slags look-alikes och fast det verkar omöjligt att hitta fasta spelregler (särskilt då så ofta fysisk ascendent saknas) överlappar de här horoskopen varandra på just ett sådant sätt som även i det förflutna gällt för snarlika utseenden. De båda männen delar hela tre tecken som alla har viktiga planetplaceringar: Jungfrun, Skorpionen och Stenbocken - ULTRANEGATIVA typer och i riskzonen att bara härigenom ingå avtal med Djävulen och sälja sina själar bara för en kort stund av världslig makt...

Med Lance Armstrongs nyupptäckta Skorpionascendent blir detta bokstavligen sant och kartan bekräftar talesättet att Djävulen lurar de själar som allierar sig med materalismens princip och i slutändan hånskrattar Djävulen och tar tillbaka allt falskt glitter. Här ligger Armstrongs ascendent i nästan exakt opposition till Satans hångrinande stjärna i dödens västerstreck väster - och nog stämmer detta in på många sätt! Dels att Satan har utmanat Armstrong med döden genom cancer och frågat hur hårt han var villig att kämpa för att hålla sig kvar på livets topp. Han hade troligen inte överlevt om inte samtidigt livsbejakande och framgångsrika Jupiter stigit i öster som ett skydd och en välsignelse på Vattennivån dvs. den cellulära eller biologiska nivån. Horoskopet är verkligen ett slagfält där motsatta budskap ägnar sig åt kraftmätning! Samtidigt är det uppenbart att åldermannen Saturnus som kommer till sin rätt sent i livet står förenad med den förrädiska Satans huvud (Algol) i väster, så att den "reella" och handfast fysiska prestation Armstrong signalerat (en riktig arbets-Oxe på cykelsadeln) mot hans livsgärnings afton ser ut som ett stort skämt, arrangerat av Djävulen, bedragaren...

Beträffande den perversa profitjägaren Peter Thiel har han det världsligt prestationslystna sinnelaget i Stenbocken baserat på en extremt kappvändande och vek placering för Saturnus. I Fiskarnas tecken - näringslivets Vatten - finns inga regler och ingen moral, vad som rör sig i detta sinne måste man gå ännu ett steg, till måndisponentens disponent för att få besked om. Utifrån sinnelagets Måne stod dess disponent i ett typiskt IT-hus, det tredje, men detta hus och dess tillfälliga ägare står i det värsta tänkbara läge tillvarandra. Saturnus i Fiskarna och dess disponent Jupiter i Lejonet har ett 6/8-förhållande vilket kan läsas som ett "fiende/döds-förhållande" om man ser till den naturliga zodiakens husbetydelser, vilka hinduisk astrologi läser in även i dessa numerologiskt inspirerade förhållanden mellan planetära husägare och husen. Dessutom står det lunära psykets disponents disponent i just 8e dödarförhållandet till det som rör sig i sinnet. Människan hyser en omedveten och därför vansinnig hunger efter lejonlik rikedom (både pengarnas Venus och stora förmögenheters Jupiter samlade och bestrålade av kungavärdighetens Regulus). Därför kan man tala om en äkta psykopat här. 

Månen i Stenbocken håller ett iskallt ansikte därför att den furiösa viljan till rikedom och dominans ligger så lågt att Thiel knappt ens är medveten om den själv. Och de bästa bedragarna är verkligen psykopater som ljuger så effektivt för sig själva och mörkar sina verkliga motiv att de faktiskt tror på sin livslögn. Med en så total blockering inåt lever de i en omloppsbana utanför sanningen om sig själva och det är denna andra natur som de själva tror på som också övertygar omgivningen. Psykopat var ordet. 

En annan av samma skrot och korn, men återigen bara utifrån månascendenten, var nymoderata finansministern Anders Borg, också han populär tack vare svenska medier och uppenbarligen en äkta sol- och vårare som ersatte inkompetens med ett övertygande utspel. I detta fall var brytningen ännu mer distinkt än Peter Thiels eftersom Borgs Måne stod i ett "första-till-åttonde-förhållande" till hans egen intelligens och väsenskärna Solen! Han har troligen extrem existentiell ångest i det privata, något som han lagt ett så tungt lock över att hans inre ande kommer att ta hämnd på verktyget - den kroppsliga Anders Borg - först senare i livet när kraften att hålla självlögnen igång försvagas. 

Minns att Borg var mannen som med berått mod var villig att låta svenska folket i smärta berövas det allmänna välfärdssamhällets stöd medan han införde Satans rovkapitalism enligt USA:s modell! Jag tror inte Borgs själ kommer att få möjlighet att återfödas som en framgångsrik rovkapitalist inom överskådlig tid. Och sen är kapitalismen död och lagd till historien, så när en sådan här själ slutligen tar en ny kropp kan det vara som en svårt handikappad människa helt beroende av att känna den omsorg han i livet som Borg ville förneka andra! 

Vad ett veritabelt monster som Thiel blir i nästa liv är rätt lönlöst att spekulera över - ofta kommer inte den karmiska vedergällningen förrän själen hunnit jobba upp lite god karma så att den har något att betala tillbaka med... Fast detta är förstås bara ren spekulation. I verkliga livet hittar man ibland livsöden som ser så gräsliga ut att det verkar som om själen gått ur askan och in i elden.

Den lögnaktiga idrottsmannen Lance Armstrongs faktiska födelsetid (om AstroThemes tolvslag är korrekt) ger möjligheten att titta på 2a huset som en grov skiss av nästföljande jordeliv (på samma sätt som 12e ur detta perspektiv var det liv som föregick den här själens nuvarande liv via Terrorns och Dödens tecken Skorpionen som ascendent/jag-punkt). Armstrongs andra hus går i Skyttens tecken och ägs av Jupiter som i Skorpionen i 1a huset indikerar biologiska och växande cellstrukturer. Fast olustigt och inte så lite spekulativt misstänker jag att Armstrongs nästa liv innebär en direkt återbetalning i formen av ny cancer som bara några år in i det barnets liv terminerar det. Det är naturligtvis den karmiska Saturnus, Liemannen, som även i detta liv opponerar Jupiter som en kraftfull men såväl essentiell som verksam illgärningsman - Saturnus som Döden i renodlad gestalt och placeringen i Oxen som påminnelse om Hades port... 

Jupiter som symbol för nästföljande jordeliv indikerar alltså att själen drar samma kroppsliga eller fysiologiskt fixerade osundhet med sig ett varv till, och nästa gång kommer han inte att vinna över cancern. Sen kommer Armstrongs själ att ha tröttnat på att slåss mot Naturen och kanske orientera sig mot något värdigare mål och dessutom ha slutat fuska. Notera hur nattsvart det ser ut för indikationerna på nästföljande liv: förutom att opponeras av livslängdens Saturnus (fader Tid), ÄGS cellstrukturens Jupiter-i-Vatten av fysikaliska Mars-i-Jord och anfäktas där av hybrisdemonen Rahu och hela Stenbockens innehåll ägs som sagt av karmaplaneten Saturnus! 

Det är rundgång i dessa budskap och det saknas väg ut i nästa liv. Den som satsar på död i ett liv fortsätter vada runt i gyttjan i nästa. (Se citatet från platons Faidon högst upp på bloggen.) Missa heller inte att Jupiter som symbol för nästa liv står i ett världsligt starkt läge i öster - den egna kroppen i centrum även i nästa liv - medan Saturnus är lika stark i livsslutets väderstreck väster.

Men som sagt, detta är metafysisk spekulation utifrån astrologiska tolkningsprinciper. "Människan spår men Gud rår." Skulle många år av självrannsakan i Armstrongs nuvarande liv kunna förändra utgången av det nästa liv som redan är förutbestämt att fortsätta kretsa kring kroppslig dysfunktion? Då blir han kanske räddad av den tidens läkarvetenskap i ett läge där han inte kan berömma sig själv av någon furiös ansträngning. 

Kanske är det strebern inom honom som Ödet söker gallra bort genom att prova honom med sjukdomar flera liv på rad... När Job slutat hötta näven mot Satan och Gud över allt elände som drabbat honom som i egna ögon helt förträfflig, insåg han att människan ingenting har att berömma sig av och då var syftet med Satans plågor uppnådda. Job hade fått perspektiv på sitt eget liv, så sig själv inte nerifrån gyttjan av Jord och Vatten utan som en verklig andevarelse skulle göra, en sådan som välkomnas in i himmelen var gång. (Se även föregående inlägg om den persiska synen på "jord och vatten".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar